JEVREJSKO POREKLO SRBA-DEO 7.

Praznik Cveti (hrvatski Cvijetnica) – Ulazak Isusa Hrista u Jerusalim (nad dan jevrejskog praznika Pesah) Ovaj praznik među judeohrišćanima, a posebno onim „pravo-slavnim) važi za jedan od najradosnijih. U mekim crkvama se naziva „Palmina Medelja“, misleći na grane palme sa kojima je narod, prema Jevanđelju po Jovanu (12:13), izašao pred Isusa (hebrejski Jošuu) na dan…

Више

JEVREJSKO POREKLO SRBA- DEO 6.

„Nova godina“ kao pomen na jevrejsko obrezivanje Isusa Hrista Praznik koji se slavi osmog dana od Božića i rođenja Isusa (hebrejski Jošue) je judeohrišćanska Nova godina. Za katolike to je 1. januar po Gregorijanskom kalendaru (osmi dan od navodnog rođenja Isusa Hrista, 25. decembra), a za tzv. „pravoslavne“ crkve koje i dalje koriste Julijanski crkveni…

Више

JEVREJSKO POREKLO SRBA- DEO 5.

Slavljenje Uskrsa na dan jevrejskog praznika Pesah Isusovo (hebrejski Jošuino) vaskrsenje se u celom „hrišćanskom“ svetu slavi kao najveći „hrišćanski crkveni praznik“ Uskrs (Vaskrs). Prvih sto godina judeohrišćanstva dan slavljenja ovog praznika se računao prema jevrejskom kalendaru i slavio se u celom „hrišćanskom svetu“ na dan slavljenja jevrejskog praznika Pesah (praznika koji slavi uspomenu jevreja…

Више

JEVREJSKO POREKLO SRBA- DEO 4.

Jevrejski obredi, običaji i praznici kod „Srba“ judeohrišćana; Jevrejsko obredno pranje (kupanje) – Krštenje Jovan Krstitelj (hebrejski Johanan, Jonah) sin jevrejskog velikog sveštenika (Prvosveštenika) jevrejskog Hrama u Jerusalimu, Zaharija, bio je jevrejski asketski putujući propovednik. Bio je vršnjak Isusa Hrista (hebrejski Jošue) i uživao je veliki ugled među Jevrejima. Ono po čemu je posebno postao…

Више

JEVREJSKO POREKLO SRBA- DEO 3.

Stari zavet To je hrišćanski naziv za zbirku svetih spisa Jevreja, koju Jevreji nazivatu Tanah (nastao je od prvih slova naziva delova ove jevrejske knjige, na jevrejskom-hebrejskom jeziku: Tora (Izvorni naziv Tanakh. Zakon-Pet knjiha Mojsijevih), Nevim (Proroci-19 knjiga) i Ketuvim (Spisi-11 knjiga), uz dodadtke slova „a“ između suglasnika)), a koju čine 35 knjiga zakona, istorije,…

Више

JEVREJSKO POREKLO SRBA- DEO 2.

Ranohrišćani – Judeohrišćani Za opis jevrejskog ambijenta u kojem je nastalo hrišćanstvo, obavezno se mora spomenuti ranohrišćanstvo i njegovi sledbenici koji su se nazivali judeohrišćanima, a kasniji sledbenici (između 1. i 4. veka) nazivani su nazarenima. Hrišćanstvo je nastalo kao sekta unutar judaizma, da bi se drugom polovinom 1. veka od njega odvojilo. Pojava hrišćanstva…

Више

JEVREJSKO POREKLO SRBA-DEO 1.

Jevrejski koreni ranog hrišćanstva Začetnik i duhovni otac hrišćanstva bio je Isus Hrist (Isus Hristos – Jevrej)…tako kaže istorija koju su napisali „pobednici“. Njegovo izvorno jevrejsko ime bilo je Jošua – Ješua. Ime potiče od hebrejske reči „Jahve spašava“ (što je jevrejsko ime za jevrejskog Boga), ili „Gospod je Spasenje“ ( Spasitelj ). Ime „Isus“…

Више

PIONI U IGRI-SATANSKA ZAVERA ZA KONTROLU SVETA!

DEO 2. Stvaranje komunizma 1829. godine, Iluminati su održali sastanak u Njujorku kojem se obratio britanski Illuminist po imenu Vright. Prisutni su obavešteni da su Iluminati nameravali da ujedine nihilističke i ateističke grupe sa svim ostalim subverzivnim organizacijama u međunarodnu organizaciju koja će biti poznata kao komunizam. Ova destruktivna sila trebala je biti upotrebljena da…

Више

PIONI U IGRI-SATANSKA ZAVERA ZA KONTROLU SVETA!

DEO 1. Prvi put štampan 1954. godine, „Pioni u igri“ je najbolje pojedinačno delo o zloj zaveri koja je odgovorna za razarajuće ratove i kontinuirane sukobe u prošlom veku, a koja je sada blizu krajnjeg cilja potpune svetske dominacije preko diktatorske Jedinstvene vlade. „Pavns in the Game“ napisao je Villiam Guy Carr (1895-1959), zapaženi autor…

Више

ZAŠTO JE RAT NEOPHODAN?

DEO 3. Na suprot od svega predhodno napisanog, nezdravo ili bolesno društvo teži da stvori “heroje” od takvih ništaka kao što su “zabavljači”, političari i uspešni poslovni ljudi. Ukratko, bolesno društvo uzdiže tip ljudi koje ratni veterani preziru, zaludne, egoističke ljude zaokupljene mahom sa materijalizmom i bolesnim, pretencioznim (često sociološkim) “idejama”. Potrebno je stalno potvrđivati…

Више