JEVREJSKO POREKLO SRBA-DEO 10.

Običaji žaljenja kod Jevreja u praksi hrišćanstva Sigurno je da se znatan broj običaja žaljenja, generalno svakako ne mogu prepisati kao isključiva praksa i izvorno nasleđe samo „ovog“ ili „onog“ naroda, pa tako ni jevrejskog, ali je takođe sigurno da su običaji kod „srba“, svoje korene svakako crpeli u jevrejskom starozavetnom biblijskom nasleđu. Sklapanje očiju…

Више

JEVREJSKO POREKLO SRBA-DEO 9.

Institucija prezbitera u judaizmu (jevrejskoj veri) i judeohrišćanstvu Reč „prezbiter“ (ili prezviter) dolazi od grčke reči koja znači „stariji, starešina“. Rana organizacija judeohrišćanske crkve u Jerusalimu bila je slična jevrejskoj versko-sudskoj organizaciji koju je predstavljalo Veliko veće staraca ili Sanhedrin. Naziv Sanhedrin dolazi iz hebrejsko-aramejskog jezika i u izvornom izgovoru ime mu je bilo Sanhedrin…

Више

JEVREJSKO POREKLO SRBA-DEO 8.

Jevrejske (hebrejske) reči u crkvenim liturgijama Autori judeohrišćanskog Novog zaveta su u njegovom tekstu, pa samim tim i cela judeohrišćanska crkva (pr. Srpska pravo slavna crkva) u svojim molitvama i crkvenim liturgijama, preuzeli su nekoliko potpuno izvornih i lingvistički neprormenjenih jevrejskih (hebrejskih) molitvenih reči. One, kao i kod Jevreja u Starom zavetu i samim molitvama,…

Више

JEVREJSKO POREKLO SRBA-DEO 7.

Praznik Cveti (hrvatski Cvijetnica) – Ulazak Isusa Hrista u Jerusalim (nad dan jevrejskog praznika Pesah) Ovaj praznik među judeohrišćanima, a posebno onim „pravo-slavnim) važi za jedan od najradosnijih. U mekim crkvama se naziva „Palmina Medelja“, misleći na grane palme sa kojima je narod, prema Jevanđelju po Jovanu (12:13), izašao pred Isusa (hebrejski Jošuu) na dan…

Више

JEVREJSKO POREKLO SRBA- DEO 6.

„Nova godina“ kao pomen na jevrejsko obrezivanje Isusa Hrista Praznik koji se slavi osmog dana od Božića i rođenja Isusa (hebrejski Jošue) je judeohrišćanska Nova godina. Za katolike to je 1. januar po Gregorijanskom kalendaru (osmi dan od navodnog rođenja Isusa Hrista, 25. decembra), a za tzv. „pravoslavne“ crkve koje i dalje koriste Julijanski crkveni…

Више

JEVREJSKO POREKLO SRBA- DEO 5.

Slavljenje Uskrsa na dan jevrejskog praznika Pesah Isusovo (hebrejski Jošuino) vaskrsenje se u celom „hrišćanskom“ svetu slavi kao najveći „hrišćanski crkveni praznik“ Uskrs (Vaskrs). Prvih sto godina judeohrišćanstva dan slavljenja ovog praznika se računao prema jevrejskom kalendaru i slavio se u celom „hrišćanskom svetu“ na dan slavljenja jevrejskog praznika Pesah (praznika koji slavi uspomenu jevreja…

Више

JEVREJSKO POREKLO SRBA- DEO 4.

Jevrejski obredi, običaji i praznici kod „Srba“ judeohrišćana; Jevrejsko obredno pranje (kupanje) – Krštenje Jovan Krstitelj (hebrejski Johanan, Jonah) sin jevrejskog velikog sveštenika (Prvosveštenika) jevrejskog Hrama u Jerusalimu, Zaharija, bio je jevrejski asketski putujući propovednik. Bio je vršnjak Isusa Hrista (hebrejski Jošue) i uživao je veliki ugled među Jevrejima. Ono po čemu je posebno postao…

Више

JEVREJSKO POREKLO SRBA- DEO 3.

Stari zavet To je hrišćanski naziv za zbirku svetih spisa Jevreja, koju Jevreji nazivatu Tanah (nastao je od prvih slova naziva delova ove jevrejske knjige, na jevrejskom-hebrejskom jeziku: Tora (Izvorni naziv Tanakh. Zakon-Pet knjiha Mojsijevih), Nevim (Proroci-19 knjiga) i Ketuvim (Spisi-11 knjiga), uz dodadtke slova „a“ između suglasnika)), a koju čine 35 knjiga zakona, istorije,…

Више

JEVREJSKO POREKLO SRBA- DEO 2.

Ranohrišćani – Judeohrišćani Za opis jevrejskog ambijenta u kojem je nastalo hrišćanstvo, obavezno se mora spomenuti ranohrišćanstvo i njegovi sledbenici koji su se nazivali judeohrišćanima, a kasniji sledbenici (između 1. i 4. veka) nazivani su nazarenima. Hrišćanstvo je nastalo kao sekta unutar judaizma, da bi se drugom polovinom 1. veka od njega odvojilo. Pojava hrišćanstva…

Више

JEVREJSKO POREKLO SRBA-DEO 1.

Jevrejski koreni ranog hrišćanstva Začetnik i duhovni otac hrišćanstva bio je Isus Hrist (Isus Hristos – Jevrej)…tako kaže istorija koju su napisali „pobednici“. Njegovo izvorno jevrejsko ime bilo je Jošua – Ješua. Ime potiče od hebrejske reči „Jahve spašava“ (što je jevrejsko ime za jevrejskog Boga), ili „Gospod je Spasenje“ ( Spasitelj ). Ime „Isus“…

Више