KABALINA KOCKA

Različiti oblici drže i vode različite energije, zato je univerzum sačinjen od svetih geometrijskih šablona koji su nacrt za svako postojanje, kao što su Platonova čvrsta tela pet elemenata. Drevni hramovi izgrađeni su pomoću tog znanja, znanja za provođenje različitih energija i to je razlog zašto su izgrađeni na tzv „ley linijama“.

Prvobitno u Kabali, čitav jevrejski okultni sistem je prikazan kao kocka, a čitava se abeceda uklapa u ovu kocku prostora koja takođe sadrži pet platonskih čvrstih tela. Hebrejski alefbet je energija njihove misaone forme koju nazivaju bogom, i odnosi se na element Zemlje i Saturn koji vlada zemljom. To je razlog zašto su drevni oltari u obliku kocke simbolizovali Saturn i Zemlju.

Na to se odnosi „tefilin“ crna kutija koju Jevreji nose na glavi. Ona sadrži molitvu Sheme (Šeme) koja je formula uređena sa hebrejskim alefbetom i koja je niz nabijenih jantri koja im pomaže da se vežu za njihovu energetskom matricom. Shema sekvenca je ono što ujedinjuje jevreje sa njihovim “bogom” u judaizmu. To ih ujedinjuje i povezuje u energetsku matricu, a to je kocka.

Kaba
Tefilin kocka

Kaba i tefilin kocka dele sličnosti vredne ozbiljne pažnje.

Jevreji navode:

“Tefilin se ponaša kao antena koja povlači moćnu duhovnu silu iz sedam dimenzija.”

Ovde nam isti kabalistički Jevreji govore dalje o tome kako se to povezuje sa kockom Meke:

“Prema kabali i islamu, postoji sedam nebesa, ili sedam dimenzija u duhovnom svetu koje direktno utiču na vaš svet. Zato postoji sedam muzičkih nota, sedam mora, sedam kontinenata i sedam dana u nedelji. Kao i sedam slojeva negativnosti u vama i vi želite da vežete i ubijate one sebične slojeve koji vas teraju da tretirate druge sa nepoštovanjem“.

Zohar objašnjava da je to tajna iza Abrahama koji je vezao svog sina Isaka. Od svakoga od vas se traži da žrtvujete svoj ego radi deljenja sa drugima. Tefilin se ponaša kao antena koja povlači moćnu duhovnu silu iz tih sedam dimenzija koja negira i žrtvuje uticaj vaše sebične prirode i ružnog ega. 99% Jevreja nema pojma da je to razlog zašto vezujete tefilin na levoj ruci. Koristite levu ruku, jer leva strana utelovljuje vaš ego i negativ (Isac), dok se desna odnosi na dušu i pozitivno (Abraham)…(puls se meri na levoj ruci, pritisak takođe, sat nosite na levoj ruci…naravno, ne znajući zašto?)

Svake godine, muslimani kreću na hodočašće (hadž) da hodaju oko Ka’be u Meki sedam puta. Ovo odražava proces vezivanja tefilina. Isto je i kod hrišćana kad idu u Jerusalim i dobiju titulu „hadži“.

Svrha hadža za muslimane je povezivanje s istim događajem Abrahama kada je vezao Isaka (muslimani to povezuju s Ibrahimom koji je vezao svog sina Ismaila).

Veza je duboka. Samo kabala objašnjava istinsku duhovnu svrhu ovog hadža.

Zato Ka’ba u Meki poznata kao Allahova kuća.

Ka’ba i Alah sastavljeni zajedno čine reč Kabala.

Opisani proces je kako se muslimani nesvesno vezuju za jevrejsku matricu tokom ovog masovnog rituala. Sedam je broj Saturna. Svi muslimani moraju se pet puta dnevno moliti u pravcu kocke u Meki. Oni to rade na Sunčevim energetskim tačkama, odnosno satima dana, kako bi učinili energiju jačom i kako bi sa tom istom energijom napunili ovu formu.

Iz Islama:

“Tradicija kaže da je Kaba bila određena od Alaha da bude izgrađen u obliku Kuće na nebu nazvane Baitul Ma’amoor. Alah je u svom beskrajnom milosrđu odredio slično mesto na zemlji, a prorok/poslanik Adem (Adem=Adam) je prvi sagradio ovo mesto“.


