PIONI U IGRI-SATANSKA ZAVERA ZA KONTROLU SVETA!

DEO 2.

Stvaranje komunizma

1829. godine, Iluminati su održali sastanak u Njujorku kojem se obratio britanski Illuminist po imenu Vright. Prisutni su obavešteni da su Iluminati nameravali da ujedine nihilističke i ateističke grupe sa svim ostalim subverzivnim organizacijama u međunarodnu organizaciju koja će biti poznata kao komunizam. Ova destruktivna sila trebala je biti upotrebljena da omogući Iluminatima da podstiču buduće ratove i revolucije. Clinton Roosevelt (direktni predak F.D.R.) Horace Greelei i Chas. Dana je imenovana za odbor za prikupljanje sredstava za ovaj novi poduhvat. Fond koji su prikupili finansirao je Karla Marka i Engelsa kada su u Sohu u Engleskoj napisali „Das Capital“ i „The Communist Manifesto“.

1830. godine Veishaupt je umro. Prevaru da su Iluminati mrtvi preneo je u sam sebe na samrt, gde se, da bi uverio svoje duhovne savetnike, pretvarao da se kaje i pridružuje Crkvi.

Prema Veishauptovoj revidiranoj verziji vekovne zavere, Iluminati su trebali da organizuju, finansiraju, usmeravaju i kontrolišu SVE međunarodne organizacije i grupe radeći svog agenta na izvršnim položajima na vrhu. Dakle, dok je Karl Mark pisao Komunistički manifest pod upravom jedne grupe iluminista, profesor Karl Ritter sa Univerziteta u Frankfurtu pisao je antitezu pod upravom druge grupe, tako da oni koji rukovode zavere na vrhu mogu da koriste razlike u ove dve ideologije da počnu da dele sve veći i veći broj ljudske rase na suprotstavljene tabore kako bi mogli da budu naoružani i potom primorani da se bore i uništavaju jedni druge, zajedno sa svojim političkim i verskim institucijama.

Rad koji je Ritter započeo nastavio je nemački takozvani filozof Friedrich Vilhelm Nietzsche (1844-1900) koji je osnovao Nietzsheism. Ničeovstvo se razvilo u fašizam, a kasnije u nacizam i koristilo se da omogući agentu Iluminata da podstiče Prvi i Drugi svetski rat.

1834. godine Iluminati su izabrali italijanskog revolucionarnog vođu Gussepija Mazzinija za direktora njihovog revolucionarnog programa širom sveta. Na toj funkciji bio je sve dok nije umro 1872. godine.


Gussepi Mazzini

1840. general Albert Pike doveden je pod uticaj Mazzinija jer je postao nezadovoljni oficir kada je američki predsednik Jefferson Davis rasformirao svoje pomoćne indijske trupe na osnovu toga što su počinili zločine pod plaštom legitimnog ratovanja. Pajk je prihvatio ideju o jedinstvenoj svetskoj vladi i na kraju je postao poglavar Luciferijanskog sveštenstva. Između 1859. i 1871. godine, razradio je detalje vojnog plavog otiska za tri svetska rata i tri velike revolucije za koje je smatrao da će produbiti zaveru do poslednje faze tokom dvadesetog veka.


Plan za tri svetska rata


Većina svog posla obavljen je u vili sa 13 soba, koju je sagradio u Little Rocku u Arkansasu 1840. godine. Kada su Iluminati i lože Velikog Orijenta postali sumnjivi, zbog Mazzinijevih revolucionarnih aktivnosti u Evropi, Pike je organizovao Novu i reformisani paladijski obred. Uspostavio je tri vrhovna veća; jedan u Charlestonu, S.C., drugi u Rimu, Italija i drugi u Berlinu, Nemačka. Dao je Mazziniju da uspostavi dvadeset tri podređena veća na strateškim lokacijama širom sveta. Od tada su to tajna sedišta svetskog revolucionarnog pokreta. Mnogo pre nego što je Markoni izumio bežičnu mrežu (radio), naučnici iz Iluminata omogućili su Pajku i šefovima njegovih saveta da tajno komuniciraju. Otkrivanje ove tajne omogućilo je obaveštajnim oficirima da shvate kako su se očigledno nepovezani ’incidenti’ istovremeno odvijali širom sveta što je pogoršalo situaciju i preraslo u rat ili revoluciju.


Albert Pike

Pajkov plan je bio jednostavan koliko se i pokazao efikasnim. Zahtevao je da se komunizam, nacizam, politički cionizam i drugi međunarodni pokreti organizuju i koriste za podsticanje tri globalna rata i tri velike revolucije. Prvi svetski rat trebalo je da se vodi tako da omogući Iluminatima da sruše carske moći u Rusiji i pretvore tu zemlju u uporište ateističko-komunizma. Razlike koje je podstakao agent Iluminata između Britanskog i Nemačkog carstva trebalo je iskoristiti za podsticanje ovog rata. Po završetku rata, komunizam je trebalo izgraditi i koristiti za uništavanje drugih vlada i slabljenje religija.


