PRAVO LICE SLAVKA GOLDSTEINA

Prenosimo najvažniji deo pisma Hrvatskog književnika Zorana Antičevića upućenog Slavku Goldsteinu:

Poštovani gospodine Goldstein, najstrože osuđujem sve ustaške i nacističke zločine jer sam upoznat s bizarnostima kakve su pojedini odredi činili i osjećam sve to kao zločin protiv ljudske vrste. Mene zanima slažeš li se sa mnom? Jesu li tvoja uverenja poput mojih ili su ona nešto drugo? Zamolio bih te da mi prokomentarišeš verovanja iz svete knjige Židova – Talmuda, za koju se tvrdi da je važnija od židovske Biblije (Tore, Tanaha):

„Nežidovi su stvoreni da služe Židovima. Oni moraju orati, kopati, sejati, kositi, vršiti. Židovi su stvoreni da na gotovo dođu.“ (Talmud, Berahot58a).

„Između nežidova i Židova ne postoji nikakva veza. Jer meso nežidova je životinjsko meso, a njihovo seme je životinjsko seme.“ (Talmud, Yebamot89a).

„Isus Hrist je sin prostitutke. On je kopile. “ (Tokdoš Ježu).

„Bog je stvorio nežidove, iako su oni ravni sa životinjama, i dao im je čovekov oblik, jer ne dolikuje Židovu da bude služen od stoke. Zato ga služe životinje u čovečjem obliku.“ (Šulhanaruh, Mudraštalpiot 225).

„Isus Hrist je sin jedne menstruacije. On je: Ben pandreat, tj. sin nečiste životinje.“ (Tokdoš Ježu).

„Isus Hrist je na jednom đubrištu sahranjeno crknuto pseto.“ (Sahar).

„Mesija će doći i povratiti Kraljevinu Židovima, a ostali narodi svi će njemu i njima služiti i podčinjeni biti.“ (Talmud, Šab120a).

„Nežidovi, čija duša potiče od nečistog duha, nazivaju se svinjama.“ (Talmud, Jalkut Rubeni 12).

„I zato kad jedan nežidovski sluga ili sluškinja umre, treba ih žaliti onako, kao kad jedan vo ili magarac crkne.“ (Talmud, Brohes).

„Ko Židova ošamari toliko je učinio greha kao da je samog Boga udario.“ (Talmud, Sanhedrin58b).

„Zabranjeno je biti milostiv prema nežidovima.“ (Talmud, Ramban).

„Nežidovu ne treba milost i pomoć ukazivati.“ (Talmud, Yebamot12a).

„Nežidov nema oca, jer je on na đubrištu rođeno pseto.“ (Talmud, Yebamot).

„Ma koliko imali narodi sveta telo slično Izraelcima, ipak se oni upoređujući sa čovekom trebaju smatrati za majmune.“ (Talmud, Šene Lukot 250).

„Polni odnosi nežidova su isto kao i polni odnosi životinja.“ (Talmud, Sanhedrin74b).

„Nežidovka u drugom stanju treba se smatrati kao trudna stoka.“ (Šulhanaruh, Košen ha-mišpat 405).

„Dete u utrobi jedne nežidovke nije bolje od životinje.“ (Šulhanaruh, Jorehdeah 240).

„Bog je naredio da se nežidovu pozajmi novac samo uz kamatu. Mi mu na taj način ne pomažemo nego štetimo“(Talmud, Sefer Mikvod 73)

„Ako jedeš s nežidovom, to je isto kao da jedeš s psom“ (Tospoth, Yebamot84b)

„Nežidov je kao jedno pseto. Šta više, zapisi uče da se pseto mora poštovati više od Nežidova“ (Talmud, Ekeseget raši eksod 22 )

„I najbolji među nežidovima mora se ubiti“ (Talmud, Melhita32b)

„Sve nežidovke su kurve“ (Talmud, Evenhekor)

„Nežidovska devojčica stara tri godine i jedan dan može se oskrnaviti“ (Aboda sara 27a)

„Ko proliva krv onih koji nisu Židovi, Bogu žrtvu prinosi“ (Jalkut 772)

Kako komentarišeš ova židovska verovanja, gospodine Goldstein? Da podsetim, ova verovanja ,,važnija su od zakona Tore“ i svaki Židov koji ih ne primenjuje, zaslužuje smrt. To kaže vaš Talmud:

„Učenja i zakoni Talmuda važniji su i moraju se strože primjenjivati od zakone Tore. Ko prekrši zakon Talmuda, zaslužuje smrt“. (Talmud, Erubin21a)

Dozvoljeno je ubiti onoga ko Židovsku veru poriče“ (Tr.pes.f. 122.2.)

Pa ukoliko se ne slažeš sa njima, ista vera i ista knjiga tvrdi da zaslužuješ smrt. Dakle, ukoliko je poričeš, vera i narodnost na koje se pozivaš te osuđuju na smrt. To ona tvrdi, a ne ja.

Ukoliko se slažeš sa njima, reci mi koja je razlika između tebe i Hitlera i šta ti u tom slučaju propisuje antifašistički-komunistički zakon? Isto ono što opravdavaš na Bleiburgu.

I ti i ja jako dobro znamo da na ovo pitanje ne smeš odgovoriti. Jer ukoliko se ne slažeš s Talmudom, krvnici su ti Židovi, a ukoliko se složiš s njima, krvnici su ti antifašisti. Jedino što možeš je prećutati odgovor ili ga izbeći preskakanjem direktnih pitanja i manipulacijom, odnosno skretanjem sa suštinske teme. Ukoliko i odgovoriš nigde nećeš spomenuti šta Talmud uči o nama koji nismo Židovi.