Biblija, u poglavlju Postanka, opisuje izgradnju Kabe kada je Bog odredio Abrahama da podigne Svetilište za bogosluženje, kada je Abraham dobio naredbu da ode u južnu pustinju sa svojom ženom Hagerom i malim sinom Ismailom.

Stari zavet opisuje ovu zgradu kao Božje svetilište na nekoliko mesta, ali ona koja je izgrađena u Ma’amooru je veoma slična onoj u Meki. Nema sumnje da se to odnosilo na kamenu kuću u Meki koju danas nazivaju Kaba.

Kur’an je ovu priču doveo u punu svetlost u istoriji. U Suri 3:90 Kur’an kaže;

“Alah je izgovorio Istinu, stoga sledite verovanje Ibrahima, čoveka čiste vere i bez idolopoklonstva”.

Prva kuća osnovana za ljude bila je u Meki, na svetom mestu da služi kao uputstvo svim bićima. Kur’an čvrsto utvrđuje činjenicu da je Ibrahim bio pravi utemeljivač ovog svetog svetilišta. Kada je Poslanik Ibrahim sagradio svetilište u Meki, njegove molitve su bile da ovo mesto ostane središte obožavanja za sve dobre i pobožne ljude; da Alah čuva svoju porodicu i čini ih čuvarima svetog mesta.

Ova kocka je takođe izgrađena na dimenzij broja šest, što je broj vezivanja za spuštanje astralnih energija u materijalno i takođe se razvija da formira šestokraku zvezdu, što je simbol judaizma. Gornji islamski odlomak je važan jer pokazuje da se hrišćanska religija i islam međusobno povezuju na okultnom nivou, a time i Tori i Kabali. Nebeski grad je Novi Jerusalim u Novom zavetu koji je takođe dobio dimenzije koje se odnose na broj šest. To je spuštanje sa neba na zemlju. Obratite pažnju na islamske pasuse vezane za Toru, a time i Bibliju u Postanku, i biblijske likove kao što su Abraham i tako dalje. Isus je čak i u Kuranu, prikazan kao Isa, sa pričom o svom božanskom rođenju, te je jedan od glavnih likova u islamu. Islamska religija povezuje ljude u ovu Jevrejsku misaonu formu Hrista. Muhamed je takođe opisan kao Jevrejin pre nego je postao poslanik.

Priča o Abrahamu koji žrtvuje Isaka takođe se veže za mesto kocke u Meki. U Talmudu, Abraham zapravo žrtvuje Isaka u krvnoj žrtvi za Jahvu. Tri dana kasnije, Isak je uskrsnuo zbog Jahve. Ovo je povezano sa misaonim oblikom Hrista, kao i sa krajnjom krvnom žrtvom koja je uskrsnula tri dana kasnije. Razlog za ovo je zato što se ovo veže sa stvarnim ritualnim ubistvima koje Jevreji vrše od onoga što Kabala naziva simpatičnom magijom na astralu i puni energije misaonih formi kroz energije ubistava. Islam ima masovne obrede posvećene pružanju krvi ljudi i životinja u to. Zabežite tri dana za svaki praznik na kojem oni ubijaju. Tri je broj Saturna kao i samog kvadrata Saturna. Tri dana je i 72 sata. 72 je i broj kocke. Ovo je vezano za 72 imena jevrejskog boga koja je prikazana kao Metatron koja je prikazana opet kao …KOCKA. Hrišćanski ritual zajedništva vezan je za jevrejsko ritualno ubistvo, kao simpatičan čin magije kako to čine Jevreji, uključujući i simbolično pijenje krvi i jedenje mesa dok se stoji oko slike ritualno ubijene osobe na krstu. Ovo je nesvesno povezano.

Kocka za hrišćane je krst, zapravo je uistinu krst samo mreža kocke. U Kabali je priznato da je Hristov krst Kabalistička kocka koja deluje kao fokusna tačka za ove energije da se spuste i kanališu. Svaka hrišćanska crkva je uvek imala krst na prednjem delu oltara, a namera je bila usmeravanje energije tokom službi. U Kabali kocka se rasprostire u hrišćanski krst i dobija broj šest što je broj prenosa energije u materijalni svet.

Kocka u Kabali takođe predstavlja vladavinu Jevreja u njihovoj svetskoj vladi koju oni kontrolišu da bi se povezali sa matricom energije kroz čin hrišćanstva i islama koji stvaraju i hrane misaoni oblik kockaste energije. Zbog toga je kocka simbolički oblik svetske vlade Jevreja dok se vlada tradicionalno zasniva na konceptu Saturna.