NAŠA BLISTAVA BUDUĆNOST


Najuzbudljivije, najdinamičnije, najdivnije i najlepše godine za Belu rasu tek dolaze.
U tekstu koji sledi daću prognozu onoga što vidim kao budućnost Bele rase, kada ona dovrši svoj posao naseljavanja sveta. Vidim svet u kome Židovi, crnci, cigani i obojeni mongrili neće više biti u našoj sredini da nas debilizuju, pljačkaju, maltretiraju i zagađuju. Radujem se vremenu kada će Bela rasa moći iskazati svoju produktivnost i kreativnost, lišenu pijavica na leđima koje nam sada isisavaju krv iz naših vena. Kada razmišljam o dolasku ove divne ere, naša budućnost izgleda mi ružičastije od ičega što je ikada pre bilo zamišljeno. U stvari, taj raj na zemlji neće biti suviše preteran izraz za opisivanje uzbudljive budućnosti koja nas čeka.

Kada se Bela rasa toliko proširi da bude naseljavala celo plodno tlo ove planete zemlje, pobrinućemo se za genetsko uzdizanje Bele rase, umesto za njeno upropaštavanje, koje se odigrava poslednjih 2000 godina, i pobrinućemo se da iznikne rasa koja će biti svima za ponos i radost. Verujem da će tokom sledećeg veka, kada beli čovek dovrši svoj primarni cilj naseljavanja sveta, imati prosečnog belog muškarca ili belu ženu koji su zgodni, atletski građeni i neobično zdravi i duhom i telom. Prosečan muškarac biće zgodan i muževan. Prosečna bela žena će biti visoka, sa prelepim ženstvenim telom i neverojatnom lepotom.


Dalje predviđam da će prosečna inteligencija znatno porasti kada Bela rasa otpočne program svog unapređenja i usavršavanja. Dok se danas smatra da je čovek sa IQ od 150 retki genije koji sa događa jednom u 5000 slučajeva, predviđam da će sto godina nakon što beli čovek ponovo preuzme kontrolu nad vlastitom sudbinom, genije ovog kalibra biti smatran prilično uobičajenom pojavom. Štaviše, možemo očekivati da imamo super genija sa IQ od 200 i više, koji će predvoditi našu Belu rasu na poljima tehnologije, nauke i kulture do visina o kojima se danas jedva može i sanjati. Matematika, hemija, fizika, nauka, tehnologija, vinuće se do vrtoglavih visina koje je danas teško zamisliti.

Biće stvarana lepša muzika nego što je stvarana u prošlosti. Umetnost, kiparstvo i arhitektura, oslobođene židovskog uticaja dostići će najviše standarde lepote koji nikada pre nisu dostignuti, koji će čak nadmašiti i ono što su Grci i Rimljani ostvarili klasičnoj civilizaciji ili za vreme renesanse. Imaćemo puno genija, imaćemo u stvari super genije koji će daleko nadmašiti sve što je beli čovek u prošlosti ikada dostigao.

Ne samo da će budući beli čovek biti superiorna vrsta po zdravlju, već bez crnaca, mongrila i obojenih rasa u našoj sredini koji šire bolesti, prljavštinu i zagađenje među nama, prethodne pojave bolesti biće u velikoj meri redukovane zbog nekoliko činilaca: zdravije vrste pojedinaca; nadmoćne tehnologije ishrane; nepostojanje šljama, prljavštine i degenerativnosti.


Izbacivanjem crnčuga, cigana, Židova i šljama iz naše sredine, dalje predviđam da će Bela rasa, u vrlo kratkom vremenskom razdoblju, iskoreniti siromaštvo koje joj je nametnuto od strane Židova. Ne samo da neće biti gomile obojenih društvenih parazita koji nam jašu na leđima i snižavaju naš standard života, već ćemo se osloboditi i Židova koji pljačkaju više od tri četvrtine našeg bogatstva putem šikaniranja, porobljavanja i raznih drugih prevara.