Albert Pike


Drugi svetski rat trebalo je podstaći korišćenjem razlika između fašista i političkih cionista. Ovaj rat je trebalo voditi kako bi nacizam bio uništen i snaga političkog cionizma povećana kako bi se suverena država Izrael mogla uspostaviti u Palestini. Tokom svetskog rata trebalo je izgraditi dva međunarodna komunizma dok se po snazi nije izjednačio sa ujedinjenim hrišćanskim. U ovom trenutku to je trebalo obuzdati i držati pod kontrolom sve dok ne bude potrebna za konačnu socijalnu kataklizmu. Može li bilo koja obaveštena osoba poreći da Ruzvelt i Čerčil nisu sproveli ovu politiku na snagu?


Treći svetski rat treba podsticati korišćenjem razlika koje agens Iluminata podstiče između političkih cionista i vođa muslimanskog sveta. Rat treba usmeriti na takav način da će se islam (arapski svet, uključujući muhamedanstvo) i politički cionizam (uključujući i državu Izrael) uništiti, dok će istovremeno preostale nacije po ovom pitanju ponovo biti podeljene jedna protiv druge. , biće prinuđeni da se fizički, mentalno, duhovno i ekonomski izbore u stanje potpune iscrpljenosti. Može li bilo koja nepristrasna i rasuđena osoba poreći da intriga koja se sada odvija na Bliskom, Srednjem i Dalekom Istoku nije stvorena da ostvari ovu đavolsku svrhu?


15. avgusta 1871. godine, Pajk je rekao Mazziniju da će po okončanju Trećeg svetskog rata oni koji teže nespornoj svetskoj dominaciji izazvati najveću društvenu kataklizmu koju je svet ikada poznavao. Citiramo njegove sopstvene napisane reči (preuzete iz pisma katalogiziranog u Britanskoj muzejskoj biblioteci, London, Engleska):


„Oslobodićemo nihiliste i ateiste i izazvaćemo zastrašujuću socijalnu kataklizmu koja će u svoj svojoj strahoti jasno pokazati nacijama efekat apsolutnog ateizma, porekla divljaštva i najkrvavijih previranja. Tada svuda, građani, dužni da se brane od svetske manjine revolucionara, istrebiće one civilizacijske razarače, a mnoštvo, razočarano hrišćanstvom, čiji će deistički duh od tog trenutka biti bez kompasa (pravca), željan ideala, ali ne znajući kuda pokloniće se, dobiće istinsko svetlo kroz univerzalnu manifestaciju čiste doktrine Lucifera koja je konačno izneta u javnost, manifestacija koja će proizaći iz opšteg reakcionarnog pokreta koji će slediti uništavanje hrišćanstva i ateizma, i osvojenog i istrošen istovremeno “.


Kada je Mazzini umro 1872. godine, Pike je stvorio još jednog italijanskog revolucionarnog vođu, po imenu Adriano Lemmi, svog naslednika. Lemmija su kasnije nasledili Lenjin i Trocki. Revolucionarne aktivnosti svih ovih ljudi finansirali su britanski, francuski, nemački i američki međunarodni bankari. Čitalac mora da se seti da su današnji međunarodni bankari, poput menjača novca u Hristovo vreme, samo alati ili agenti Iluminata.


Bankari finansiraju ratove i revolucije


Iako je šira javnost navedena da veruje da je komunizam pokret radnika (sovjeta) za uništavanje kapitalizma, „Pawns In The Game“ (Pioni u igri) dokazuje da su i britanski i američki obaveštajci pribavili autentične dokumentarne dokaze koji su dokazali da internacionalistički kapitalisti deluju kroz svoje međunarodno bankarstvo kuće su finansirale obe strane u svakom ratu i revoluciji vođenim od 1776.


Postoji mnoštvo dokumentovanih dokaza koji dokazuju da je Pajk, poput Vajshaupta, u svoje vreme bio poglavar Luciferijanskog sveštenstva. Pored pisma koje je napisao Mazzini 1871. godine, još jedno koje je napisao šefovima svojih paladijskih veća 14. jula 1889. godine palo je u druge ruke nego što je bilo predviđeno. Napisana je da objasni luciferijansku dogmu koja se odnosi na obožavanje Satane i obožavanje Lucifera. U njemu je delimično rekao:


„Ono što govorimo gomili je“ mi se klanjamo Bogu „. Ali Bog je taj koji se obožava bez praznoverja. Svi koji su inicijati visokog stepena treba da se održavaju u čistoći luciferijanske doktrine. . Da! Lucifer je Bog. I na žalost, Adonai (ime koje su Luciferi dali Bogu koga se mi klanjamo) je takođe Bog … jer apsolut može postojati samo kao dva boga. Dakle, doktrina satanizma je jeres: i istinska i čista filozofska religija je vera u Lucifera, jednakog Adonaju: ali Lucifer, Bog svetlosti i Bog dobra, bori se za čovečanstvo protiv Adonaja, boga tame i zla “.


