ZAŠTO JE RAT NEOPHODAN?

DEO 1.

Rat je neophodan jer on osigurava zdravlje naroda i on ohrabruje one ratničke vrline koje su osnovne za civilizaciju.

Kada narod, nacija ili rasa budu decenijama bez ikakvog učešća u ratu koji angažuje sve ili bar većinu zajednice takvog naroda, nacije ili rase, onda takav narod, nacija ili rasa kreću ka dekadenciji sa kukavičkim šljamom koji isplivava na površinu, mladi postaju mekušci i nedisciplinovani, a društvo u osnovi propada.

Rat podhranjuje i otkriva karakter u borbi, gde nema gde da se sakrije.

U njemu se ili vrši svoja dužnost, sa hrabrošću i možda sa heroizmom ili se uopšte ta dužnost ne vrši.

Rat je test za Čoveka.

Rat je prirodna selekcija u akciji Sudbina odlučuje ko će preživeti, ko će biti nepovređen i ko će biti slavljen kao heroj.

Rat tera pojedince da poštuju Sudbinu i tako zadobiju pravu mudrost svesnost dužnosti i odgovornosti.

Pacifizam i težnja za mirom kao ciljem, su dekadencija manifestacija kukavica i dekadenata i naroda i društva kojim vladaju kukavice i dekadenti.

Naravno da rat stvara i donosi patnju, stradanje i teškoće, ali je teška realnost da su takve stvari neophodne. Bez takvih stvari nema prave mudrosti, nema pravog individualnog karaktera, nema pravog razumevanja, nema svesnosti Sudbine onih snaga koje su izvan individue i koje individua nemože da kontroliše.

Bez ovih stvari nema nikakve perspektive i ono što je zaista važno u vezi života i življenja se gubi u sebičnosti i tupavom težnjom materijalizma.

Ipak, iznad svega ostalog, rat uzgaja plemenitost.

On čini vrednosti plemenitosti, čast, odanost i dužnost idealima prema kojima treba težiti i tako ohrabruje civilizovano ponašanje među pojedincima i civilizovano društvo za pojedince u kome žive.

Plemenita individua je neko ko je spreman da se bori, i ako je neophodno da umre, za svoj narod, rasu ili naciju.

Miroljubivo društvo, posvećeno miru, sebičnosti, i materijalizmu koji idu uz to, ohrabruje i stvara nezdravo, kriminalno društvo prepuno agresivnih pojedinaca koji koriste tu agresiju za ostvarivanje njihovih jadnih, egoističkih namera.

Nastaviće se…

@Druga strana istorije