IMENA, PSEUDONIMI I PREZIMENA JEVREJA AŠKENAZA

Neka od ženskih hebrejskih imena:

Ana, Hava (Eva), Estera, Josefina, Judita, Mirjam (Marija, Tea), Rahela, Rebeka (Rivka), Ruth, Sara.

Germansko-latinska ženska hebrejska imena:

Alberta, Adela, Alma , Amalija, Augusta, Betrice, Blanka (Branka), Charlotte, Dora, Edit, Eleonora, Elvira, Ernestina, Eugenija, Feodora, Frederika, Gissele (Gizela), Golda, Hedviga, Helena, Hermina, Hildegarda, Ida, Ingeborg, Iren (Irena), Irma, Kornelija, Laura, Leonie, Lidija, Livija, Matilda, Melita, Martina, Olga, Regina, Renee, Rosalia, Selma, Serena (Sirena), Sidonija, Sofija, Vanda, Vilchelmina (Elmina, Emina, Vilma), Viktorija (Elvira).

Hrišćanska hebrejska imena:

Cecilija, Elizabeta, Franciska, Filipina, Johana, Jozefina, Katarina, Klara, Lucija, Magdalena, Paulina, Rozalija, Stefanija, Terezija (Tereza).

Mađarska hebrejska imena:

Aranka, Ethel, Ilona, Ilka, Janka (Jana)…itd.

Sa istočno-evropskog područja su imena:

Basja, Czesija (Ćeša), Drania, Marusja…

Narodna hebrejska imena su:

Dragica (Charlotte), Nada, Vera, Zdenka, Zlata (Golda), Zora…

Hebrejska imena od milja:

Ana=Anny, Nelly, Nela, Nina, Alberta=Berta, Beta, Betti, Elizabeta=Elza, Elly, Emilija=Emacy, Emy, Ema, Emina, Lilly, Ernestina=Ema, Ella, Elly, Etelka, Franciska=Fanny, Frederika=Frida, Giselle=Gizela, Golda=Goldi, Zlata, Hedviga=Heda, Helena=Hela, Jelka, Hermina=Nina, Hildegarda=Hilda, Ida=Julija, Ingeborg=Inge, Inga, Johanna=Jolly, Ivana, Ivka, Jozefina=Fina, Pepa, Katarina=Katalin, Kati, Katica, Leonie=Lea, Lenči, Lenka, Lavoslava, Lidija=Lidi, Lucia=Luci, Magdalena=Magda, Margareta=Margit, Greta, Mirjam=Marija, Marina, Marijana, Mira, Olga=Oly. Paulina=Paula, Regina=Rega, Rozalija=Sali, Rosa, Ružica, Stefanija=Fanny, Terezija=Tera, Tereza, Teri, Viktorija=Viki.

Ova imena su do Prvog svetskog rata upisivana u matične knjige rođenih i druge dokumente.

Što se prezimena tiče židovi su u srednjem veku, kao i ostali Evropski narodi, uz lično ime dodavali i očevo ime, na primer: Solomon ben David, Isak ben Abraham…itd.

Tako je bilo i u Srbiji i to je ostalo do dana današnjeg u praksi, na malo drugačiji način u vidu srednjeg očevog imena, na primer: Slobodan (Petar) Milićević, Branimir (Sava) Petrović…itd.

Prvobitna židovska prezimena nastajala su od očevog imena, prema zanimanju, ličnom izgledu, poreklu…itd. Na primer: Jakša, Markov sin, Marko Tufegdžija, Martin Crni, Marko Sarajlija…itd. Odredbom cara Josipa II, svi podanici su morali uzeti stalna prezimena. Kod Srba, Hrvata i nekih drugih naroda sa ovih prostora, nova prezimena su se završavala na-IĆ, ČIĆ, VIĆ. Svi srednjevekovni židovi su takođe morali odabrati stalna prezimena.

Stanje kod Aškenaza sa prostora Hrvatske i Vojvodine pokazuje da su njihova prezimena uglavnom poreklom iz Nemačkog jezika. Imućne porodice su za „bolja“ prezimena morale platiti visoku taksu. Tako su nastala prezimena Gold, Goldstein, Godlner, Goldfinger, Goldberger, Diamant, Rubin…itd.

