ŠTA SE DOGODILO SRBIMA, HRVATIMA I BOŠNJACIMA (MUSLIMANIMA) I KAKO SE RODILA MRŽNJA? DEO 4.

Teško je napraviti Switch u glavi na osnovu samo jednog napisa ili samo jednog videa, ali se nadamo da smo vas dovoljno motivisali da sami dalje istražujete kako biste dokučili istinu o tome zašto smo svi mi danas, bez obzira koje smo nacije ili vere na granici siromaštva, na granici neljudskog postupanja prema nama, na granici gubitka svih sloboda!

Ovo je ujedno i pretposljednji članak kojim vam želimo ukazati na stvarnog neprijatelja i Srbinu i Hrvatu i Bošnjaku, naravno i svim drugim narodima bivše Jugoslavije, a i puno šire.

Kraljevina Jugoslavija 1941., Trojni pakt i Hitlerova invazija na Kraljevinu

Regent Pavle, koji je vodio državu u ime kralja, saznavši da se priprema atentat i da će Jugoslavija pasti pod komunističku čizmu, juri u Berlin i 24.03.1941. potpisuje Trojni Pakt. Taj potpis će totalno promeniti stanje na Balkanu jer je neprijatelj odlučio hitno delovati! Već par dana nakon toga generali u vojsci i Židovi u ministarstvima dižu strahovitu bunu i pokušavaju ponoviti istoriju iz Rusije 1917. Na tu pretnju Hitler šalje pomoć potpisnicima Pakta i sa svojom vojskom vrši INVAZIJU na Kraljevinu. Borbe se u Jugoslaviji vode jako kratko, ali mladi kralj Petar biva na čudan način „otet“ i odveden u London. Tamo je držan kao taoc, no prema njemu se ponašaju kao da je gost.

Odmah se u Jugoslaviji sastavlja nova nacionalna vlada i uspostavlja se red. Hitler svojim dolaskom Hrvatima pruža mogućnost otcepljenja i ostvaruje se hiljadugodišnji san hrvatskog naroda. Narod Hrvatske je dobio svoju državu – NDH! Nemci su dočekani sa oduševljenjem, a Srbija je spašena od totalne propasti pod čizmom Žido-boljševika (bar trenutno).

Trgovina i međunarodni odnosi između nove Srbije i NDH se održavaju normalno i u prijateljskom raspoloženju. U Srbiji se vrše masovna zatvaranja komunista, ali i u Hrvatskoj. Ponono se događa školsko čudo. Učili su nas da se vrši masovni progon Židova i partijaca, a nisu nam rekli da su ti komunisti i partijci u velikom broju, čak 90% sve ŽIDOVI! Naših ljudi (i Srba i Hrvata) u tom zlu gotovo da nije bilo!

Rat je završio kako je završio. Kod nas su pobedili Židoboljševici antifašisti, drugim rečima PARTIZANI. Šta sad da mislimo o svemu kad znamo da su partizani širom Evrope bili teroristička banda sastavljena od Židova? Šta sad da mislimo kad znamo da su naši narodi samo pod pretnjom i silom išli u to zlo? Šta sad da mislimo kad znamo da su Židovi masovno menjali imena kako bi postali Srbi ili Hrvati, pa nam se predstavili kao partizani?

Danas bi nam moglo postati puno jasnije zbog čega su Židovi morali u logore i zbog čega su oni koji nisu bili upućeni na rad morali nositi židovsku oznaku na rukavu. Napomenuo bih još jednu važnu činjenicu koja je bila propisana zakonom. Zakon u NDH je Židovima po rasi zabranjivao svako sudelovanje u državnoj vlasti, a pogotovo obavljanja nekih zadataka u vojsci.

Kako bi se omogućilo lojalnim Židovima, sposobnima za vojnu službu da doprinesu izgradnji države, takvi su se upućivalo na privremeni i povremeni rad u logorskim fabrikama za izradu raznih materijala važnih za obranu domovine. Velika većina lojalnih Židova dobijala bi oznaku “Počasni Arijevac”, koja bi dokazivala njihovu vernost državi, pa bi kao takvi bili smatrani ravnopravnima domaćem narodu i kao takvi uživali su veliko poverenje hrvatskih vlasti. Međutim, dogodio se preokret! Nakon rata, nova ih je komunistička vlast prikazala kao neprijatelje, izdajnike naroda, progonila ih i ubijala! Zbog toga nam danas govore kako su komunisti progonili Židove, a ne govore koje Židove – agresore ili one koji su bili lojalni hrvatskoj vlasti u NDH.

Neću sada ulaziti u istoriju Jasenovca. Neću namerno, jer želim da tu istoriju sami istražite i sami donesete zaključke. Reći ću vam ono što dokazuju svi mogući arhivski dokumenti koji se mogu pronaći. Ustaše i četnici nisu NIKADA imali niti jedan okršaj među sobom, već su često sarađivali u obrani svojih naroda. Sporadičnih incidenata je bilo, no taj je broj zaista zanemariv. Ove činjenice upućuju da među nama nije bilo nikakve vrste odmazde, a kamo li nekakvih paljenja crkava, sela, ubijanja popova i sveštenika ili hodža, a pogotovo nam to dokazuje da nije bilo nikakvih zverskih masakara nad civilima Hrvatske, Bosne i Srbije. Ove činjenice vam mogu ukazati ko je činio to zlo za koje smo mi optuženi. Kad kažem MI, mislim na Hrvate, Srbe i Muslimane (danas Bošnjake). Sva zverstva su činili Židovi i podmetali nama i to čine i dan-danas! Sve incidentne situacije na svim stranama oni iniciraju i podmetaju nama – Hrvatima, Srbima i Bošnjacima! Oni su naredbodavci, ponekad i sami izvršitelji, a uvek se nađu budale koji će za sitne novce obaviti prljav posao umesto njih!

Znamo za da će rata uvek biti dok ima budala koji će uzimati pušku!

Video u nastavku pojašnjava Domovinski rat i ukazuje na glavne organizatore svih ratova na području bivše Jugoslavije. Nikada nismo učili istinu u školi i sve što se događa, mislimo da se prvi put događa. Da nema poštenih Židova, nikada ne bismo dokučili pozadinu svih nameštenih terorističkih napada i revolucija, svih ratova koji izgledaju kao ratovi između dveju ili više nacija, između dveju ili više religija, a zapravo su svi režirani kako bismo se mi nežidovi međusobno poubijali jer nama nije mesto na planeti Zemlji jer su nam duše preuzete iz životinja, a samo su kod Židova iz reinkarniranih ljudi! Tako kaže Talmud, židovska knjiga zla! Pogledajte video, čak i oni koji su uvereni da su partizani nastali spontano udruživanjem više nacija protiv okupatora Hitlera će početi razmišljati koliko ima istine u svemu što su nas učili godinama.

https://rutube.ru/video/1351cd7e1faac83a8555d885a5cc48dc/?pl_type=user&pl_id=1461303 

Teško je napraviti Switch u glavi na osnovu samo jednog napisa ili samo jednog videa, ali se nadamo da smo vas dovoljno motivisali da sami dalje istražujete kako biste dokučili istinu o tome zašto smo svi mi danas, bez obzira koje smo nacije ili vere na granici siromaštva, na granici neljudskog postupanja prema nama, na granici gubitka svih sloboda!

Druga strana istorije & Najveća priča

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>