Naslovna

Srpska viteška zakletva

logo111

Ja, Nebojša Miletić, pred Bogom i srpskim narodom, dajem reč:

1. Da ću živeti za čojstvo, junaštvo, i lepotu.

2. Da ću najviše poštovati istinu, dostojanstvo, plemenitost, uzvišenost, i vrlinu.

3. Da ću poštovati srpski arhetip muževnosti i ženstvenosti.

4. Da ću štititi čistotu srpske narodne kulture.

5. Da ću uvek verno služiti Bogu i onome kome dam reč, i da nikada nikoga, ni sebe, neću izdati.

6. Da nikada neću ući u borbu bez razloga.

7. Da nikada neću napustiti borbu dok ne pobedim, ili doživim poraz.

8. Da nikada nikoga neću zlostavljati, a posebno decu, žene, stare, i bespomoćne.

9. Da se neću odati nijednom poroku.

10. Ako izdam ovu svoju zakletvu božanske savesti, prihvatam da me Bog najstrože kazni.

Tako mi Bog pomogao…Amin.