DRUGA STRANA ISTORIJE, ISTORIJA KOJU NE POZNAJETE

Rat se 1995. završio. Mnogi su pali za „vaše“ države, a niko od vas nije pomakao svoje granice ni milimetra. Jedino što je očito, to su žrtve. Žrtve na svim stranama podjednako. Dobit je pod velikim znakom pitanja za svakog čoveka sa glavom na ramenima. U redu. Imate države. Imate i privid nekakve nezavisnosti (ne…

Више