Jevrejska prezimena nemačkog porekla su:

Adler, Arnold, Augenfeld, Auslander, Bauer, Baum, Beck, Bernath, Bier, Blum, Blumenstock, Breder, Breiner, Bresslauer, Brichta, Deitelbaum, Deutsch, Diamant, Donerkeil, Ehrenfreund, Ehrenstein, Engel, Epstein, Felner, Ferber, Fisher, Fischhof, Fischmann, Fleischacker, Fleischmann, Flesch, Frank, Frankfurter, Franz, Friedlander, Friedmann, Fuhrmann, Fuchs, Gartner, Geisinger, Glaser, Goldarbeiter, Goldfinger, Goldstein, Graf, Gross, Grossman, Grun, Grunbaum, Grunberger, Grunfeld, Grunwald, Guttmann, Habbermann, Hacker, Hahn, Hamburger, Handler, Hausler, Hecht, Heitler (Hitler), Heksch, Hirschberger, Hirtweil, Hoffmann, Hoppner, Kadelburg, Kaff, Kaiser, Kastner, Kathrein, Kaufer, Kaufman, Kellert, Kerpner, Kerschner, Kestenbaum, Klein, Klopfer, Kohn, Korn, Ko(e)nig, Krausz, Kummelberg, Kummerbezelger, Lang, Laufer, Lederer, Lowenberg, Lowenbraum, Lowenvirth, Lowy, Lowinger, Majer, Majlender, Marberger, Mechner, Milhofer, Muller, Neuhaus, Neuman, Ornstein, Pick (Bick), Pisker, Popper, Preisz, Propper, Radmitzer, Romer, Reich, Reiner, Reiter, Rex, Rosenbaum, Rosenberg, Rosenzweig, Roth, Rubinfeld, Schlesinger, Schmalz, Schnautz, Schossberger, Schoffer, Schon, Schonfeld, Schwarz, Schwarzvald, Sinberger, Sonnenfeld, Spiller, Sputzer/Spitzer, Stark, Stein, Steiner, Stock, Teichner, Turkl, Wachsler, Weber, Wegner, Wagner, Weil, Weinberger, Weiss, Weisser, Waisser, Wiener (Wiena), Wilchelm, Zilzer…itd.

NAPOMENA: Ovo su samo neka prezimena iz kojih možete i sami izvući poreklo prezimena nekog iz vašeg okruženja, uzimajući osnovu iz nekog od navedenih prezimena. Isto važi i za imena (na primer. Kathrein- Katrin-Katarina).

Neke porodice imale su prezimena nemačkog porekla, koja su nastala prema zemlji porekla ili nekom pojmu (geografskom i slično), na primer:

Arminski, Borovic (na balkanskom prostoru to je Borović, Borojević), Kanitz, Kastan, Lašitz, Lipkovitz, Lipovic (Lipovac, na primer: imate manastir Lipovac), Lipovača, Pollak, Zabludovski (Poljska), Abranji, Adanja, Aszod, Bonyhad, Farkas (Farkaš), Gabor, Griesz, Hesz, Herczog, Ižak, Miskolczi, Merzey, Merzger, Reisz, Thausz (Ugarska), Palaček, Podvinetz, Tuček (bivša Čehoslovačka), Dežma, Skljar, Skaljak (Škaljak), Svrš, Taskir, Trast, Trust (Galicija, Rusija)…

Neka su sefardskog porekla, kao na primer:

Domotor, Jaffa, Justus, Marton (Martin), Mogan, Morgan, Perera (Ferera), Erbes (Erbez)…itd.

Imamo prezimena prilagođena Balkanskom području: Gvozdić, Gvozdenović, Gvozdenić, Godić, Polovina, Vraneš, Vranješević, Vranić, Heršković, Hersaković (Heršaković), Horvat (Horvatić), Lipšić, Murganić, Rešetarović, Šlomović, Zelmanović, Jovanović, Petrović, Marković, Kovačević…itd.

Zamena nemačkih prezimena u prezimena balkanskog prostora nisu bila česta, sem po potrebi…na primer:

Jakob Auslander zamenjeno u Andrić, braća Jakob i Slavko Schlesinger u Stanić, Max i Egon Schon u Savin, Ignatz Herman Handler u Hinić (1937), Dragutin Grunbaum u Goranić (Grunbaum-Goranić-Goran) (1964).

Aron Fischmann završio je studije u Hrvatskoj, promenio je i ime i prezime i radio je kao profesor u gimnaziji u Zagrebu.

Za židove Aškenaze karakteristično je da imaju mali broj prezimena. Recimo isto prezime postoji u Nemačkoj, Poljskoj, Mađarskoj, Hrvatskoj, Srbiji, Austriji, Sloveniji…

U Srbiji se isto prezime može naći i u nekoliko gradova, a da nisu ni u kakvom srodstvu. Glavni razlog je zatvorenost židovske zajednice i vrlo česta promena mesta boravka, što je kod njih vrlo karakteristično, zbog raznih poslova koje rade.

Druga Strana Istorije