HRIŠĆANSTVO (DEKADENCIJA)

U hrišćanstvu ćete naći delove ukradene iz mitraizma, nekoliko delova vavilonske religije, religije zasnovane na sumerskoj religiji. Naravno, mnogo toga je preuzeto iz egipatske religije, iz hinduizma takođe. Ili bi Goyim bar trebao da veruje da je tako…

Hrišćanstvo je počelo kao čisto ŽIDOVSKA sekta. To je bila židovska religija, stvorena isključivo u svrhu uništenja Rimskog carstva, u to vreme njihovog najvećeg neprijatelja (kasnije se koristilo za uništenje čitave Evrope). Iz ovog razloga hrišćanstvo je bilo zabranjeno. Takođe je naišlo na jak otpor širom Evrope, iz drugih razloga. Zapravo, naišli su na toliko jak otpor, da su usput morali da modifikuju svoje oružje, hrišćanstvo, da bi imalo bilo kakvu šansu za uspeh tokom korišćenja u Rimskom carstvu. Rimljani su odbijali da se odreknu sopstvenih religioznih ideja, moguće je i da nisu mogli, jer su bile u njihovoj krvi. Tako da je vremenom sve više i više rimske (tj. evropske) religije pripajano hrišćanstvu. To je nešto što su morali da urade, da bi ga Rimljani uopšte i prihvatili! Iz ovog razloga, vremenom se hrišćanstvo širilo po Rimskom carstvu i doprinelo njegovom padu, iako više nije bilo ni dovoljno židovsko, ni dovoljno efikasno, kao što je na početku namereno da bude. Svi verski praznici u hrišćanstvu su prethodno bili evropski; svaki od njih, samo su značenja pomalo promenjena! Anti-rimski terorista Isus, nije ono što je prvobitno planiran da bude. Umesto toga on liči na evropsko solarno božanstvo večnog vraćanja. ”Bog” više liči na evropskog Boga Neba, nego na zlokobnog hebrejskog Jehovu, a kurva Marija se pretvorila u brižnu i nežnu evropsku Majku Boginju Zemlje. Moral i etika su bili evropski, simbolizam isto tako, kao i tradicije. Tako da se, na kraju svega, hrišćanstvo pretvorilo u religiju koja ima jevrejsku osnovu, a sve ostalo skoro isključivo evropsko.

Heimdal/Кronos/Saturn/Ameton/Dažbog/Belobog kao “Sveti Nikola”:

Tako da razlog zbog koga nalazimo sličnosti između hrišćanstva i mitraizma, vavilonske religije, egipatske religije i hinduizma, nije taj da su one uticale na hrišćanstvo, već činjenica da je evropska religija imala veliki uticaj, možda je čak bila i osnova, svih ovih vera! Кada su i one izvorno evropske, ili pod velikim uticajem evropske religije, zašto onda ne bi bile slične i evropizovanom židovskom oružju, nazvanom hrišćanstvo?

Svi znamo za katolicizam, grčko-rusku parvoslavnu veru i različite forme protenstantizma, ali i drugi oblici hrišćanstva su se raširili Evropom, svaki prilagođen lokalnim evropskim običajima, korišćenim za uništenje evropske kulture. Ti oblici su bili različiti, zbog toga što su različiti vidovi evropske religije zadržani u različitim delovima Evrope. Židovsko oružje se pretvorilo i u: katarizam, bogumilizam, keltsko hrišćanstvo, gnosticizam, koptsko hrišćanstvo i u gomilu drugih varijanti oblikovanih lokalnim običajima, da bi ih Židovi lakše promovisali i širili u određenoj evropskoj oblasti. Кao što znamo, nisu svi tipovi hrišćanstva preživeli, iz različitih razloga.

Do vremena kada je hrišćanstvo doseglo Severnu Evropu, već je bilo lišeno jevrejske, a prepuno evropske sadržine, tako da nije imalo negativan efekat koji su Židovi priželjkivali. Tako da su shvatili da moraju našto da urade povodom toga i vrate hrišćanstvo na ono što je prvobitno trebalo da bude: jevrejsko oružje, napravljeno za uništenje evropske kulture. Jedna od njihovih marioneta Martin Luter (nije znao da je to, niti je želeo to da bude, mislio je da je veoma anti-židovski nastrojen), uspešno je iskorišćen za uklanjanje neverovatno velike količine evropske sadržine iz katolicizma. Rezultat je, kao što svi znamo, protestantizam; hrišćanstvo skoro potpuno bez evropskih elemenata. Samo je judaistička sadržina ostala netaknuta. U njemu više skoro da nema evropske religije.

Кatolici koji čitaju ovo mogu da likuju zbog ove informacije i kažu “da!”, dok Severnoevrpljani možda neće biti oduševljeni, ali vidite, postoje i veoma povoljni propratni efekti stvaranja protenstantizma. Кada su uklonili toliko evropskih elemenata iz katolicizma, dobili su religiju, protenstantizam, koja je bila veoma neprihvatljiva većini Severnoevropljana. Ovim se može objasniti zašto je danas Severna Evropa beznadežno areligiozna! Trebalo je da bude protestantska, ali velika većina nije osećala povezanost sa tim bednim izgovorom za religiju. Zašto bi, kada su evropski elementi efektno uklonjeni od strane Martina Lutera i njegovih idiotskih pomoćnika?

Židovi su, koristeći Martina Lutera i ostale budale, uklonili elemente koji su na prvom mestu i čuvali hrišćanstvo od toga da ne bude odbačeno kao glupost; kada su to uradili, Severnoevropljani su prirodno odbacili religiju, prilično brzo. Tako da je danas Severna Evropa skoro potpuno oslobođena hrišćanstva. Teško da ikoga u Severnoj Evropi briga za protenstantizam, teško da iko ikad ide u crkvu – obično posećuju crkvu tri puta u životu: kada se krste, kada se venčavaju i kada treba da se sahrane, mada danas čak i to nije uobičajeno. Samo mali broj stanovništva navodno protestantskih zemalja veruje u hebrejskog “Boga”.

Problem sa ovim je taj da je smrt hrišćanstva, pre svega smrt protenstantizma (koju ćemo da vidimo veoma uskoro u Evropi, verovatno kroz jednu, možda nekoliko, generacija), stvorila religijsku prazninu, posebno u tzv. protestantskim državama, a ovu prazninu popunjavaju Židovi, marksističkim ateizmom i drugim formama nihilizma; sa “humanizmom”, sa new age i wicca besmislicama, hipi-paganizmom i svim i svačim što nije evropsko. Oni još uvek daju sve od sebe da unište Evropu. Još uvek koriste hrišćanstvo kao sredstvo za postizanje toga, ali kada budu izgubili glavno oružje, naravno da će preći na korišćenje njihovih drugih oružja. Pošto postoji praznina i mi možemo da istupimo i popunimo je sa evropskom religijom!

Nadamo se da ćemo pobediti hrišćanstvo u Evropi (verovatno ne i u SAD, naciji napravljenoj uglavnom, srećom ne i isključivo, od Zilota, čiji su preci bukvalno najureni ili izbačeni iz Evrope, zbog njihovog religijskog fanatizma), ali je sigurno to da bitka još uvek nije gotova. Židovski korov se uvukao u našu baštu i kroz druge pukotine. Mi smo baštovani. Hajde da radimo naš posao kako treba i ponovo pretvorimo našu baštu u evropski raj – hajde da od sada sadimo samo evropsko cveće.

DSI