MUSLIMANSKO PITANJE

U svojoj svakodnevici susrećemo se sa muslimanima iz raznih krajeva, raznih nacija i rasa. Preko medija često smo (ne)obavešteni o situaciji na Bliskom Istoku, a i naše vrle „komšije“ su nam slika i prilika islamizma koji je u ekspanziji.

Jevrejski lobi uporno pokušava da osudi akcije muslimanskih ekstremista (tzv. izbeglica sa Bliskog istoka) na tlu Evrope, a zapravo svom silom podržava njihovu okupaciju Evrope. Liberalni, komunistički, i demokratski ološ koji, nažalost, pripada srpskom narodu, svojski se trudi da „Bošnjake“ integriše u društvo i promoviše toleranciju prema tim izrodima.

Proučavajući islam, i ponašanje pripadnika islama srpskog porekla, s pravom možemo reći da suživot sa njima nikako nije moguć. Jednostavno jer „Bošnjaci“ nemaju svoju nacionalnost. Bošnjačka nacija ne postoji, i to su istorijske činjenice, za razliku od drugih balkanskih naroda koji imaju svoju tradiciju i istoriju, i uglavnom sve ono što bi jednu naciju činilo nacijom. Srbi islamizacijom nikako nisu mogli izgubiti svoju rasnu i nacionalnu pripadnost, jer su krv i geni nešto sasvim suprotno od poimanja religije, koju „Bošnjaci“ toliko potenciraju.

U Srbiji se jasno vidi stav i ponašanje muslimana. Oni su odvojeni od nas Srba, imaju svoj svet, i očito nas iz nekog razloga mrze, i ne žele toliku bliskost sa nama, ma koliko se mi trudili da sa njima budemo prisni. Na fakultetima se to najbolje može videti. Tu se javlja i neka vrsta diskriminacije Srba od strane profesora, koji tako očigledno puštaju da muslimani olako polažu ispite, dok se „mi“ takoreći maltretiramo nebi li ikako položili. To zna ići toliko daleko, da se neki profesori muslimani bukvalno prepiru sa profesorima Srbima oko ocene, znajući svoja „prava“. A gde su prava za srpske studente? Da. O tome nije politički korektno govoriti pod jevrejskom okupacijom.

Ovo je samo jedan od bezbroj primera diskriminisanja Srba. „Bošnjaci“, poput cigana, „Roma“, imaju sve veća prava, kao nekakva „nacionalna“ manjina, dok su zapravo svi srpskog porekla, i o tome nema diskusije. Dinarski rasni pod-tip kod nekih univerzitetskih profesora toliko je upadljiv, da su dinarskiji i srpskiji od mnogih vaših poznanika, prijatelja, itd… Ali sva poenta je u tome da islam, koji je njih vaspitavao i odgajao, nema svest o rasi i naciji. I zato njima to nije toliko bitno. Njima je svaki musliman „brat“, ma koje on rase bio. A takvo razmišljanje automatski dovodi do uništenja gena, jer se direktno odobrava rasno mešanje.

Mi, kao srpski nacional-socijalisti, svesni svog pripadanja beloj rasi, ne možemo se pomiriti sa nadiranjem islama, kako u Srbiju, tako i u čitavu Evropu. Ovo „muslimansko pitanje“ je alarmantno. Naša SRPSKA krv je u pitanju. Ukoliko islam zavlada Evropom, nas više neće biti. Ono što nas drži kao narod, jeste naša rasna svest, koju „Bošnjaci“ nemaju. Zato oni i jesu inferiorniji od nas, ali mi možemo postati još inferiorniji, ako ne shvatimo ovaj problem ozbiljno. Suprotstavljanje islamizaciji Srbije i Evrope je ključni faktor opstanka Srba, i Arijevaca uopšte. Islam je jedna od jevrejskih produženih ruku. On je direktan krivac za genocid nad Srbima još od 15. veka.

Mi, Evropljani, moramo zbijati redove protiv muslimana. To je jedini način da se odbranimo od ove azijske kuge. Ne sme biti više nikakve tolernacije. Jer oni nisu, niti će ikad biti, tolerantni prema nama.