ŠTA SE KRIJE IZA“PANDEMIJE“?

Malopre sam pročitao odlomak iz PRAVOG Svetog pisma, koji se bavi izlečenjem raslabljene osobe i o tome kako je Spasitelj izlečio bolesnika. To mi daje povod da kažem nešto više o raslabljenosti u širem smislu, a u vezi sa događajima koji se dešavaju u Srbiji i u svetu.

Raslabljenost duše je, u stvari, njeno sporo umiranje. Strah je jedan od najmoćnijih virusa koji izaziva raslabljeni um. Tzv. „Sveti Oci“ pripisaju strah raznim bezumljima. Danas je veći deo čovečanstva uronjen u takvo stanje mentalne raslabljenosti.

Ne ubrajam se u osobu koja veruje u virus na način na koji vam ga mediji prenose i da je problem „pandemije“ veštački modeliran. Ne, siguran sam da postoji bolest, veoma opasna bolest i da treba da uložite sve moguće napore da biste se zaštitili od nje. Međutim, ta bolest nije virus korona.

Takođe znam da se iza ekrana globalne pandemije nalazi promena scenografije u globalnoj razmeri. Scena u kojoj se odvijaju sve ove permutacije sakrivena je od publike zavesom koronavirusa. Dok čitavo čovečanstvo, sleđeno od užasa, gleda u zavesu, istovremeno se iza nje instalira novi softver za tehnokratski model upravljanja svetom.

Sveopšta „pandemija“ ima važnu funkciju, da maksimalno uplaši gledaoce. Jer samo u ovom slučaju majstori Novog svetskog poretka mogu računati na ljude koji pristaju da žive po novim pravilima. Stoga se putem medija svima hitno naređuje da se plaše.

Odlučio sam da progovorim o ovoj temi koronavirusa, jer je ona direktno povezana sa pitanjima spasenja vaših duša, ličnih sloboda, prava na veru i život u skladu sa svojim verskim uverenjima. Ovo se ne odnosi samo na tzv. pravoslavce, već i na predstavnike drugih vera, pa čak i ateiste. Jer ovaj problem pogađa sve i globalnih je razmera.

Кako ćete nastaviti svoje postojanje na Zemlji?

Кao slobodni ljudi ili kao biološki bezlični mehanizam?

Razmislite dobro o ovom što sada čitate, a u nastavku ću pokušati da vam bliže objasnim temu „virusa“ o kome mislite, i čak ste ubeđeni da nešto znate, a čitajući vas vidim da u stvari nemate pojma kakve gluposti, laži i nebuloze objavljujete, prenoseći ih sa raznih portala čija je svrha postojanja upravo širenje lažnih vesti i dezinformacija.

DIGITALIZACIJA LIČNOSTI

Da li će država biti u novčaniku ili pametnom telefonu, suština se ne menja. Jer će korisnicima ovog proizvoda upravljati onaj ko je vlasnik softvera. Digitalizacija vaše ličnosti počela je, u stvari, ne danas i ne juče. Već najmanje pola generacije živi sa određenim delom svoje svesti u digitalnom svetu. Njihovi umovi su čvrsto povezani sa ekranima računara bez kojih se više ne mogu osećati punopravnim ljudima.

Dolazi pokolenje sa promenjenom svešću čiji mozak radi na platformi mašinskog algoritma. Takav mozak će skladno koegzistirati s novim softverom koji može sarađivati sa psiho-emocionalnom komponentom njihove ličnosti.

Transformacija obrazovanja na onlajn učenje takođe je sastavni deo ovog programa, koji se uspešno sprovodi kroz karantin (zato je bio potreban „virus). Ono će biti sve komplikovanije i nazivaće se individualno-digitalni put učenja. Obrazovanje u formiranju digitalizovane ličnosti igra presudnu ulogu. On formira kulturni kodeks nacije, prevodeći mišljenje učenika u digitalnu tehnologiju.

RELIGIJA NEURONETA

Tako se uzgajaju biološki elementi Neuroneta, koji će zameniti stari Internet. Osoba će postati element neuronske mreže čiji će mozak komunicirati s računarom koristeći softver koji će se integrisati u ljudsko telo pomoću čipa. Neuro okruženje će postati nova ljudska zajednica koja će biti potčinjena jedinstvenom upravljačkom centru.

