POŠTOVANJE ZAKONA I REDA?

Bela rasa poseduje mnoge vrline i osobine za divljenje. Jedna od njih je genijalnost u području zakona i poretka. Bela rasa ima poriv da organizUJE društvo i uvede zakon i red gde god se nalazila. Znamo da su Rimljani bili sposobni organizatori i dobri zakonodavci. U svakoj zemlji koju su osvojili i u svakom narodu koji su pokorili, uveli su odgovarajuće zakone i stvorili organizovanu vlast. To je temelj civilizacije. Teško da je moguće zamisliti civilizaciju i napredak a ne utvrditi činioce dobre uprave, koja se sastoji od organizovanih zakona i policijskih snaga koje će brinuti o njihovom sprovođenju. Sve ovo je dobro i ispravno, tako da Bela rasa može biti ponosna na urođeni dar za organizaciju vlasti, zakona i reda.

Ipak, “zakon i poredak” u rukama neprijatelja mogu se iskoristiti za uništenje naroda. Ako su zakoni uspostavljeni da pljačkaju beli narod, da smanjuju njegovu reprodukciju, to jest, ako kvare i uništavaju Belu rasu, onda stvari stoje sasvim drugačije. Tada smo se dužni pozvati na najviši zakon prirode, na opstanak vrste.

Nažalost, danas je takva situacija u celom svetu, gde su Židovi zakonodavci koji primjenjuju “zakon i red”.

U Rusiji su recimo zakon i red ustanovljeni na ovakvim osnovama, samo na još gorem stepenu. Ako se neko usudi pisnuti o Židovima, streljaju ga. Krivci se strijeljaju bez mogućnosti da im bude suđeno, čak i zbog sitnih krađa. Zbog toga u Rusiji ima vrlo malo takozvanog “kriminala” činjenica je da se pravi kriminalci nalaze u vladi i državnom aparatu za sprovođenje zakona i reda i da čine zločine neviđenih razmera. Židovi su potpuno porobili ruski narod, kontrolišu celo bogatstvo, sve medije, vladu i pre svega kontrolišu celokupno naoružanje. Židovski robovlasnici sprovode “zakon i red” i sasvim je jasno da njihove zloupotrebe vode ruski narod u propast. Recimo jednom zauvek da zakon i red, po sebi, nisu krajnji cilj Bele rase, već je to opstanak naše vrste što predstavlja najviši zakon koji nam je priroda postavila.

Mnogo puta su Židovi ovu plemenitu osobinu Bele rase lukavo koristili kao oružje za njeno uništavanje. U ovom istorijskom trenutku, slepo poštovanje zakona i reda od strane Bele rase vodi njenom uništenju. Pod maskom “zakona i reda”, Židovi nas teraju da počinimo samoubistvo.

Želeli bih samo da podsetimo neke koji znaju, da su pred200 godina Amerikanci bili izloženi tiraniji i represiji britanske vlade koja je, „slučajno“, i onda bila u rukama Židova, kao što je i danas. Međutim, belim patriotima tog vremena mozgovi nisu bili zagađeni, kao većini danas. Ustavši ispred svih ljudi, koji su cenili svoju slobodu, imovinu i zemlju, odlučili su se otvoreno suprotstaviti “zakonu zemlje”, kada je on iskorišćen kao uvod za represiju nad belom većinom.

Verujemo da je ovo odgovor na pitanje šta da se radi kada se “zakon zemlje” koristi da bi vas uništio. Jednostavan, kao što je i bio kroz istoriju. Postoji viši zakon koji priroda permanentno sprovodi i koji, u stvari, sve rase poštuju kada im preti uništenje. Taj viši zakon je zakon opstanka, a mi, beli ljudi, trebamo shvatiti da se nalazimo u takvoj situaciji. Moramo biti spremni da se otvoreno suprotstavimo kriminalnim radnjama svakog ludaka koji pokušava ugroziti postojanje naše rase. Moramo zauvek zapamtiti da je najviši zakon prirode – zakon opstanka vrsta, po svaku cenu.

Poštujemo zakon i red i dobru vlast, ukoliko štite interese Bele rase i ako osiguravaju sve neophodne uslove za njen opstanak i napredak. Ukoliko nije tako, to onda nije naša vlada. To je onda naš neprijatelj, bez obzira što marionete koje sačinjavaju tu vladu liče na belce. Nemojmo dozvoliti da nas zavaraju beli klovnovi kojima upravljaju židovske ruke a koji su na čelu naših vlada. To je ipak židovska vlada. Svessni smo bolne činjenice da su Židovi uvek u stanju pronaći bele izdajnike i vodeće ljude koji bi sproveli u delo njihove prljave namere.

