ŠAH

                                                                           ISTORIJA

Istorija ove igre gubi se u najstarijim vremenima. Bila je već prisutna u grobnicama egipatskih Faraona, bila je poznata nordijskim kulturama, postoje umetnička predstavljanja o njenom prisustvu u raznim civilizacijama.

 Kaže se da je rajah Balhait zatražio od mudrog brahmana Sissa-e da izume neku igru u kojoj bi preovladala moć uma, a ne sreća. Više od toga, želeo je da ova igra razvija intelekt i da ima edukativne valencije. Sissa je izumeo igru u kojoj je trebalo da se pokreću razne figure na kvadratnoj tabli sa 64 polja i, očigledno, ova je bila prethodnica šaha.

Reč „ŠAH“ proizilazi iz persijskog „SHAH“, što znači Kralj, pretpostavlja se da je originalan izraz „ASHA“– Kosmičko uređenje.

Legenda priča da je persijskom Kralju Vishtaspa-u život postao krajnje dosadan, jer je već postigao sve što je želeo: bio je ispunjen podvizima u ratovima, nasitio se lova, i bio je premoren od intriga i zadovoljstava na svom dvoru. Kralj je patio od dosade i na kraju je obećao neograničenu nagradu onome ko bi učinio da ponovo dobije interesovanje prema životu.

                                      Zarathustra-profeta, koordinator religije u arhaičkom Iranu 

Niko nije uspeo, sve dok se nije pojavio Zarathushtra sa originalnom šahovskom tablom, drugačijom od ove koju poznajemo u današnje vreme. On je naučio Kralja pravilima igre i posredstvom nje, on je kralju pokazao sva pravila univerzuma i života. On je to izveo kao niko drugi, kao što nijedan današnji igrač šaha ne bi to umeo, i Kralj je bio veoma zadovoljan i, više od toga, preporodio se njegov interes prema životu.

Nakon toga on je zamolio Zarathushtru da  traži šta god želeli i obavezao se da će mu želja biti ispunjena. Zarathushtra je hteo kralja naučiti pameti da ne bude i dalje megaloman i da veruje da može ispuniti nekome čak bilo kakvu želju. Zarathushtra je rekao kralju da on želi jednostavnu i skromnu stvar:…

… Jedno zrno žita za prvi kvadrat table, dva zrna za drugi kvadrat, 4 za treći i sve tako duplirajući prethodnu količinu sve dok se ne ispune svi kvadratići (64) sa šahovske table. Kralj se nasmejao i obećao je da će za nekoliko dana poslati Zarathushtri žito, računajući da je ovaj glup što traži nekoliko zrna žita, kada je već mogao tražiti zlata i svo blago.

Rekao je svojim ljudima da izračunaju količinu žita i da to pošalju Zarathushtri. Bio je iznenađen, nakon nekoliko nedelja ovi su došli k njemu i rekli su mu da bi trebalo da mu pošalju količinu žita koja ne postoji u celoj kraljevini. Čak i ako bi sakupili svo žito iz cele kraljevine, tu ne bi bio ni stoti deo od količine koju je Kralj obećao. Kralj je bio zgranut čuvši ovo i shvatio je da ne može održati obećanje. Poslao je po Zarathushtru i priznao mu je koliko se osećao osramoćen. Zarathushtra mu je rekao da ne želi to žito i da je samo hteo naučiti Kralja pameti i onda se povukao nazad u svoju šumu.

U Orijentu postoje razne vrste Šaha, ali je princip isti.

Jedna od interesantnih formi je Šah na koji nailazimo u Indiji. Slon, smatran kao sakralan u hinduskoj kulturi, ovde je korišćen kao nosač Čoveka koji modelira (izrađuje) svoju sudbinu. Tako poprima karakter nečega višeg od obične igre.

Zbog toga je interesantno otkriti, ključevima Gnoze, da ova igra transponira kosmičke arhetipove, istine o inicijatičkom putu i govori o potrebnim elementima kako bi se efikasno borili protiv svojstvenosti (Ego-a).

Doprinosi takođe i time da se u nama zacrtava sinteza unutrašnje radnje i ima kapacitet da razvija, ovoj, korisne sposobnosti.

Šahovska tabla označava večitu borbu između Duha i Materije, dobra i zla, vrednosti i ego-a, Bića i Non-bića.

Belo-crni kvadrati koji su naizmenični na tabli i na kojima se kreću figure, pokazuju nam da smo korak za korakom stavljeni u položaj da donosimo odluke. Treba da odlučujemo, momenat za momentom da li prihvatamo Biće ili ga se odričemo. Evo ovde preseka između vertikalnog i horizontalnog puta.

Na ovaj način, ceo život se pretvara u teren za odlučivanje i za bitke.

Stare Katedrale, hramovi, prenose ovaj simbol modelom poda .

Tabla za igru slična je ezoteričkom životu – svaki učinjen korak nateraće protivnika da se pokreće u zavisnosti od našeg poteza i obrnuto, i mi ćemo voditi računa o koracima protivnika. Na pr.: ako radimo na nekom defektu, sasvim je moguće da on oseti pretnju i da se tako, za izvesno vreme, povuče. I ako se nalazimo u nekom periodu u kom se neki aspekat u nama pokreće, naš rad trebaće da se prema tom aspektu (Ja) orijentiše.