Sve o čemu ću nastaviti da pišem nekome se može činiti fantazija, plodom mašte, ali verujte mi, nije tako. Dosta je činjeničnog i naučno zasnovanog materijala koji ukazuje na planove za primenu novih tehnologija koje će se uvesti u vaš život u narednim decenijama. Sve sledeće je u stvari plan za globalnu tehnološku perspektivu. Sastoji se od nekoliko faza:

PRVA FAZA kroz koju sada prolazite je biometrija: prikupljaju se biometrijski podaci, čitaju se i čuvaju ove informacije i stvara se jedinstvena baza podataka o svim stanovnicima planete. Paralelno sa tim, radi se na poboljšanju „okova“ neuroneta, čitanja izraza lica, gestikulacija, pokreta, bioloških manifestacija emocija, lična identifikacija putem daljinskog pristupa i tako dalje. U toku je i aktivni rad na stvaranju informacionih sistema koji će obrađivati ne samo biometrijske podatke, već i psiho-informacijske, tj. v misli, osećanja i sećanja. Zadaci prenošenja neuroinformacija sa mozga na mozak pomoću računara su već uspešno rešeni.

DRUGA FAZA je stvaranje neuronskih interfejsova koji će raditi unutar tela, sa zadatkom da kontrolišu sistem održavanja ljudskog tela u životu koji će podsticati mentalna stanja osobe koja su neophodna kontrolnom centru. Neuronska mreža će omogućiti ljudima da razmenjuju ne samo misli, već i mentalna stanja. Potreba za poznavanjem stranih jezika radi komunikacije će nestati. Problem koji je stvorio „Bog“ posle pada Vavilonske kule, kada su ljudi počeli da govore različite jezike, dakle, biće rešen. Čovečanstvo će moći slobodno da komunicira jedno s drugim u neuronskoj mreži.

Generalno, Neuronet na svojoj reklamnoj ambalaži obećava ljudima znanja koja njihov život može učiniti „rajem“, a da, pri tom, ne napuštaju dom.

TREĆA FAZA je poboljšani Neuronet, koji može veštački konstruisati različita stanja svesti, psihička osećanja, poboljšavati pamćenje i povećavati aktivnost nervnog sistema. Ličnost neke osobe postaće nezavisna komponenta opšte društvene svesti. Ljudi će postati jedna neuronska zajednica. Čovek, kao nezavisna misleća slobodna ličnost, prestaće da postoji.

Dok su ljudi pod hipnotičkim strahom od karantina i nepostojećeg virusa, po celom svetu se aktivno postavljaju tornjevi za 5G mrežu, jer brzina prenosa informacija za nove tehnologije zahteva nove standarde. Ovo se radi uprkos činjenici da je značajan broj naučnika posvedočio o smrtnoj opasnosti od elektromagnetnog zračenja u standardu mreže pete generacije. Istovremeno, paralelno sa Neuro projektom, razvija se i projekat veštačke inteligencije, u koji se ulaže mnogo novca.

КOME JE I ZAŠTO OVO POTREBNO?

Strateška ideja o mogućnosti upravljanja čovečanstvom iz jednog centimetra rođena je davno. Mnogo pre Hitlera, kabala, masonerija i sve vrste okultnih pokreta prenosili su ovu ideju. Кljučni zadatak gnostika bila je ideja o podele čovečanstva na nekolicinu odabranih i na sivu masu bezličnih robova.

Ova ideja se vekovima prenosila, a možda i milenijumima. Prolaz čovečanstva kroz različite društveno-ekonomske formacije bio je mali korak ka ovom krajnjem cilju. Uvođenje jedinstvene valute, odbacivanje prirodne poljoprivrede, uništavanje vekovne tradicije porodične proizvodnje i još mnogo toga takođe su prekretnice na putu ka potpunoj, neograničenoj, apsolutnoj, vlasti židocionista, nad svima i nad svakim.

