BLEIBURŠKA TRAGEDIJA!

Na Blaiburškom polju pored stotina hiljada Hrvata, Slovenaca, Bošnjaka i drugih (verovatno preko milion)… nalazilo se i oko 120 000 Srpskih Četnika i Srba sa svojim porodicama. Bežali su zajedno pred krvožednim antifašističkim noževima.  Zašto bi Hrvati, Srbi i drugi trebali bežati od svojih oslobodioca? To je jednostavno nešto što retko ko razume. Zašto bi se neko kao Hrvat trebao bojati za svoj život, ako dolazi Hrvatski Partizan da ga oslobodi? Zašto bi se “ja” kao Srbin trebao bojati Srpskog Partizana? Kako je moguće da bežimo od svojih? Zašto nas je taj NAŠ pobio u milionima u maju 1945. na najokrutnije moguće načine? Zašto se Srbima krije da su Četnici bili na Blaiburškom polju sa  Ustašama. Mi znamo odgovore, a vi ih pokušajte sami naći. Možete krenuti samo jednim putem. Putem logike koja će vam pokazati istinu.

 Druga Strana Istorije