Ako gledamo tablu sa kabalističke tačke gledišta, otkrićemo da postoji 8 kvadrata u jednom pravcu i 8 u drugom koji daju, kabalističkim računanjem, 8×8=64=10, što predstavlja točak sudbine. Da bi pobedili Samsaru, na putu nam se isprečava arkanum 8- mač i vaga; inicijatički problemi.

Majstor nam otkriva inicijatičke stepenike i kaže nam da u prvoj etapi postoji 8 velikih proba- 7 vatrenih zmija plus Inicijacija iz Tiphereta.

Potom sledi 8 svetlosnih zmija, koje otapaju zlo iz sagrađenih vehikala (tela) i kasnije, da bi definitivno eliminisali koren mane, doživljavaju se 8 Jovovih godina. Tako se definitivno oslobađa od opasnosti Točka sa gvozdenim zubima, koji melje Duše.

                                                  BORBA IZMEĐU BELOG I CRNOG

Borba koju vodimo, ostvaruje se u unutrašnjosti i u spoljašnjosti – beli i crni se suprotstavljaju.

                                                                     ŠAHOVSKE FIGURE

                                                                         PIONI (PEŠACI)

8 pešaka jesu borci iz prvog reda, oni čine prvi korak (izuzmimo skakača), prvi su koji osvajaju-podsećaju nas na 8 potrebnih vrlina radi buđenja sakralne vatre.

Pešaci označavaju neofite (početnike) na putu – muškarce i žene koji se lansiraju da ponovo osvoje dušu.

Mogu napraviti samo jedan korak napred, ili u koso kada osvajaju. Ne raspolažu snagom, treba da je dobiju.

Pešaci su često puta žrtvovani, radi pobede ili da bi se odbranila snažnija figura. Nema bitaka bez gubitaka i žrtvi.

Zaštićene (kao i svaka skupocenost) u drugom redu, nanizane su vredne figure.

                                                                             KRALJ

Kralj predstavlja naše Biće za koga se vodi bitka. Ipak, on je sposoban da učini samo jedan korak u bilo kom pravcu. Ovim nam se pokazuje da onda kada želimo da stignemo do Bića, koje je raspodelilo svoje moći u svojim izvodima, treba ponovo sve ove redom osvojiti.

Crni Kralj (Zver), protiv-deo (antiteza) Belog Kralja (Biće)

Njegov protiv-deo je inteligentna snaga Zveri, duboko skrivena u nama- predstavljena crnim kraljem.

                                                                         KRALJICA

Kraljica, (Intimna Majka Božanska i svakome lična) najjača je na tabli, ima potpunu slobodu kretanja u svim pravcima, ona je najvrednija- tako kako je prikazano i u ezoterizmu: Vatra Božanske Majke, bez koje ne možemo uništiti zlo u nama.

Figure koje su na tabli postavljene simetrično – prikazuju nam urednost u unutrašnjem radu. Kao što ćemo videti, Toranj (Top), Konj (Skakač) i Ludak (Lovac) pokazuju nam vrlo važne aspekte na putu.

                                                                        TORANJ (TOP)

Toranj (Top) predstavlja činjenicu posmatranja, opažati unutrašnji svet. (Na primer, kao stare građevine- strateške tačke za svestrano posmatranje.)

Kreće se linijski, napred-nazad, levo-desno. Ovde vidimo one dve vrste opažanja: orijentisano spolja i samoopažanje. Ovo treba da bude dubinsko i u korist Bića. 

ROKADA

Jedini potez u kom se Kralj može pokrenuti više, naziva se Rokada, velika ili mala i ovde vrši izmenu sa Tornjem. Ovo možemo interpretirati kao simbol u kojemu Biće i Samoopažanje demonstriraju saradnju.

Toranj se takođe pojavljuje kao simbol Kičmenog stuba (palica mudraca).

                                                 KONJ (SKAKAČ)- „L“ (ley, law, lav, lex, lege

Konj (Skakač) predstavlja Božanski Zakon (Lex, lege) o kom treba da vodimo računa u svim našim akcijama.

Ostvaruje kretanje u obliku „L“ (ley, law, lav, lex, lege) – to je Božanski Zakon koji je jedina figura u igri i koja može preskočiti druge figure. (Prepoznajemo aspekat Božanskog Zakona koji je prodoran i od kog se ne možemo kriti.)

Protiv-deo ovoga  jesu mehanički zakoni i pravila koja nas sve više uslovljavaju kada se udaljujemo od Oca.

                                                                              LUDAK- Lovac

Lovac označava erotičnu snagu. Može se kretati po dijagonali celom tablom i njegovi pokreti formiraju simbolično X. Krst X nas poziva da razapnemo (žrtvujemo) egoističke želje- tako kako su nam ostavili zabeleženo Apostoli Jevanđelja. (Sveti Andrej razapet je u obliku X.)