Da, zaboravio sam još dva dela tvojih svetih knjiga, važnijih od Tore:

„Prema nežidovima dozvoljena je svaka upotreba laži“ (Talmud, Berahot)

„Židovi se smeju lažno zakleti koristeći izvrtanje reči“ (Schabouth Hag, 6D)

Kako da ti nakon svega ovoga verujem, gospodine Goldstein? Osuđivao si samo jednu stranu (koju i ja osuđujem), a ovu drugu nikad ni spomenuo nisi. Pravdanje komunističkih klanja, silovanja, potpuno je saglasno s Talmudom. Nakon svega navedenog, logično je za zaključiti zašto voliš komunizam i sekularizam. Jer su on kao takav i njegove posledice ispunile školske udžbenike naše dece da uče hipotezu kao činjenicu, odnosno da uče ono u šta sledbenici Talmuda veruju hiljadama godina, a to je da smo svi mi nežidovi nastali od ,,životinja“.

Ja mrzim i kapitalizam i fašizam i komunizam, dok ti voliš samo ono što se savršeno slaže s Talmudom. I to je jako prozirno, sudeći prema tvojim izjavama i djelima. Ti voliš kamatu jer te to uči Talmud, a tvoji sunarodnici Rothschild i Rockefeller drže središnju banku i pomoću nje kamatare celi svet, izbacuju nas na ulice, truju lekovima, zadužuju nas u beskraj – što nikada nisi osudio, a ni spomenuo.

I da, najstrože osuđujem genocid nad Židovima pre i tokom Drugog svetskog rata. Ubijene su mnoge žene, dečica, civili. Zašto ti ne osuđuješ komunizam koji je u pedesetak godina ubio oko sto miliona nežidova? Zašto se ne baviš svim žrtvama, već samo svojima? Zašto javno ne kažeš da je komunizam ubio više ljudi od svakog fašizma? Zašto ne kažeš da su ga osnovali (po uzoru na Talmud) tvoja dva sunarodnika, Marx i Engels?

Zašto ne kažeš da su nosioci boljševičke revolucije 1917. godine takođe bili tvoji sunarodnici koji su u vreme Lenjina (koji je četvrtinu tvoj sunarodnik) ubili oko 4 miliona hrišćana, a u vreme Staljina 20-28 miliona hrišćana. Zašto ne spominješ velikog komunistu Mao Tse-Tunga koji je ubio od 40-60 miliona nežidova?

Ja osuđujem i jedne i druge zločince, dok ti samo one koji su ubijali Židove. Talmudizam ti piše na čelu, gospodine Goldstein.

Zašto se Holokaustom zove šest miliona „ubijenih“ Židova, ali ne i stotine miliona ubijenih nežidova od strane komunizma?

Zašto je Holokaust samo šest miliona „ubijenih“ Židova, ali ne i ubijanje Roma te ostalih naroda koji su stradali od nacističkog okupatora?

Zašto žrtve Holokausta nisu milioni Slovena ubijenih zbog toga što su se suprotstavili Hitleru?

Moj se deda borio na ostrvu Braču u antifašističkim jedinicama. Nije bio komunista, već običan čovek koji nije mogao trpeti odvratne rasne zakone. Ponosim se što se moj deda suprotstavio antisemitskim zakonima. Ipak, 1948. godine izvršen je isti antisemitski zločin nad 750 000 Palestinaca, pripadnicima najvećeg semitskog naroda sveta, od strane Izraela. To nikada nisi osudio bez obzira što je reč o najgorem antisemitskom zločinu nakon Drugog svetskog rata.

Ne mogu podneti da su neki ljudi pod izgovorom antifašizma“ otišli u Izrael učiniti isti zločin od koga su ih upravo moj deda i ostali istinski antifašisti branili. U Talmudu je veoma jasan odgovor, gospodine Goldstein.

ISTINSKI ANTIFAŠIZAM:

Izvorni Judaizam koga uči Tora suprotan je Talmudu te ne dozvoljava postojanje Izraela. Mnogi su bogobojazni Židovi javno spalili Izraelske pasoše u protest zločinima nad Palestincima. Izraelom ne vlada Judaizam, već Talmudizam.

U SAD-u postoji organizacija ortodoksnih Židova koja se bori protiv postojanja Izraela i njegovih nacističkih zločina. Zove se ,,International Jewish anti-zionist network“, odnosno Međunarodna židovska anti-cionistička mreža“.

Ti su ljudi istinski antifašisti, moja braća u antifašizmu. Oni uistinu znaju što je patnja te je nikome ne žele. Ti su ljudi nazvani teroristima i izdajnicima od strane Izraela. Ja se divim njihovoj hrabrosti. Oni su živi dokaz koliko je anti-semitizam bolestan.

Za kraj, prilažem emotivan citat židovskog heroja, profesora Finkelsteina koji je u lice rekao svome narodu:

„Moj pokojni otac bio je u Auschwitzu, moja pokojna majka bila je u koncentracionom logoru Majdanek. Svaki član moje porodice sa obe strane je ubijen. I upravo zbog onoga čemu su mene i drugo dvoje dece naši roditelji naučili, ja neću ćutati na zločine koje Izrael čini nad Palestincima.“


Slavko Goldstein i ostali trebali bi se upravo od njega učiti istinskim antifašističkim vridnostima.


Zoran Antičević