Kada pogledamo moćne establišmente koji danas vladaju državama i našim životima, moramo se upitati – čije su to, u stvari, vlade? Ko to putem poreza od nas otima ogromne sume teško zarađenog novca, koje dostižu nekoliko stotina milijardi evra ili dolara godišnje? Unutrašnje finansije su u rukama “naših” vlada. Ko određuje i sprovodi prisilno upisivanje naše dece u udaljene škole i vrlo često ih prevozi autobusima kao stoku, samo da bi podstakao kvarenje i patnju Bele rase? Svi znamo da savezna vlada, preko Ministarstva za obrazovanje i uz saradnju sa sudovima koje kontrolišu Židovi, potiče, nameće i sprovodi ovaj neviđeni zločin. Ko zagovara razmnožavanje i uvećavanje broja drugih rasa u našoj sredini? Opet, naša “pošteno izabrana” vlada koja pljačka od radnog (belog) čoveka teško zarađenu ušteđevinu, pa je prebacuje na svoje račune raznim malverzacijama, promovišući na taj način širenje kriminala, anarhije i propasti, i uništavajući jezgra naših velikih gradova.

Ko pljačka bele građane, ko pljačka naš teško zarađeni novac i prebacuje ga u inostranstvo tuđim rasama radi širenja mešanja sa drugim rasama, praveći tako Mongrile.To su takozvane “ustavne” vlade, navodno, “najbolje kreacije u istoriji čovečanstva”.

Ko je taj što nam oduzima naše ustavno pravo da držimo i nosimo oružje recimo? Naravno, “naša” vlada koja nam to radi da bi nas lakše porobila. Iako su zagovornici ovih zakona o oružju obično zvučna anglosaksonska imena, iza ovih fasada uvek su Židovi koji manipulišu. Evo jednog primera… famozni njujorški „Sullivenov zakon“. On nosi dobro staro irsko ime velikog Tima Sullivana, vođe demokratske stranke i senatora države New York, koga su očito prevarili da podrži ovaj zakon. Međutim, njega su sastavila dvojica Židova. Prvi je bio George P. LeBrun, kome su aktivno pomagala druga dvojica Židova, dr Salomon Baruch, otac Bernarda Barucha i Nathan Strauss. Poznat nam je i zakon o oružju senatora Dodda, a znamo da senator Dodd nije bio Židov. Međutim bio je tu i neki David Martin, pravim imenom Isadore Levine, ruski Židov, rođen u Kanadi, koji je sastavio zakon i promovisao ga, uz pomoć senatora Dodda. Ponono nas “naše” vlada razoružavaju da bi nas bolje i brže porobile. Ovo u Americi je samo jedan primer, a sve je prenešeno i na državu Srbiju. Naravno, to običan, prost čovek (Goyim) ne zna.

Ko štiti takozvane „izbeglice“ kada uništavaju naše gradove, kad kradu, muče i siluju? U staro doba, posle ovakvih zlodela, građani bi se toliko razbesnili da bi zgrabili svoje pištolje i poubijali anarhiste. Ali, ne i danas. Danas su ovi divljaci i kriminalci zaštićeni “našim” policijskim snagama. Puno je primera u svetu gde su ljudi lično videli ove kriminalce kako razbijaju izloge trgovina i odnose televizore i druge stvari pred policajcem koji je tu stajao, glupo posmatrajući zločin koji mu se odigrava ispred nosa.

Ko gosti, hrani i poji naše neprijatelje iz inostranstva, kao što su razni belosvetski predstavnici drugih država, koji dolaze da zaraze našu dražavu svojim “državnim posetima”? Prevrtljiva židovska vlada koja kontroliše našu divnu zemlju, i moramo to najenergičnije istaknuti, da to nije “naša” vlada.

Možemo li mi, koji smo istinski i odani pripadnici Bele rase, biti lojalni tom izdajničkom establišmentu koji je uzurpirao vlast da bi nas lakše uništio? Da li smo mi, pri zdravoj pameti, dužni da se pokorimo takvom izdajničkom tiraninu koji koristi zakon kao oružje za naše istrebljenje? Odgovor na ova pitanja je – najenergičnije NE! Kako su izdajnici i neprijatelji uzurpirali vlast, sudove ove zemlje i aparate za sprovođenje zakona, kako bi počinili genocid nad nama, tako mora doći i vreme za pozivanje na najviši zakon prirode, koji prethodi svim drugim zakonima, a to je zakon opstanka. Nema čekanja.

Sve dok nam vlast kontrolišu Židovi, mi, beli narodi sveta, moramo se suočavati sa poražavajućim činjenicama: takozvane vlade koje sada imaju moć, usprkos svim njihovim “legalnim” zamkama, su ništa drugo nego teško naoružane agencije u službi svetske židovske mreže. Takve vlade su naš najveći neprijatelj i tako će biti sve do dana kad NAŠ čovek ne preuzme kontrolu nad vladom svoje zemlje. Beli narodi ovakvim vladama ne duguju nikakvu lojalnost. Duguju im samo mržnju i neprijateljstvo. Stoga se moramo odupreti ovom židovskom oružju. Moramo se još snažnije boriti dok god ono nastavlja i dalje nanositi štetu belom čoveku; dok god pljačka njegovu teško stečenu zaradu i dok god je tako surovo, kao ni jedna organizacija do sada.

