TAJNI JEZIK SIMBOLA „ELITE“

Krvne loze i njihova mreža iluminata opsednuti su simbolizmom, a njihove simbole i šifre možemo pratiti godinama unazad, kroz čitavo američko društvo i ostatak sveta, posebno zemlje Britanskog carstva. Iluminatima sve predstavlja simbolizam i ritual, i tako je oduvek bilo.

Svaka naša izgovorena i napisana reč, statua ili znak predstavljaju oblik misaone ili materijalizovane energije. A energija se može prikazati kao vibracija. Svaka vibracija komunicira sa našom svešću i podsvešću. I podiže (stimuliše) ili spušta naš energetski nivo. A za naš razvoj (duhovni i fizički) je potrebna energija. Razmišljajmo o sebi kao o energetskoj lopti. Hrane nas vibracije s kojima se dnevno susrećemo. Što je upečatljiviji simbol, jača je vibracija.
Francis Bacon je, preuređujući Bibliju, potpuno ispustio tri starozavetne knjige Enoha, drevnog proroka. Prema Enohu, dva superiorna bića, Azazel i Semjaza, uručuju ljudima „božije“ znanje. Antički motiv preuzimanja znanja od „bogova“ prikazan je herojskim figurama (na primer, Prometej) koje uzimaju plamen (znanje) i daju ga ljudima. Tačnije, izabranoj nekolicini. Elitama! Plamen je vodeći elitistički i masonski simbol, zajedno sa suncem, piramidom, otkinutim vrhom piramide (trouglom) sa sveprisutnim okom u sredini, zatim obeliskom i kupolom.
Ispred Rockefellerovog Centra u New Yorku. Zlatna statua Prometeja koji drži plamenu baklju.
Posmatramo fotografiju: lepuškasti, dobro građeni mladić, u zlatnoj gondoli, sa plamenom u desnoj ruci, ispred ogromnog solitera. Zlato je solarni metal „bogova“. Prometej je naravno simbol prenošenja znanja od superiornije civilizacije na izabranu grupicu homo sapiensa. Za Rockefellerove ovo nije obična statua. Reč je o simbolu Projekta u kojem su oni jedni od vodećih stubova: Projekta manipulacije čovečanstvom.

Kip slobode na ulasku u Njujoršku luku je poklon francuskih masona  i simbolizuje plamen “prosvetljenih” elita.

Sunčevi zraci su simbol sunca iz vavilonskih vremena. Današnji „kipovi slobode“ su prezentacija drevne kraljice Semiramide sa suncem iznad glave. A Semiramida je, sa svojim suprugom Nimrodom, osnivač Vavilona. Nimrod je okrutno vladao teritorijom Sumera, Akada, Vavilona i Asirije. Za njih dvoje se tvrdi da su bili „giganti“ ili „titani“ (ne čudi da su ih se homo sapiensi plašili). Oni su od antičkih vremena do danas glavna božanstva masonima i ostalim tajnim, elitističkim društvima. Semiramida je često zvana i „kraljica Raja“ (Rea), devica-majka, My Lady (latinski Mea Domina-Madona). Nimrod je predstavljan kao Bog, Otac, Drakon, Đavo.

Bajke o nastanku čoveka, Isusu i hrišćanstvu, dobru i zlu, ovde prestaju. I počinje priča o religijskoj i svetovnoj manipulaciji…koja je i danas na delu.
Večni plamen koga vrlo često srećemo na grobovima poznatih je elitistički simbol. Kada su ubili predsednika Kenedija, zapalili su plamen koji i danas gori na Arlingtonu. „Potpisali su se“!
Dve male „statue slobode“ drže večnu vatru na mestu gdje je princeza Diana ubijena (tunel Pont de L’Alma, u Parizu). 
A olimpijski plamen? Koji nam je tako zaustavljao dah. I kada smo ponosno mahali olimpijskim zastavama. Sarajevo 1984? Samo osam godina pre pravog ratnog požara. Slučajnost? Ili, izbor olimpijskog kandidata na stogodišnjicu Igara. Svi su očekivali da će to biti Grčka. Umesto Atine, mesto održavanja je dobila Atlanta. I to neposredno nakon Los Angelesa. Razlog: masoni kažu da je Atlanta njihov glavni centar za „Istočni sektor“ (Denver u Koloradu, pokriva „Zapadni sektor“). I milioni dolara su potrošeni na unapredjenju infrastrukture i puteva da bi Atlanta bila spremna za 21. vek.
Da li se stvarno sve zna unapred? I da li se sve odvija prema unapred utvrđenom scenariju koji je zapisan u Protokolima skupova Sionskih mudraca? I da li postoji simbolika za izbor svakog od domaćina najvećeg sportskog događaja u svetu? Ili se sve, eto, odvija slučajno? 

