RAZOTKRIVANJE HRIŠĆANSTVA-PROGRAMA SMRTI

Zbog toga što je u dubokom stadijumu hrišćanstva uronjen u veru i živi u laži, hrišćanin dobija veštački izgled i počinje da liči na laž:

Dobro poznati bledi izgled sa osmehom na licu. Laž se pojavljuje u fizičkoj samosvesti.

Hrišćani neprestano tvrde da “Đavo obmanjuje”. Ono što oni ne vide je da sve to za šta oni  optužuju “Đavola” je zaista Bog koga oni obožavaju, poznat kao Yaweh / Jehova. SVE za šta Hrišćani optužuju “Đavola” jeste zapravo njihov bog.

Ovo je dokazano u Biblijskim spisima:

“Ubica i lažov od početka”

“Mrzitelj Čovečanstva”

“Obmanjivao je sve nacije”

Problem je u tome što je vrlo mali broj ljudi ZAISTA pročitao Bibliju. Većina ih samo veruje u ono što su negde čuli ili što im je rečeno o hrišćanstvu i Bibliji. Mali broj njih koji je Bibliju i pročitao, uspeo je videti šta je ta knjiga kao i sam „program“ hrišćanstva. Još manji broj njih razmišlja ili čak i dovodi u pitanje zašto Biblija ima brojeve. Sve u Bibliji je ukradeno i korumpirano, sa uklonjenim duhovnim znanjem.


Rečeno je da će “na kraju istina izaći i mnogi će hteti da se pridruže u poslednjem trenutku, ali za njih će biti prekasno …”

Većina ljudi, zbog sistematskog programiranja i ispiranja mozga, ima pogrešno postavljenu veru, rade ono što im je rečeno i ne dovode u pitanje apsolutno ništa. Da bi se u potpunosti razumelo i dokazalo da je hrišćanstvo čista obmana, mora se imati lično iskustvo u moćima uma i duše i imati godine intenzivnog istraživanja iza sebe. Ovo je izvan moći prosečnog čoveka. Sve varke i prevare moraju imati jedan veoma važan faktor za njih da uspeju, a to je VERA ŽRTVE. Opseg krišćanske obmane je zapanjujući. Ono o čemu pišemo ovde je samo vrh ledenog brega.

Što se tiče moći masovnog uma:

“Snaga jedinstvene misli velikog broja ljudi je uvek daleko više od broja njihovih odvojenih misli: to bi bilo više zastupljeno njihovim proizvodom”; (Astralno telo i drugi fenomeni od strane poručnika“ Pukovnik Arthur E. Powell ).

Sledeći članci pružaju dokaz da je sve u hrišćanskoj religiji i u Bibliji UKRADENO iz drugih religija koje su prethodile, po čitavom svetu: Hinduizam, Šintoizam, čak i Sikizam i još mnogo toga na Dalekom istoku. Hrišćanstvo je sredstvo za uklanjanje duhovnog / okultnog znanja iz populacije tako da se ta moć može držati u rukama nekolicine da manipulišu i zarobe mase. Malo ljudi se trudi da uradi bilo kakvo istraživanje. Hrišćanstvo nema ništa svoje.

Da bi zaista razumeli Bibliju i videli istinu, morate se dobro obrazovati u Okultnom. Masovni um je veoma moćan. Kada neko dovoljno dugo uči i stekne napredna znanja o okultnom, istina je krajnje šokantna. Čitava Judeo-Hrišćanska Biblija je obmana katastrofalnih razmera sa vrlo jasnim ciljem pomoću subliminalnih sredstava i kanalisane psihičke energije vernika.