Sve naše napore moramo usmeriti ka danu kada ćemo osloboditi sve vlade od Židova i ponovno ih čvrsto uzeti u svoje ruke, u ruke belog čoveka.

Šta možemo učiniti? Jedna od prvih stvari koju moramo uraditi je da se svim silama borimo da vratimo zakon o nošenju oružja. Moramo zapamtiti da Židova ne interesuje zakon i red po sebi. Njega interesuje otimanje oružja iz naših ruku, da bi što lakše uspeo da nas pobedi. Stoga ne smemo nikada doći u kompromitujuću situaciju gde nećemo moći odbraniti naše domove, porodice i sebe same. Svaki rizik po naše ljude zbog zadržavanja oružja je daleko manji od predavanja oružja radi “poštovanja zakona”. Postoje i mnoga druga sredstva koja su nam na raspolaganju za obranu i oslobođenje vlasti i sudova iz ruku neprijatelja. Dokle god smo svesni da se “zakon i red” koriste protiv nas da bi nas uništili, dotle je naše pravo, u stvari, naša dužnost, kao pripadnika Bele rase, da im se suprotstavimo na sve moguće načine, i pasivno i aktivno.

Potpuno smo svesni da su sudovi u rukama židovskih sudija ili belih izdajnika koje kontrolišu Židovi. Znamo da su svi na čelu tajnih službi marionete koje poštuju svoje židovske gazde. Malo ko od vas zna da je recimo Hoover, koji je bio na čelu FBI-a, napisao neke vrlo lepe stvari o B’nai B’rithu u svojoj knjizi. Savršeno je jasno da on ne bi proveo nekih 45 godina na tako osetljivom mestu da nije bio njihov čojek. Takođe malo ko od vas zna da se FBI najviše koristi kao klub za maltretiranje belih ljudi koji se bore protiv komunista, crnaca i Židova. Savršeno je jasno da je FBI čvrsta ruka židovske zavere, koja sprovodi red gde god se pojavi bilo kakva poteškoća po ovom pitanju. Da li onda trebamo sarađivati sa židovskom čvrstom rukom? Odgovor je ponovno gromoglasno Ne, u svakom slučaju.

U davnim vremenima, kada je dolazilo do slamanja zakona i reda i kada ljudi više nisu bili sigurni, odlučivali su da uzmu zakon u svoje ruke. U mnogim pograničnim gradovima na zapadu Amerike, kada više nisu mogli tolerisati kriminalce, građani su formirali straže. Webster ovako definiše ove straže: “Društva dobrovoljaca za nadgledanje i zaštitu interesa a naročito društva koja su stvorena da suzbiju kriminal (kada se ispostavi da su zakoni neadekvatni)”. Brzo se približava doba kada ćemo biti suočeni sa slomom zakona i reda, kada će beli čovek, žena i dete biti u milosti kriminalaca i židovskih ustanova za provođenje zakona, koje neće ni prstom mrdnuti da ih zaštite; u isto vreme, bićemo suočeni sa situacijom da će beli čovek biti izložen maltretiranju kada se pokuša odbraniti od zverskog divljaštva Mongrila. Tada ćemo biti naterani da primenimo najviši zakon prirode, znači da se odbranimo i primenimo zakon opstanka vrsta. Možda ćemo biti prinuđeni da se suočimo sa gerilskim ratom, u kome će boja naše kože biti uniforma koja će označavati na kojoj smo strani. Idemo zato da u sve nas usadimo čvrstu i nepokolebljivu lojalnost prema našoj Beloj rasi.

U međuvremenu bi trebali raditi na svom političkom organizovanju, širiti literaturu koja govori u dobrobit Bele rase, poticati solidarnost među belcima i preuzeti kontrolu nad vladom i političkim aparatom države, legalnim sredstvima, ukoliko to bude moguće. Ukoliko to nije moguće ostvariti legalnim putem, tada se moramo okrenuti sredstvima koja su naši pradedovi koristili pre više stotina godina radi obrane svoje slobode, imanja, kuće i porodica.

U svakom slučaju, ključ svih ovih akcija je širenje vesti i prosvetljavanje, a zatim organizovanje. Da bismo to učinili, prvo moramo imati veru, filozofiju i program. Moramo imati cilj i pravac. Moramo imati vođe. Za sve to potrebna nam je potpora u veri…veri u same sebe, veri da to možemo i moramo uraditi.