RAZOTKRIVANJE JEVREJSKOG PRAZNIKA „PASHA“

Židovski ritual Pasha (Uskrs) je kabalistički ritual koji se vezuje za energije okultne nove godine koja se događa u periodu MART-APRIL (UPAMTITE, MART-APRIL), u kojem se okultna dela stavljaju u pokret tokom cele godine.

Jevrejska Pasha temelji se na tome kada je židovski “bog” ubio prvorođenu, ne-jevrejsku decu Egipta. To uključuje i dete faraona. To je ujedno i vreme kada hrišćani slave Uskrs. Za vreme Pashe Židovi vrše obredna ubistva ne-jevrejske dece. Dete biva ritualno ubijeno u crtanju Isusovog hrišćanskog ritualnog ubistva na Uskrs. To se radi da bi se stvorila simpatična veza sa hrišćanskim obredom, što je samo ruganje pravoj verziji židovskih obrednih ubistava. Židovi ispuštaju detetovu krv u šolje i piju je ili ulivaju u Matzo hleb (kasnije ću objasniti šta to znači i šta je Matzo hleb). Hrišćanski obred zajedništva zasnovan je na ovom ritualu. Energije ovog hrišćanskog rituala stavljaju hrišćane kao učesnike u samom ritualu, a židovska obredna ubistva povezuju se na astralu i daju više energije obredu. To se u Kabali naziva SIMPATIČNOM MAGIJOM.

Ljudi koji shvate da se u ezoterijskim tekstovima energija specifičnih čakri koristi za manifestovanje delovanja u svet za koji odgovaraju energijama, razumeće i šta je Pasha. Ritual Pashe je masovni obredni čin od koga se čitava židovska rasna duša kolektivno koristi da bi se taj obred predstavio svetu. Židovska rasna duša i pojedinačna židovska duša odjednom se nazivaju “bogom” u tekstovima Kabale, deset sefirota ili svetova njihovog stabala Kabale je mapa njihove duše i ovog drveta i svetova i 22 slova, koja čine i koja jesu njihov “bog”; a čak i u Yehovi (YHVH), imenu njihovog “boga” sadržano je to kako se deset svetova deli na elementarne delove na drvetu. To je židovska duša i ništa više. To je izričito očigledno i u Kabali. U Kabali „bog“ stvara svet pomoću deset sefirota koji su kolektivne energije židovske individualne i kolektivne rasne duše, koji su obuhvatali i 22 jevrejska slova.

U kabalističkim tekstovima otkrivaju se stvarni detalji onoga šta se i zašto se to radi na Pashi. Pasha se temelji na usmeravanju energija Ain Sof ili Keter dole kroz svetove Binah i Chochme, tri gornja sveta, u ono što se naziva sedam nižih Sefirota.

Deset svetova mapa su židovske duše, pojedinačno i zajedno. Misaoni oblik Židova ili YHVH nije ništa drugo nego projekcija energije kolektivne i pojedinačne židovske duše. Keter ili Ain Sof se naziva i Šekinah ili “Sveti Duh”, a to su 22 hebrejska slova. Jer ako proučimo praktičnu Kabalu, židovska duša predlaže vibracijski šablon koji oblikuje židovsku dušu kroz različite nivoe manifestacije, to su 22 slova i deset svetova.

Ritual Pashine večeri zasnovan je na deset ritualnih predmeta, od kojih se svaki odnosi na usmeravanje energije u jedan od svetova. Čaše vina koje se koriste i Matzo delići od hleba odnose se na usmeravanje energije.

Čaša od vina u koju je stavljena krv je svet Binah, a Matzo s krvlju jeste svet Chochmah. Keter je Astralni šablon židovske duše koji se deli na ove dve polovine židovske duše, muški i ženski aspekt svetova, tj. njihovih energetskih centara. Kabala kaže da je životna snaga u krvi, da je energija duše u krvi, zbog čega Židovi piju krv, uzimajući životnu silu žrtve da direktno dodaju više snage u ritual podižući svoj vlastiti energetski nivo. Astralne energije koje se oslobađaju mučenjem žrtvava i ubistvom žrtava takođe su usmerene u masovni ritual.

