DEКLARACIJA O NEZAVISNOSTI OD JEVREJSКE TIRANIJE

Čim se uđe u proučavanje savremene i stare istorije zaključivanjem dolazite do sledeće situacije:

1. Jevrejska rasa po svom izboru vodi smrtonosni, nepopustljiv rat protiv nas Bele rase, sa namerom da nas uništi.

2. Jevreji su povezani zajedno u raznim rasnim, religioznim, političkim zaverama i zajednicama (masoni, rotarijanci, razne sekte…), da bi dobili kontrolu nad svim novcem, svim ekonomskim i novčanim izvorima, svih zemalja, teritorija i nekretnina u svetu, ukratko, nad celokupnim svetskim bogastvom.

3. Jevreji su stavili za svoj osnovni cilj da mongolizuju, ubiju, desetkuju i na drugi način unište nas Belu rasu.

4. Jevreji su odlučili da porobe sve rase sveta, uključujući konačni mongolizovan proizvod Bele rase koji imaju nameru da stvore.

5. Jevreji su u prošlosti uspešno i postepeno uništavali naše bele pretke, napomenimo neke: bele Egipćane; izuzetno kreativne i nadarene Grke; velike i uzvišene Rimljane, a i samog Isusa Hrista.

6. Jevrejska zavera sada poseduje, monopolizuje i kontroliše većinu industrije nas belaca, njihove finansije, obrazovne institucije, štampu, televizijske mreže, vladu, religiju i potpuno ili približno poseduje sve instrumente upravljanja misli.

7. Bela rasa je sada okupirana i porobljena pod surovom nogom jevrejske tiranije. Zbog toga, mi kreatori i tvorci zdrave budućnosti Bele rase, u ime svih naših rasnih drugova širom sveta, objavljujemo ovu deklaraciju o nezavisnosti jer je to naša sveta dužnost i sveta obaveza, ne samo prema nama, već i prema našim plemenitim precima koji su nas stvorili, i našem dragocenom pokolenju koje će nas pratiti.

U ime toga pred Bogom i našim narodom zaklinjemo se:

1. Da ćemo zbaciti obruč od jevrejske kontrole i tiranije.

2. Postaviti kontrolu nad sudbinom belog čoveka u odane i sposobne ruke našeg sopstvenog naroda.

3. Boriti se za opstanak, ekspanziju i napredak Bele rase.

4. Suzbiti naše neprijatelje, Jevreje i druge prljave rase, i prošiti teritoriju našeg delovanja.

5. Onemogućiti da Jevreji i druge prljave rase ikada opet zaprete postojanju NAŠE Bele rase.

Za ovu, našu deklaraciju o nezavisnosti, zauvek zavetujemo naše živote, našu svetu čast i naše religiozno opredeljenje.

Ako izdamo ovu našu zakletvu, prihvatamo da nas Bog najstrožije kazni.