MATERINSTVO I VOJNA SLUŽBA

Mi smo socijalisti. Mi smo neprijatelji, smrtni neprijatelji modernog kapitalističkog ekonomskog sistema i njegove ekonomije eksploatacije siromašnih i ugroženih, kapitalističkog sistema koji na nemoralan način, na osnovu materijalnog bogatstva, a ne na osnovu sposobnosti i kvaliteta sudi o ljudima. Mi imamo cilj – da uništimo takav poredak po svaku cenu.

Ali, ne treba se varati! Nije dovoljno samo zameniti jedan sistem drugim, potrebno je promeniti duh! Potreban je duh koji će uspeti da prevrednuje i odbaci materijalizam!

Moramo pre svega shvatiti da je rad više nego sredstvo kojim se stiče blagostanje! Lični kvaliteti važniji su od svakog profita! Vrednovanje ljudi na osnovu njihovog materijalnog bogatstva, jedna je od najozloglašenijih zaostavština kapitalizma. Pad nacionalnog duha logična je posledica uspostavljanja ovakvih kriterijuma i poštovanja ovakvih „vrednosti“. Novac, shvaćen kao osnovni kriterijum vrednosti, neprijatelj je rase, krvi i samoga života. Nikada nismo imali sumnje da će naš nacionalni socijalizam konačno staviti tačku na privilegije bogatih, te da će oslobođenjnje radnika dovesti do njihovog učešća u upravljanju državom!

U našem narodnom pokretu, bilo je dosta reči o potrebi za stvaranjem novog političkog vođe. Potreba za novim vođom zapravo, potpuno je u saglasju sa onim što sam gore već naveo. No, metodi koji se trenutno predlažu, a koji se svode na proveru krvi, na, da teko kažem „re-nordifikaciju“ nacije, sa moje tačke gledišta nisu od preterane koristi i nemaju neku naročitu prednost, a i sama efikasnost ovakvih poduhvata je pod znakom pitanja. Postoji jedan stari pruski način provere izdržljivosti i sposobnosti, korisniji od bilo kog drugog – to je služenje vojnog roka!

Upravo vojni rok, prema staroj pruskoj tradiciji, predstavlja najvišu i najdragoceniju formu služenja Otadžbini za sve muškarce. Ekvivalent vojsci, kada govorimo o ženama, jeste materinstvo. U mnogim afričkim zemljama, recimo, postoji običaj da se majke koje umru na porođaju sahranjuju sa svim počastima, kao i ratnici koji su pali na bojnom polju.

Možete reći da je po sredi utopija, ali mislim da grešite! Dopustite da protekne 20 do 30 godina takve selekcije i videćete da će Nemačka imati takvo rukovodstvo i takvu izvršnu vlast koja će biti u stanju da preobrazi lice društva i države, elitu koja će postati kičma naše države i ekonomije!

Gregor Štraser