Kad god su hrišćanstvo ili njegove grupe preuzele kontrolu nad zemljom ili regionom, drevni duhovni tekstovi i zapisi su uklonjeni ili uništeni, a oni koji su imali duhovno znanje bili su masovno ubijeni od strane crkve. Kroz ova dešavanja je izvučeno znanje koje su oni na vlasti koristili i koje i dalje koriste da manipulišu neukim stanovništvom koristeći duhovnu / okultnu moć. Biblija je jedan od najmoćnijih subliminalnih alata koje koristi nekolicina „odabranih“da zarobi mase. Većina ljudi toga nije svesna, jer im nedostaje znanje o okultnom, misaonoj i psihičkoj energiji. To su iste sile koje hrišćanstvo, judaizam i islam samo koriste kako bi ojačale verovanje da su okultne moći uma i duha besmislene ili samo obična glupost. Oni koji su imali duhovno znanje ili moć bili su progonjeni i ubijeni od strane Vatikana. Vatikan je bio, a i sada je, organizacija za praćenje koja je osigurala da svako duhovno znanje bude pod strogom kontrolom i daleko od stanovništva.

Uništavanje drevnih zapisa omogućilo je da se napiše alternativna izmišljena “istorija” koja je odvojila čovečanstvo od svog pravog porekla. Kontrolisanje istorije je važno jer ako manipulišemo onim što nazivamo prošlošću, to utiče na sadašnjost i budućnost.

Čitava Biblija je izuzetno moćan subliminalni alat pun okultnih brojeva, poruka, alegorija i ukradenog materijala, koji je ukraden iz drevnih religija. Osim toga, ova knjiga je prožeta psihičkom energijom i snagom kako bi se usadio strah i kako bi isti učinila što uverljivijim. Kada su oči otvorene i neko ima neophodno znanje, * čarolija/čin * više neće biti efikasan/na. Celokupna tema Judeo-Hrišćanske Biblije je uspostavljanje fiktivne istorije jevrejskog naroda u masovnom umu ljudi. Ono u šta masovni um veruje ima moć i energiju da se manifestuje u stvarnosti jer su same misli energija.

U vatikanskoj biblioteci nalaze se vakuumski zatvoreni trezori koji sadrže hiljade i hiljade drevnih ezoteričnih knjiga iz celog sveta, koje su ukradene i čuvane tokom godina i koje su ostale izvan javnog prometa. Katoličku crkvu, koja je koren hrišćanske religije, kontroliše tajno društvo koje je zloupotrebilo okultnu moć da zarobi mase. Krajnji cilj je totalno porobljavanje, na kome su neumorno i nemilosrdno radili.

Sve ovo je direktno uticalo na svakog od vas. Čovečanstvo je nepotrebno trpelo zbog poricanja tog znanja. Ljudi su tokom vekova bili prisiljeni da plaćaju za svoje prokletstvo u iznosu od milijardi i milijardi dolara da bi održali ovu laži prosperitetnom i snažnom. Opstanak i prosperitet ove zlobne prevare na čovečanstvu zahteva samo JEDNU stvar, a to je nedostatak znanja!

Suprotno onome što je većina ljudi bila indoktrinirana, judaizam, hrišćanstvo i islam su relativno nove religije. Čovečanstvo seže unazad nekoliko desetina hiljada godina. Ova trojka je neumorno radila da vas sačuva od duhovnog / okultnog znanja i upotrebe ove moći, koju svi vi imate, a da toga niste ni svesni.


Ove takozvane “religije” su izgrađene na ubijanju, mučenju i lažima, a jedini način da bilo koja laž ove veličine ostane je da stvori sve više laži i uništi narode koji znaju istinu. Hrišćanstvo je samo program. Ne postoji ništa religiozno ili duhovno u tome. Milioni ljudi pate od depresije, beznađa i konfuzije u životu. Duši treba svetlost i malo njih zna ili aktivno praktikuje korišćenje moći sa kojom će bukvalno “spasiti” svoje duše. Zbog nedostatka znanja i neznanja o okultnom, Čovečanstvo je u celini stavljeno pod moćnu čaroliju koristeći okultnu moć i indoktrinirano da ne dovodi u pitanje ove tri takozvane “religije”. Ovo je pojačano vekovima hrišćanima koji su bili prevareni u snabdevanju svoje psihičke energije i duša da se usmeravaju u neprekidno nastavljanje ove laži, od koje će na kraju imati koristi samo „odabrani“.

SVE za šta Hrišćani optužuju “Đavola” jeste zapravo njihov bog.

“Ubica i lažov od početka”

“Mrzitelj Čovečanstva”

“Obmanjivao je sve nacije”