Štaviše, Bela rasa će biti tako superiorna u svojoj organizaciji, tako produktivna i kreativna da će beli čovjek, imajući tada svega nekolicinu neznalica i indolentnih trutova među svojom vrstom, potpuno izbaciti siromaštvo kao problem iz našeg društva. U stvari, kada naselimo planetu i kada na raspolaganju budemo imali sva bogatstva i sve resurse celog svijeta, sa kojima ćemo moći stvarati, graditi i proizvoditi za sebe, doslovno ćemo plivati u bogatstvu. Ne samo da je moguće, već je i sasvim verovatno da će svaka bela porodica moći sebi priuštiti divan veliki dom u privlačnom, čistom okruženju. Biće moguće da ima svu finu odeću, knjige, dobru hranu i sve što god poželi, na dohvat ruke i na raspolaganju.

Zašto predviđam tako divnu budućnost? Jer ovaj cilj ne samo da je potpuno moguć, već je i neizbežan kada beli čovek bude slobodan da iskaže svoje ogromne kreativne i produktivne sposobnosti u svoju korist. Sa još naprednijim i sposobnijim generacijama koje dolaze, osiguravanje života za sebe i svoju porodicu biće pesma za belog čoveka budućnosti. Danas svu energiju i produktivnost belog čoveka isisavaju paraziti koji jašu na njegovim leđima, i ona se rasipa na razarajuće ratove i borbe protiv samih belih ljudi, dok će u budućnosti sva stvaralačka produktivnost biti korišćena samo za njegovo dobro.


Mi, na primer, više nećemo imati rata među različitim narodima. Bela rasa će, kada eliminiše razorni židovski uticaj iz svoje okoline, takođe eliminisati i ratove koje izazivaju Židovi. Ujedinjeni u zajednički cilj vlastitog unapređenja, neće imati ni najmanji razlog da nastavljaju samoubilačke ratove protiv samih sebe, i neće više biti nikakvih pretnji od obojenih rasa protiv kojih treba voditi bilo kakve vrste ratova. Ukratko, užasno razorne i porazne posledice ratova u koje su Židovi ubacivali Belu rasu, generaciju za generacijom, vek za vekom, biće potpuno iskorenjene. To više neće biti jedno od mnogih zala koja nas sada tako tragično pogađaju.


Kada se setimo ogromne cene, u vidu bogatstva, resursa, energije i krvi koju je Bela rasa morala platiti u tim ratovima, koje su u prošlosti izazvali Židovi i kada pomislimo da su svi ti napori mogli biti usmereni za našu dobrobit i sama takva ideja nas zaprepasti. Ipak, to je ono što mi možemo učiniti, kada se beli čovek bude odrekao judeo hrišćanstva, religije koja ga je uništila, kada nauči da se ujedinjuje, stvara i proizvodi za svoje vlastito dobro, i uči da zahteva i sprovodi kontrolu nad vlastitom sudbinom.

Ne samo da ćemo se zauvek osloboditi razornih i zaglupljujućih ratova koje su Židovi izazvali, već više nećemo morati izdržavati skupu i neproduktivnu ratnu mašineriju kao što to radimo danas. Dalje, naši astronomski troškovi za socijalna davanja, koji se sada bacaju na parazitske rase, biće u potpunosti eliminisani. Samo ova dva činioca, uz odsustvo židovskog pljačkanja, uveren sam, smanjiće poreze na delić od današnjih. Predviđam da će porezi biti smanjeni do tačke gde će biti manji od deset posto, možda pet posto, onoga što su danas. Imajući na umu, dalje, da će kriminal biti sveden do nivoa koji je manji od jednog postotka u odnosu na današnji, (nije teško zamisliti odakle potiču današnji ogromni troškovi vlade), uz eliminaciju socijalnih davanja za obojene rase, troškovi će biti samo delić tereta sadašnjeg. Tada će beli čovjek biti u situaciji u kojoj će njegova kreativnost i produktivnost raditi za dobrobit onog koji ih – za samog belog čoveka.


