SVEVIDEĆE OKO

Jedan od najistaknutijih simbola u masoneriji je svevideće oko. Jedno, zasebno predstavljeno oko, danas se pojavljuje gde god da pogledate. Ralf Anderson, mason 32. stepena, održao je govor 1985. godine. On je rekao:

“Sada ukratko o budućnosti. Tibetanac (demonski duhovni vođa) nam kaže: „Može se smatrati da su tri glavna kanala preko kojih se odvija priprema za nju ejdž (novi svetski poredak): crkva, masonsko bratstvo i polje obrazovanja. Od ovo troje nijedno još uvek ne uspeva da pruži odgovor na potrebe koje postoje, kao i na unutrašnje pritiske. Međutim, u svakom od ta tri polja se može naići na učenike „Uzvišenih bića“, koji istrajno rade na sticanju pozitivnog podstreka i ubrzo će krenuti na posao koji im je određen“. On nam dalje kaže: „Masonski pokret će kada bude mogao da se razdvoji od politike, društvenih ciljeva i trenutnog stanja inercije koja ga paralizuje — odgovoriti na potrebe onih koji mogu da imaju i koji bi trebalo da imaju moć u svojim rukama. Ovaj pokret je čuvar zakona; on je dom Misterija i sedište inicijacije. U svom simbolizmu sadrži obred Božanstva, a i put spasenja je sačuvan u vidu slika u njegovom delu. Metodi Božanstva se demonstriraju u Hramovima pod Svevidećim okom i tada delo može da krene dalje. Reč je o daleko okultnijoj organizaciji nego što ljudski mozak može shvatiti, i njena svrha je da bude škola za obuku za buduće napredne okultiste. U njenim obredima le`i skriveno posedovanje sila koje su povezane sa razvitkom i životom prirodnih carstava i otkrivanjem božanskih aspekata u čoveku. U samom toku razumevanja te simbolike, doći će se i do mogućnosti saradnje sa božanskim planom. To predstavlja odgovor na potrebe ljudi koji rade na prvom Zraku volje ili moći“.

Oko koje se koristi u masoneriji je predstava OZIRISA. Pajk jasno otkriva da je svevideće oko “simbol Ozirisa, odnosno Tvorca”. On takođe kaže da Ozirisovu “silu simbolizuje Oko nad Skiptarom. Grci su Sunce zvali Jupiterovim okom i Okom sveta; a NJEGOVO (OZIRISOVO) OKO je Svevideće oko u našim Ložama”. Masonski autor Karl Klodi piše: “Ovo je jedan od najstarijih i najrasprostranjenijih simbola koji označavaju Boga. Nalazimo ga u Egiptu, u Indiji… Egipatsko Otvoreno oko je predstavljalo Ozirisa. U Indiji su Šivu predstavljali u vidu oka.”Sa ovim se slaže i Albert Meki, mason 33. stepena. On kaže: “To je simbol sveznajućeg i budnog Božjeg proviđenja. Reč je o veoma drevnom simbolu, a neki pretpostavljaju da je on ostatak prvobitnog obožavanja sunca. Volni (Volney) kaže (knjiga Ruševine (Les Ruines), str. 186) da se u većini starih azijskih jezika oko i sunce izražavaju istom rečju. Među Egipćanima je oko bilo simbol njihovog vrhovnog Boga, Ozirisa, odnosno sunca. Za drevne Egipćane je desno oko simbolizovalo sunce, a levo mesec.

“Legenda govori kako je Oko boga Ra, koje je pobeglo iz Egipta, vratio iz Nubije Anhur, i kako se ovo božansko Oko razljutilo kada je videlo da je drugo Oko zauzelo njegovo mesto. Ra ga je onda stavio sebi na čelo, gde je ono postalo Urej (Uraeus) koji je štitio samog boga od neprijatelja. Oko ili urej je kasnije postalo simbol uspešnog vladanja svetom i kao takvo su morali da ga nose faraoni kao simbol svog velikanstva i svog silaska od boga sunca“.

Pošto svevideće oko predstavlja Ozirisa, hajde da pogledamo ko je zapravo Oziris. On je počinio incest sa svojom sestrom Izidom, što je dovelo do rođenja Horusa. Pajk kaže: “Oziris je bio predstava sposobnosti rađanja.” On je takođe egipatski bog mrtvih, kao i BOG SUNCA. Setite se da nas Biblija podseća da biblijski Bog “nije Bog mrtvih, nego živih” (Matej 22,31-32, Marko 12,26-27, Luka 20,37- 38). Oziris je u drugim zemljama poznat pod raznim imenima. U Trakiji i Grčkoj je poznat kao Dionis, bog zadovoljstva, slavlja i vina. Kontrast između ovog paganskog boga i istinskog Hrista još jednom postaje očigledan. 

Svetkovine održavane u Dionisovu čast su se uglavnom završavale LJUDSKIM ŽRTVAMA I ORGIJSKIM (seksualnim) obredima. U Rimu se Oziris zvao Liber ili Bah (Bacchus). Lidijci su ga zvali Basarej (Bassareus), a u Persiji ga identifikuju kao Mitru (Mithras), gde se njegovi sledbenici bave ASTROLOGIJOM. Za Krićane je on Zagrej (Zagreus) i “postao je božanstvo podzemnog sveta koje je dočekivalo duše umrlih u Ad (pakao) i pomagalo im u očićenju”. Kod Frigijaca je Oziris poznat kao Sabazije (Sabazius) i oni su ga poštovali kao boga sunca, predstavljenog u vidu rogova, a njegov simbol je bio ZMIJA. Na drugim je pak mestima imao drugačija imena kao što su Deuis (Deouis), Dečak Jupiter, Kentaur, Orion, Saturn, Plutus, Isvara (Iswara), Krilati bog, NIMROD, Adoni, Hermes, Prometej, Posejdon, But (Butes), Dardan (Dardanus), Himeros, Imbors, Iasius, Zevs, Jahus, Hu, Tor, Bel, Serapis, Ormuzd, Apolon, Tamuz, Atus, Herkul, [IVA, MOLOH i, verovali ili ne, VAL (BAAL)!

Biblija je zabranila obožavanje Vala.

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>