HENRIH HIMLER O HOMOSEKSUALCIMA

Želeo bih da razjasnom nekoliko ideja na temu homoseksualnosti. Među određenim homoseksualcima postoji sledeće mišljenje: „Ono što ja radim ne tiče se nikog, to je lično privatna stvar“. Sve što se tiče seksualnih stvari prestaje da bude privatno kada život ili smrt nacije zavisi od toga. To je ono što čini razliku između sveta dominacije ili sveta anhilacije.

Nacija sa mnogo dece može da zadobije nadmoć i da gospodari svetom. Čista rasa sa tek nekoliko dece je već jednom nogom u grobu; za pedeset ili sto godina ona će biti bez ikakvog značaja; za dve stotine godina ona će izumreti. Esencijalno je da se razume da ako dozvolimo da se ova infekcija nastavi u Nemačkoj, a da nismo u mogućnosti da joj se suprostavimo, to će biti kraj Nemačke ili germanskog sveta. Nažalost ovo nije tako prosta stvar kao što je to bila za naše predke. Za njih je nekoliko ovakvih izolovanih slučajeva bila tek prosta abnormalnost; oni bi ih udavili u močvarama.

Oni koji su pronalazili takva tela u blatu nisu znali da su se u 90% slučajeva nalazili lice u lice sa drevnim homoseksualcima koji su bili udavljeni sa svom svojom imovinom. Ovo nije bila kazna, već prosta eliminacija ovde određene abnormalnosti. Za nas je od vitalnog značaja da ih se rešimo; moramo da ih isčupamo poput korova, bacimo ih u vatru i spalimo. Ovo ne treba uraditi zbog nekakvog osvetničkog duha već zbog neophodnosti; ove kreature moraju biti istrebljene.”

Hajnrih Himler, 18. 02. 1937 godine.