Celokupan efekat ovoga biće zbirni. Uz stopu kriminala, svedenu na jedan posto (ili manje) onoga što je danas, neproduktivni troškovi održavanja ogromnih policijskih snaga proporcionalno će se smanjiti. Ulice će ponovo biti sigurne za muškarce, žene i decu, i danju i noću. Većina birokratskih kontrola, kojima se maltretiraju poslovni ljudi i prosečni građani, biće eliminisane. Više nam neće trebati vojske knjigovođa i papirologa u vladi i van nje da nam onemogućavaju i ograničavaju svaki naš pokret. Beli će čovek, u stvari, biti ohrabren da radi ono što najbolje zna – da stvara i proizvodi.

Odstranjivanjem imbecila, idiota i kretena, jednostavnim procesom zabranjivanja da umnožavaju svoju bedu, i mentalni problemi biće smanjeni na tek poneki slučaj, i to neće biti kao što je danas, kada oni niču kao gljive. Naš pristup će biti sprečavanje reprodukcije i razmnožavanja mentalno i psihički defektnih. Ovo mora i biće odstranjeno onako kako to priroda diktira. Umesto da po svaku cenu čuvamo u životu sve deformisane i defektne, da puštamo da rastu i razmnožavaju se, naš stav će biti da donosimo samo zdravu i inteligentnu decu na svet, onoliko koliko je to moguće. To je ono što nam priroda govori da učinimo.


Mogu predvideti toliko puno velikih i divnih prednosti koje će se pojaviti za Belu rasu, jednom kada ona bude na putu napretka, da je spisak tih prednosti beskonačan i zapanjujući.

Već smo spomenuli da bismo želeli videti kraj ratovima i razaranjima. Kriminal i siromaštvo će praktično biti eliminisani. Bez mongrila u našoj sredini, neće biti ni šljama. U stvari, ako ste posetili neki od divnih, čistih gradova Nemačke ili Švajcarske, možete imati uvid u to kako lepe gradove i lepe pejzaže možemo očekivati kada beli čovek ponovo pronađe sebe. Gradovi će biti čisti, sa puno prelepih parkova. Ulice će biti pune drvoreda i cveća, i sve će biti uredno i čisto, što smo videli u mnogim potpuno belim zemljama današnje Evrope, kao što su Norveška, Švajcarska i Nemačka. Samo sa budućom Belom rasom, oslobođenom od Židova, ova težnja ka lepoti i čistoći biće naglašena i daleko će prevazilaziti sve ono što danas imamo.

Dalje, neće nas više pljačkati i trošiti naše resurse slanjem “pomoći inostranstvu” iz naše sredine, jer više nećemo prebacivati ogromne svote našeg teško zarađenog novca u zemlje kao što je Indija, gde se on odliva kao u bačvu bez dna. U stvari, belim narodima sveta, koji će imati zemljišne posede na svim kontinentima i njihove prirodne resurse, bit će savršeno dobro, bez ičije pomoći. Biće malo potreba za slanjem bilo kakve pomoći. Umesto toga, napredna trgovina biće uobičajeni poredak stvari.

Ne samo da ćemo imati i naprednu životnu sredinu već više neće biti rasnih napetosti. Svi ćemo već do tančina naučiti poštovati jedan jedini pravi zakon, Zakon Prirode, kojim se ujedno slavi, poštuje i uzdiže rasa, kao i poštovati jedni druge. Tada ćemo već naučiti lekciju o rasnoj lojalnosti i rasnoj solidarnosti.