Energije ritualnih ubistava Pashe usmerene su u kolektivnu židovsku dušu, kroz ravan Keter-a, astralnim šablonom koji se povezuje sa čitavom židovskom dušom, svim čakrama iz koje se njihova veza pretoči u muški i ženski aspekt i energetske centre židovske duše, kroz sve energetske centre svake židovske osobe tokom Sedira, dok su čitave Pashalne Sedire i dizajnirane za spajanje u energije obrednih ubistava simpatičnom povezanošću i usmeravanjem uma i pevanjem kabalističke formule na hebrejskom kao i ispijanju čaša krvi i jedenje Matzo hleba. Odavde se kolektivna energija svojstava svih deset svetova, prepuna energijama podignutih u ritualu, punom snagom čitave židovske duše, kolektivno usmerava prema van kako bi se povezala sa hrišćanskim obredom Uskrsa i tako postala prožeta usmerenim i povezanim energijama miliona hrišćanskih nasamarenih idiota nakon čega se zatim manifestuje u svetu.

Cilj upotrebe kolektivnih energija svih deset energetskih ili svesnih centara jevrejske rasne duše za ovo masovno delovanje pojašnjeno je u Kabali:

Pet manifestacija za muške svetove ili čakre i pet manifestacija za ženske svetove ili čakre. Pet muških čakri usmereno je na proklinjanje ne-jevreja, a pet ženskih čakri za blagoslov jevrejske rase. Ovo se odnosi na koncept strogosti i milosrđa u Kabali. To je samo kôd za korištenje energije židovskih duševnih centara za različite radove. Kabala prikazuje kako ih koristiti pojedinačno ili u manjim grupama ili u slučaju Pashe sa svima odjednom.

Ono što ovaj ritual otkriva jeste da je svrha hrišćanstva delovati kao vodilja židovskih obreda koji će se pojaviti u svetu sa i kroz svakog hrišćanina povezanim sa “Svetim Duhom” ili Šekinom, energijom židovske rasne duše [YHVH]. U okultnom je poznato da čovek može usmeriti energiju u osobu kroz ono što se u Hinduizmu naziva “Pranam”. Energija hrišćanskog bogosluženja (svakog jutra i večeri u crkvama) usmerena je u židovsku rasnu dušu, kolektivno da bi napunila židovsku rasu velikom duhovnom snagom, kao i da poveže hrišćanina i u usmereni misaoni oblik židovske rasne duše na astralu, s kojom se hrišćanin povezuje i deluje kao provodnik kroz koji se rituali židova manifestuju u fizički svet.

Ritual Yom Kippur, ako proučite rabinske, kabalističke adepte, jeste stvaranje negativne energije koju židovska rasa skuplja na njihovoj duši od Pashe i takvih ubojitih rituala, i duhovno ih prenese na ne-jevreje, da bi potom prokleli ne-jevreje dalje na uništenje, prenoseći negativnu karmičku energiju židovskih akcija na Goyima, stoga ispada da Goyimi plaćaju židovsko zlo počinjeno nad njima. Koncept hrišćanstva je ono što omogućava da ovo bude uspešno. Temeljno prenošenju negativne energije s krivih na nevine, stvara simpatičnu vezu u masovnom umu žrtava ne-jevreja. Hrišćani su sve vreme naučeni da budu krivi i postiđeni i da imaju osećaj da zaslužuju da budu kažnjeni. Ovo stvara otvoren prozor u njihovom umu da se POTPUNO povežu sa prokletstvima Jevreja. Hriršćanski ne-jevreji, duše koje su astralno povezane u židovsku rasnu dušu, stvaraju vezu za sve to da bi povezali i dopustili Židovima da ih proklinju.

Uklanjanje svih duhovnih znanja i potpuno uništenje istorije prema židovskom programu hrišćanstva, ostavlja ne-jevreje kao bespomoćne žrtve pred svim zlom židovskog rasnog programa.

RITUAL JE TRENUTNO NA DELU!

22. 03. 2020.