CRNE FIGURE

Licem u lice nalaze se beli i crni. Ove dve suprotne sile vode borbu u našoj spoljašnjosti i u našoj unutrašnjosti. Antitezu naših saveznika poznajemo iz dela Majstora SAW: Velika Zver, Organ Kundartigvador, egoističke sile, sve one koje se hrane loše kanaliziranim seksualnim energijama.

                                                  ŠAHOVSKE FIGURE- UČESNICI U IGRI

Ali, snage su jednako raspodeljene, borba je podjednaka; ovo nam daje do znanja činjenicu da sve zavisi od nas, od načina na koji se krećemo (poteza). Pogrešan potez može upropastiti ukupnu radnju.

PAT

Možemo pobediti, možemo izgubiti ili postoji i treća mogućnost: remi zvani PAT. Šta nam se želi ovim predstaviti? Da postoji mogućnost da ni Biće ni Zver ne pobede i ovo se dešava kada involuiramo, silazimo u Pakao. Gubimo dušu, Biće odustaje od Duše jer je ova nepopravljiva, a Zver gubi jer će se dezintegrisati u Paklovima. Nova evolucija Esencije biće ipak daleko od Oca, a kada ponovo bude ušla u ljudsko carstvo, Zver će se malo pomalo povratiti u čoveka.

Na ovaj se način Velika Zver ponovo vraća na tablu,  samo će igra odlučiti nečiju pobedu.

PEŠAK I KRALJICA

Vrlo je interesantan aspekat koji se pojavljuje u vezi sa Pešacima (Pionima): polako i teško mogu stići do poslednjeg reda, a ako stignu, oni tada povrate Kraljicu, pretvaraju se u najmoćniju figuru. Ovo se događa u unutrašnjim svetovima. Ukupno se mogu rekuperirati 8 kraljica (8 svetlosnih vatri). 

                                                                           ŠAH  MAT

Šah – znači napad na vrh (Kralja) protivnika. Ovo ne predstavlja pobedu, ali vredi da se ovaj aspekat malo analizira: ezoterično, na primer, kada radimo na nekom Ja-u a Zakon nam ne dozvoljava njegovu eliminaciju, mi ćemo ipak nastaviti da ga pronalazimo i razumemo, tako ćemo ga držati u „ŠAH“-u što znači da ga kontrolišemo. U međuvremenu, radićemo na novim strategijama.

Među mnogim načinima borbe, jedna od strategija je veoma efikasna: sagrađivanje jednog jezgra figura koje se međusobno brane i koje zauzimaju središte table. Ovo će biti teško da se uništi. Tako stoje stvari i u unatrašnjem radu, jednom sagrađeno jako jezgro i kontrolisano u centru fizičke i eteričke anatomije (seksualni centar), učiniće da unutrašnja radnja bude efikasna.

                                                                32 – FIGRE U IGRI, 2X16

16 figura – Toranj udaren gromom, opasnosti… uvek možemo iz svetlosti da padamo u tmine.

32 figure = 5- autorealizacija, po transfinitnoj matematici  ∞+∞=5 (tarot i kabala, arkanum 5.)

Čak iako su pravila ista, tabla i figure iste, ipak svaka je igra različita, nudi beskonačno mnogo mogućnosti. Ovo nam pokazuje da je put partikularan za svakog, čak iako imamo iste defekte, guverniraju nas isti zakoni, itd.

Ipak je cilj jedan jedini: POBEDITI – to je sve.

Mnogi su, treniranjem, stigli da budu pravi „atleti“ Šaha, nazvali su ga sportom, jer čini da rade „mišići“ naše pameti.

Razvija se kapacitet da se predvide potezi protivnika i studiraju sve eventualne mogućnosti. Problem je što u odsustvu ezoteričkih značenja i u nedostatku gnostičkih ključeva, ovaj skupoceni kapacitet korišćen je samo u spoljašnjosti, egoično.

Malo je takvih koji prepoznaju u ovoj igri pravu stvar za ezoterično izučavanje, za refleksiju, kako bi ovi gore pomenuti kapaciteti, iskorišćeni u korist Bića, mnogo pomogli „PSIHOLOŠKOM MIŠLJENJU“.  

Važno je da razumemo da posedujemo sjajan instrument, koji su nam poklonili drevni mudri instruktori čovečanstva, koji posredstvom ovog prenose kosmičke istine, objektivne i večite, učenja o strukturama koje se nalaze iznad nas i ispod nas, ključeve koje koristimo za naše sopsveno spasenje.

Treba da priznamo da unutrašnja bitka između dobrih i malignih inteligentnih sila postoji i u našoj spoljašnjosti, u svetu i u kosmosu, i u stalnom su sukobu…

…zbog toga razumimo da svako od nas nije ništa drugo nego samo pion na tabli života, i da je hitno da odredimo kojoj ćemo sili služiti, na čijoj smo strani. Biti ili ne biti (Biće ili Ne-biće, Bog ili Ego).

                             POTRUDI SE, LjUBAZNI ČITAOČE, DA POBEDI TVOJE BIĆE. MAT!