Sledeći ključni elitistički simbol je piramida i piramida sa okom. Najčuvenije mesto tog sveprisutnog simbola nalazi se na novčanici od jednog američkog dolara. Ovaj simbol prisutan je u Evropi od antičkih vremena. Na američku novčanicu ga je „progurao“ visokorangirani mason, predsednik SAD-a Franklin Delano Roosevelt 1933. 

Trougao sa okom na vrhu piramide predstavlja Horusa – boga Sunca u drevnom Egiptu. Horus u tradiciji Egipćana označava uzdignutog spasitelja koji donosi svetlo sveta. Donositelj je novog rađanja Sunca i novog početka. Sve to govori kako je osnivanjem vlade SAD-a u stvari upravljao red iluminata.
Sa desne strane piramide je slika orla raširenih krila. Orao je simbol najznačajnije svetske masonske loze (Scottish Rite of Freemasonry). Jednoglavi ili dvoglavi, svejedno. Oba su simboli Nimroda.
Daljnja analiza dolarske novčanice vodi nas ka tajnom broju 13. Reč je o drevnom mističnom broju posebnog značenja za elite. Trinaest je zvezda iznad orlove glave, 13 je slova u latinskom motu (E Pluribus Unum), isto tako u motu (Annuit Coeptis). Orao drži 13 listova u jednoj nozi i 13 strela u drugoj…
Na prednjoj strani novčanice je, naravno, „otac nacije“, jedan od osnivača masonskog pokreta u Americi, George Washington.
Planovi ulica u vodećim gradovima Zapada su dizajnirani u skladu sa zakonima tajne geometrije. Simboli, oblici, uglovi… Onaj ko razume ove principe, može vibrirati energetskim poljima tog grada… Primera radi, plan Vašingtona je, na zahtev Jeffersona i Washingtona, kreirao francuski mason Pierre Charles L’Enfant. Centrirano oko Kapitol Hila i Bele Kuće su astrološki simboli koji odgovaraju zvezdanim konstelacijama na nebu, heksagrami, masonski kompas… Kongres i Belu Kuću spajaju dva trougla/piramide (heksagram-Davidova zvezda)… Glavne avenije između ove dve zgrade su dizajnirane na način da pokazuju mesta gde Sunce izlazi tokom zimskog i letnjeg solsticija…
Drevni simboli kruga i krsta su i danas u upotrebi u „tajnom jeziku simbola“. Krst u krugu pokazuje sunčev progres tokom 12 meseci (znaci zodijaka). Sunce i krst se nalaze posvuda: recimo logo NATO-a ili bedž CIA-e.
Tri simbola elite su plamena baklja, crvena ruža i golubica (simbol Semiramide). Simboli tri glavne političke partije u Velikoj Britaniji su: plamena baklja (Konzervativna partija), crvena ruža (Laburistička partija) i golubica (Liberalni demokrati). Njihova tri lidera početkom 21. veka su: Tony Blair (Bilderberg grupa), William Haig (Bilderberg Grupa) i Paddy Ashdown (Bilderberg grupa). Koincidencija?
Pogledajmo sada malo simbole naftnih kompanija:
Ako se posmatra njihov logo trodimenzionalno, zapaža se kutija na vrhu druge kutije. U tajnom jeziku to znači, kontrola nad svim što je tačno i netačno, pozitivno i negativno. Drugim rečima „mi kontrolišemo sve“.
Francuska srednjevekovna masonska House of Lorraine imala je na svojoj odeći i štitovima logo duplog krstaa. Iz tih vremena potiče fraza „double cross“, prevariti nekoga, manipulisati nekim. Taj dupli krst se nalazi u logu najveće svetske naftne kompanije. Uzgred, ko je iza Exxona? – Rockefeller.
                                                                    Pentagram u krugu (Suncu).
                    Posmatrano trodimenzionalno jasno se vidi piramida sa nedostajućim vrhom.
                                Plamena baklja. (Trenutno u vlasništvu  British Petroleuma.)
Rečima i simbolima tzv „elita“ komunicira sa ljudskom podsvešću i utiče na ljudsku psihu, a da toga ljudi nisu ni svesni. Simbolizam je jednostavno za njih oblik komunikacije. Prenošenje znanja. A znanje je neutralno. Ni dobro ni loše. Problem je što upotreba tog znanja može biti pozitivna ili negativna (najčešće je ovo drugo).