LATINSKI, NAJISTAKNUTIJI JEZIK CIVILIZACIJE

Razmena ideja putem jezika je najvažniji činilac koji gradi civilizaciju. Od hiljada jezika  koji  su  nastajali  i  nestajali,  provlačeći  se  kroz  civilizacije  čovečanstva, kulminacija je, bez sumnje, dostignuta pre dve hiljade godina formiranjem latinskog jezika. Ne tvrdimo da je najveća književnost ispisana na latinskom jeziku, već da sam jezik moramo smatrati prvim i najvažnijim među jezicima…

Више

MAJSTORI OBMANE – KRATKA ISTORIJA JEVREJA (DEO II)

Danas u državnoj službi teško da postoji službenik, od bilo kakvog značaja, koji je slobodan čovek. Gotovo svaki od njih postavljen je u kancelariju, ili je stekao svoju poziciju, putem židovskih manipulacija i njihovih planova. Stigavši tamo gde jesu, dobrom voljom Židova, oni zauzvrat moraju udovoljavati židovskoj uroti. Na primer, iza čoveka kao što je…

Више