Propaganda koju sprovode oni koji vode Luciferijansku zaveru navela je širu javnost da veruje da su svi koji se protive hrišćanstvu ateisti. Ovo je namerna laž koja se kruži kako bi se sakrili tajni planovi prvosveštenika Luciferijanskog veroispovesti koji upravljaju Sotoninom sinagogom, tako da ljudskoj rasi i dalje nije moguće da na ovoj zemlji uspostavi Božji plan za vladavinu svemirom, kao što je on rekao. objasnili našim prvim roditeljima u rajskom vrtu, rečeno u Postanju. Prvosveštenici Luciferijanskog verovanja deluju iz tame. Oni ostaju iza kulisa. Oni svoju identifikaciju i istinsku svrhu drže u tajnosti, čak i od velike većine onih koje obmanjuju da bi izvršili svoju volju i nastavili svoje tajne planove i ambicije.


Godine 1925. njegovo preosveštenstvo kardinal Caro i Rodriguez, nadbiskup Santiaga u Čileu, objavio je knjigu „Otkrivena misterija masonstva“, kako bi razotkrio kako su Iluminati, satanisti i Luciferijani nametnuli tajno društvo tajnom društvu. Izvodi mnoštvo dokumentarnih dokaza koji dokazuju da ni zidari 32. i 33. stepena ne znaju šta se događa u Ložama Velikog Orijenta i Pikeovom novom i reformisanom paladijskom obredu i povezanim Ložama za usvajanje u kojima su ženske članice zavere. pokrenut. Na stranici 108 citira ovlašćenje Margiotte da dokaže da je pre nego što je Pike izabrao Lemmija za naslednika Mazzinija za direktora Svetskog revolucionarnog pokreta Lemmi bio besan i potvrđen satanista. Ali nakon što je izabran, iniciran je u luciferijansku ideologiju.


Satanin cilj: propast duša


Učeni teolozi su izjavili da Lucifer, Satana ili šefa Sila zla zovu jednostavno „Đavo“, zna da je pogrešio i zna da je pogrešio. On je čisti duh i zato neuništiv. Znajući da greši, i dalje je odlučan da sa sobom uvuče što više duša u pakao kako bi podelio svoju bedu. Ovo je činjenica koja je naša dužnost jasna: Moramo što je brže moguće upoznati ISTINU u tom pogledu kako bi izbegli zamke i padove koje postavljaju oni koji služe đavolskoj nameri i prodiru u laži obmane onih koji lutaju svetom tražeći propast duša. Veishauptova zavera zahteva:

1. Ukidanje SVIH naređenih nacionalnih vlada.

2. Ukidanje nasledstva.

3. Ukidanje privatnog vlasništva.

4. Ukidanje patriotizma.

5. Ukidanje individualnog doma i porodičnog života kao ćelije iz koje su potekle sve civilizacije.

6. Ukidanje SVIH religija uspostavljenih i postojećih tako da se čovečanstvu može nametnuti luciferijanska ideologija totalitarizma.

Sedište zavere krajem 1700-ih bilo je u Frankfurtu u Nemačkoj. Nakon izlaganja bavarske vlade 1786. godine, prvosveštenici Luciferian Creed-a osnovali su svoje sedište u Švajcarskoj; od Drugog svetskog rata sedište je bilo u zgradi Harold Pratt u Njujorku. Rokfeleri su zamenili Rothschilde što se tiče manipulacije finansijama.

Naša je dužnost upoznati ljude sa istinom. Naša svrha bi trebalo da bude vraćanje Boga u politiku kako bismo mogli uspostaviti vladu u skladu sa Njegovim planom vladavine svemirom kako nam je objašnjeno u Svetom pismu i od jedinog Božijeg Sina Isusa Hrista. Tek tada će se izvršiti njegova volja ovde kao na nebu. Po mom skromnom mišljenju, sve dok se to ne učini, Bog će intervenisati u naše ime i ispuniće se reči Gospodnje molitve.

Villiam Guy Carr

 “PAWNS IN THE GAME” (.PDF)

Sa Engleskog preveo Nenad Milovanovic

Druga strana istorije