ODAKLE SU „ANĐELI“ UKRADENI?

Moderna reč Angel je iz Grčkog “Angelosa” i Latinskog “Angelikusa” koji svoj koren imaju u Sanskritskoj reči “Angire”, koju Vedskih sedam vidovnjaka Angirasa simbolizuju kao svetla sedam čakri koji su rođeni iz vatre Agni.

“Arhanđel je takođe došao iz Sanskritske reči “Arhat Angiras”, što je plemeniti Angiras. Budisti su takođe nazvali svoje drevne mudrace Arhatima, Vedska reč koja znači plemenit, često se primjenjuje na Agni.

U Sumeriji to postaje i “An”, što je takođe drevno ime Šive. A ono što su sedam arhanđela Džezida odnosi se na sedam čakri. Anđeo je “An el” što znači sjajna zmija kao i što se reč “An” odnosi na Bogove kao pod naslovom Anunnaki. El je drevno ime Božanstva koje su Jevreji ukrali kasnije. Glavni Bog Paganskih Kanaanaca bio je EL. Napomena: Enki se naziva i An..Ki.


Neprijatelj je korumpirao ovaj termin i koristio ga za svoje kabalističke misaone forme koje su stvorili. Kao što je anđeo Metatron koji je drugo ime za njihovu misaonu formu Tore.

P.S Ovo je uvod u mnogo veću i opširniju temu vezanu za razotkrivanja Kabale i o tome kako jevreji pomoću nje vekovima vladaju svetom, o kojoj ćemo tek pisati.