Dalje, sa naprednom tehnologijom i sa finijom, sposobnijom i inteligentnijom vrstom ljudi koja će je koristiti, sa resursima sveta na raspolaganju, doslovno ćemo plivati u bogatstvu i verojatno nećemo morati raditi ni blizu toliko naporno kao danas. Mogu predvideti da će, pošto je Bela rasa produktivna i kreativna i pošto je beli čovek graditelj i radnik, on ipak, uz manje posla nego danas, ispuniti sve ovo i još uvek imati dosta vremena za odmor i uživanje. Stoga predviđam ogromnu ekspanziju rekreativnih aktivnosti. Mogu videti da će beli ljudi provoditi vreme radeći stvari koje ih najviše interesuju. Više vremena će provoditi baveći se sportovima i rekreacijom. Baviće se kulturnim projektima, muzikom, umetnošću, i mnogim drugim kreativnim aktivnostima, koje još nisu izmišljene.

Uz toliko povećanu produktivnost i oslobođeni svih parazita, svi beli ljudi će biti u situaciji da mogu lako zasnivati i izdržavati porodicu. Moći će to učiniti u mlađim godinama, kao što priroda kaže da treba. Bez parazitskih Židova i mongrila na leđima, ne samo da će životni standard biti puno viši, već ni supruga neće više morati ići na posao da bi pomagala sastavljanje kraja s krajem. Ona će biti slobodna da čini ono što joj je priroda namenila – da bude supruga i majka, da brine o svojoj porodici i izgrađuje srećan dom. Imaće vremena da se posveti umetnostima i zanatima, muzici i kulturnim događajima. U stvari, cela porodica će imati više vremena i sredstava da se posveti takvim višim ciljevima i nekim rekreativnim zadovoljstvima.


Predviđam da će Bela rasa slaviti puno nacionalnih praznika i upriličiti mnoge aktivnosti koje će biti u čast njenih velikih vođa iz prošlosti. Slaviće i odavati počasti onim genijima koji su doveli Belu rasu do viših stepena dostignuća, napretka i dobrobiti, u kojoj će oni tada uživati. Predviđam mnoge skupove i parade i kulturne aktivnosti koje će slaviti i uzdizati Belu rasu. Nürenberški skupovi iz tridesetih godina, pod vodstvom jednog velikog čoveka, tipičan su primer proslava u kojima će Bela rasa uživati u budućim vekovima.

Ovakve vrste slavljeničkih okupljanja su aktivnosti koje ispunjavaju dušu i imaju veliku korist za naše ljude. To je vrsta veziva koje ujedinjuje i spaja ljude u odnosu na zajednički cilj, koji stremi prema višim i većim dostignućima, gde sudionici dobijaju psihološku nagradu koja je neophodan stimulans za pojedinca.

Uz sve ovo, predviđam da će doći do tehnološke eksplozije čiju je magnitudu teško zamisliti. Mada će ovaj ogroman tehnološki napredak doći prirodno zbog superiornosti kreativnog genija Bele rase, to ipak nije ni blizu tako važno kao što će biti pročišćavanje naše rase. I njeno kontrolisanje vlastite sudbine.

Ipak, uz belog čoveka koji kontroliše svoju sudbinu i koji ima inata i urođene želje da usavršava i unapređuje svoju vrstu, u kombinaciji sa tehnološkim napretkom za koji je tako sposoban, to će zaista stvoriti raj na zemlji kakav svet nije nikada video. Za razliku od hrišćanstva koje predviđa vatru i krv, bolesti i patnje, vatru pakla i razaranje, ja sam veliki optimista što se tiče budućnosti belog čoveka i predviđam da će doći velike i divne stvari. Predviđam ih zato što su neizbežne za Belu rasu. Tako obilno nadareni kreativnošću, inteligencijom, produktivnošću i genijem, karakterističnim za Belu rasu, sve što nam je zaista potrebno jeste da se oslobodimo parazita koji su nas sakatili u prošlosti i upravljali našom sudbinom.

Kada dođe taj dan, naša budućnost neće biti samo blistava i divna, biće dinamična i uzbudljiva, biće onakva kakvom je čovečanstvo u prošlosti nikada nije ni zamišljalo.