ISPIT IZ SUJEVERJA I PRAZNOVERJA

Da bi svoje prijatelje naveli da se zaustave za trenutak i pomisle o mentalnoj klopki na koju ih je navelo hrišćanstvo, komunizam i druga propaganda,  pripremili smo grupu ključnih pitanja. Ta pitanja su ključna ne samo da bi se obelodanilo praznoverje ispitanih nego da bi shvatili koliko je njihov um pretrpan prastarim sujeverjem. Prosto rečeno,…

Више

KABALA – JEVREJSKI LAVIRINT SPOZNAJE

Kabala, kao vid jevrejskog misticizma, nastoji objasniti svet na osnovu specifičnih tumačenja simbola, ezoternog znanja, numeričkih odnosa, ali i kroz posebnu i pažljivu upotrebu hebrejskog alefbeta u pojedinim tekstovima. Tako je jevrejski misticizam nerazdvojni deo Tore, te judaizma, kroz koju čovek postupno uči kako biti Čovek. Kabalu čine tri osnovna segmenta: teorijska, meditativna i praktična, a prema mudrosti Kabale, u stvarnosti…

Више