„JEDAN BOG“ IZOPAČEN I UKRADEN KONCEPT OD STRANE JEVREJA

Judaizam se zasniva na Tori i listama. Postoje dva aspekta Tore; kodirana Tora i dekodirana Tora. Dekodirana Tora se zove Kabala. Rabini koriste to kao ključeve za dekodiranje kodirane Tore.

Odlučio sam da je bitno malo Vas obrazovati o važnom broju JEDAN ili JEDNOG, i šta to bukvalno znači.

Broj jedan je broj nepodeljenog, večnog, trajnog, „svega što jeste“, u osnovi. To je bezoblični, Eter, praznina koja prožima sve kreacije. To je u isto vreme, sva potencijalnost. Drugim rečima, sve počinje sa “Jednim”. To je božja-sila koja je svuda u stvaranju. U suštini, ovo nije čak ni ‘bog’, već sveprožimajuća moć prirode, da tako kažem.

Neprijatelj je korumpirao sve i zamenio ovaj pojam sa „njima samima“ u poziciji ‘boga’. Oni su zasnovali ovaj koncept kako bi opravdali svoje zločine protiv stvaranja, protiv čovečnosti i kako bi opravdali njihove vanzemaljske planove. Neprijatelj zna, kao što sam već mnogo puta rekao, da su sve ove stvari lažne. Ali kao i svaki drugi skriveni red robovlasnika, njihov strah je da i vi to saznate.

Kreiranje ne počinje sa “Jednim”. Počinje sa DVA. Tako je Satani dat broj “Dva” i nazvan je “Onaj koji deli”, ali u isto vreme, krajnji Kreator Kosmosa i spoznate stvarnosti. Ovo je takođe simbolika Kundalini Zmije. Ona deli i spaja istovremeno. Satanistička zmija je celina i podeljenost u isto vreme.

Kada nešto postane „podeljeno“ iz ove „celine“, kao zasebna svest, tada počinje stvaranje. Ovo čini bića ko-zavisna od toga. Vi ste zaista “jedno”, u stvari svi ste prožeti ovom vrlo bitnom suštinom, ali neprijatelj to skriva skrivajući duhovnost, ubijajući i proklinjući duhovne ljude, i pokušavajući da gurne duhovni komunizam kao pravilo da je svako ‘isti’ (svako je “jedno”).

To je upravo suprotno od onoga što bića u prirodi treba da rade. Ovo što ovde čitate samo otkriva dušu neprijatelja kao parazita i ništa više.

Ovo je samo izgovor. Da natera ljude da ovo shvate. To je zapravo POLITEIZAM koji je božanski i ne-prvobitni. Politeizam prepoznaje da svi pojedinci mogu biti “Sve-Moćni” i bogovi sami po sebi, jer je univerzum (sila prirode-boga) neograničen i beskonačan. Tek kad su reptili kročili na planetu, oni su izjavili da je to „zlo“ i da je čovečanstvo moralo na silu to zaboraviti i samo obožavati „jednoga“.

„Jedno/Jedan“, bez bića, nije ništa – apsolutno NIŠTA. Neprijatelj to zna, ali oni se pretvaraju da je to najviši autoritet, dok u suštini to niko nije, a kamoli neprijatelj. To nema veze ni sa obožavanjem ove stvari. Morate da obožavati vaše Bogove, zato što su ONI ti kojima je stalo za vaš opstanak. Niti “jednom bogu” niti “prirodi” nije stalo do vas. Priroda može lako pokrenuti solarni bljesak, i lako izbrisati “čovečanstvo”. Poštovanje, podržavanje i razumevanje prirode, svakako.

S druge strane, Paganski bogovi su ti kojima je potrebna vaša pažnja, obožavanje, ljubav i divljenje, jer zbog Njih vi postojite, znate okultne nauke, medicinu i tako dalje. Sve su to alati za preživljavanje dati čovečanstvu, tako da mogu izdržati negativne odluke prirode. Njima vam ih nije dao neprijateljski “Jedinstveni Bog”.

Što se tiče “prirode”, vi je poštujete, podržavate, i opet, pokušavate je razumeti, ali s druge strane ne možete poreći činjenicu da s jednim sunčevim bljeskom, majka priroda može načiniti izumiranje čovečanstva u tren oka. Zato morate da preživite. Neprijatelj pokušava da izigrava “Boga” i pokušava da istrebi čovečanstvo, de-evoluirajući i zarobljavajući isto u okove.

Nikada ne kupujte laž da je ovaj “Bog / Priroda” protiv ili za bilo koga. To je samo kreacija, beskonačna potencijalnost. Svi su deo toga. Sada, što se više bića razvijaju, oni primenjuju ovu silu u razvoju sebe. Presuda od “Boga / Prirode” je zapravo ono što se odnosi na meditaciju ili ne meditiranje, podržavanje zakona ili ne.

To se ne odnosi na table/ploče nekog gmazovskog židova po imenu Mojsije, koji je fiktivni lik, niti s nekim demenciranim genocidnim rabinima. Ukratko, morate da ispravite svoj odnos prema prirodi, i način na koji je razumete, radite sa njenim zakonima… itd. Ako se to ne poštuje, onda se Ljudi kažnjavaju. Ovo je svrha prirode, ne možete igrati protiv zakona prirode. “Kazna” se odnosi na efekte koji se dešavaju uglavnom u negativnom kontekstu nakon što se pokušava odigrati nešto protiv prirode.

To nema veze sa prilagodljivošću prema Jevrejima. Sve je to kako bi se čovečanstvo nasamarilo.

Što se više ovih „podela“ dešava, više kreacija cveta i evoluira. U stvari, to je upravo ono što priroda želi da bića čine. Poslednji koraci koji se manifestuju na planeti su različiti životni oblici, Ljudi su rase, odvojene duše koje su svejedno sve “Božanske”.

Neprijatelj je kriminalac koji pokušava da objasni univerzalne zločine koje čini, kao što je rasno mešanje. Sve što uklanja ono što vas čini “drugačijim” (što će biti krajnji rezultat rasnog mešanja, sa rezultatom kao JEDNE “Ljudske rase”) vraća vas natrag u „jedno“. Isto važi i za smrt. Ukratko, što je više forma pitomija i što je tip životnog oblika niži, to više ide ka nepostojanju. Sa tim, to se vraća u prvobitno (primarno) stanje, iz kojeg se desila podela kako bi ta ista forma napredovala.

Naravno, morate se ujediniti sa ovom silom (to je ono što Kundalini rade) i morate je poštovati i raditi s njom. U jednostavnosti, shvatiti da ste jedno s prirodom i svetom oko vas, a ne da ste „odvojeni“. Ovde je moć.

Neprijatelj zna da se kreće PROTIV PRIRODE i svrhe stvaranja, za razvoj i evoluciju vrsta. On zapravo baca ili pokušava baciti čovečanstvo milijardama godina rada, vremena i evolucije, unatrag u postajanje glupih ameba sa IQ-om koji je inferioran od svinjskog.

Ovo je samo jedan primer.

Zaključak; Jedan Bog predstavlja beskonačnu silu znanu i kao Akaša, koja se pominje kao Jedan Bog jer prožima nad svim stvorenjima i energija je iz koje sve proističe… jevreji su ovo korumpirali kao i sve drugo, zamenjujući ovo njima samima i Jehovom iz parazitskih razloga jer užasno žele da budu priznati kao “Bog”.

Iz tog razloga, među mnogim drugima, oni moraju biti DUHOVNO UNIŠTENI, i Ja sa Vama zajedno ću raditi na tome da to ostvarimo.