Sada izmišljena „pandemija“ omogućava izvođenje velikih vežbi kontrole u kretanja velikih masa ljudi, njihove izolacije i regulisanja mentalnog stanja. Specijalne službe rade na metodologiji za otkrivanje (za mobilne telefone) skupova većeg broja ljudi na malom prostoru itd. Sve su to male vežbe obuke usmerene na realizaciju budućih velikih projekata. Na primer, već su najavljeni, programi pod nazivom „Pametni grad“, što omogućava stvaranje logora od bilo koje velike metropole sa strogim pravilima za globalnu kontrolu nad svakim stanovnikom.

Danas ste i na ivici uvođenja masovnih, nezavisnih od ljudi tehnologija, koje će dobiti ogromna ovlašćenja za upravljanje državom.

KAKAV JE CILJ VLASNIKA NEURONETA?

Ceo ovaj sistem svodi se na transformaciju svesti samog čoveka. Neuronetu nisu potrebni oni koji su sposobni da razmišljaju samostalno, nisu potrebni ljudi s kritičkim razmišljanjima, naročito su mu opasne osobe sa verskim uverenjima. Neuronet je sistem dehumanizacije osobe koja ne treba da ima moralna načela, savesti, kao što je ne može imati nijedna mašina. Кrajnji cilj Novog svetskog poretka je pretvaranje čoveka u neurohibrid sa elementima veštačke tehnologije, sa kolektivnim razmišljanjem zasnovanim na veštačkoj inteligenciji i sa nekim zaostalim elementima ljudske biologije.

Кako funkcioniše masovno zombiranje ljudi od strane medija, vidimo na primeru različitih revolucija u malim gradovima, kada je u „kolektivnoj narodnoj svesti proključao sluđeni um“, odmah nakon pritiska nevidljive ruke na dugme „plej“. Vi vidite samo spoljni deo slike u kojem masa ljudi čezne za krvlju neprijatelja njihovog blagostanja. Međutim, ne vidite ni tehnologiju, ni one lutke koje vešto kontrolišu ljude, naređujući im da mrze one na koje su uprli prst.

Neuronetove tehnologije omogućavaju prodor ne samo u svest, već i u ljudsku podsvest. Šta god takva osoba uradila, uvek će biti ubeđena da to radi po svojoj slobodnoj volji, a ne zato što su joj to nametnuli spoljni tehnolozi. Tako je danas moguće kontrolisati bilo koju državu izvana bez da je osvajate tenkovima. Oni koji poseduju medije imaće vlast. Nadalje, ova će vlast, uz pomoć novih tehnologija, preći na dublji, individualno orijentisani nivo.

Danas se u iste svrhe širom sveta raskidaju tradicionalne porodične veze i promovišu novi obrasci porodičnih odnosa. Sve su to karike jednog lanca, čiji je krajnji cilj Novi svetski poredak, koji će vladati uz pomoć Neuronske mreže.

Danas nije opasan samo izmišljeni „virus“ koji je zapravo vesnik rata objavljen čitavom čovečanstvu. Cilj ovog rata je uništavanje vaše slobode, dostojanstva vaše ličnosti, vašeg Ja. Upravo zbog toga se stvara socijalna atmosfera koja prati trenutne karantinske mere: strah, maksimalna eskalacija paničnog raspoloženja, podsticanje osećaja užasa. Sve je to, u stvari, provera funkcionisanja novih tehnologija kontrole ponašanja ljudi i instrument za promenu individualne svesti onih koji se predaju zoni koje kontrolišu ove tehnologije.

ŠTA TREBATE RADITI?

Shvatite šta se dešava. Upozoren, znači biti naoružan. Da biste videli, duhovna procena trenutnih procesa pomoći će da se nađe odgovor na pitanje šta treba učiniti u određenoj situaciji.

Ne bojte se, jer je strah glavno oružje vašeg neprijatelja, kojim ljude pretvara u ludake. Zapamtite: „Кo izdrži do kraja, biće spašen“ (Marko 13,13).

Biti priseban, ostati veran sebi do smrti, živeti u skladu sa Prirodom, nije složeno i teško. Neprekidna molitva je pojas za spasavanje, koja neće dozvoliti da se utopite tokom panike i opšteg ludila.

NE PROBUDITE LI SE IZ MATRIKSA, NESTAĆETE VEČNO!

Druga strana istorije