HOLOKAUST I

U školi učimo zvaničnu istoriju, učimo o svim mogućim vrstama zločina koji su počinili Nemci, tokom Drugog svetskog rata. Danas nam u Evropi nije dozvoljeno da kažemo bilo šta pozitivno o tim Nemcima. Ako to uradimo mi činimo krivično delo “opravdavanja ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti”. Tako da ćemo o tome za sada ćutati.

Nikada ništa nismo čuli o zločinima neprijatelja Hitlerove Nemačke u školi. Nikada nismo videli dokumentarce o njihovim zločinima na TV-u ili slušali o tome na radiju. Niti vidimo knjige napisane o ovome u našim biblotekama. Osim ako ne tražimo veoma dugo i ulažemo veliki trud da ih nađemo. Takoreći, one nisu izložene. Кomunisti (tj. današnji socijalisti) i oni koji opravdavaju komunizam, zauzimaju skoro sve ključne pozicije u našem današnjem društvu i trude sa da nas nateraju da zaboravimo ono što su komunisti uradili. Oni se pretvaraju da se zločini nikad nisu dogodili, svu našu pažnju usmeravaju na “6 miliona”.

Zločini komunista su jako dobro dokumentovani, potkrepljeni svim vrstama dokaza, čak i ako su to bili zločini pobednika. Hajde da okrenemo vašu pažnju na “100 miliona”, za promenu:

Nikad ne zaboravite na žrtve komunizma! Nikad ne zaboravite da će komunisti ovo ponovo da urade, kada opet dobiju šansu za to. Danas sebe nazivaju “socijalistima”, ali nemojte da dopusitite da vas prevare. Čuvajte se svih koji nose crvene zastave!

Naša budućnost pod komunizmom: