PIONI U IGRI-SATANSKA ZAVERA ZA KONTROLU SVETA!

DEO 2. Stvaranje komunizma 1829. godine, Iluminati su održali sastanak u Njujorku kojem se obratio britanski Illuminist po imenu Vright. Prisutni su obavešteni da su Iluminati nameravali da ujedine nihilističke i ateističke grupe sa svim ostalim subverzivnim organizacijama u međunarodnu organizaciju koja će biti poznata kao komunizam. Ova destruktivna sila trebala je biti upotrebljena da…

Више

PIONI U IGRI-SATANSKA ZAVERA ZA KONTROLU SVETA!

DEO 1. Prvi put štampan 1954. godine, „Pioni u igri“ je najbolje pojedinačno delo o zloj zaveri koja je odgovorna za razarajuće ratove i kontinuirane sukobe u prošlom veku, a koja je sada blizu krajnjeg cilja potpune svetske dominacije preko diktatorske Jedinstvene vlade. „Pavns in the Game“ napisao je Villiam Guy Carr (1895-1959), zapaženi autor…

Више

ZAŠTO JE RAT NEOPHODAN?

DEO 3. Na suprot od svega predhodno napisanog, nezdravo ili bolesno društvo teži da stvori “heroje” od takvih ništaka kao što su “zabavljači”, političari i uspešni poslovni ljudi. Ukratko, bolesno društvo uzdiže tip ljudi koje ratni veterani preziru, zaludne, egoističke ljude zaokupljene mahom sa materijalizmom i bolesnim, pretencioznim (često sociološkim) “idejama”. Potrebno je stalno potvrđivati…

Више

ZAŠTO JE RAT NEOPHODAN?

DEO 2. Rat kanališe prirodnu i zdravu agresivnost omladine i mladih muškaraca na koristan i produktivan način. Zagovornici pacifizma i “miroljubivog društva” veruju u njihovoj zaludnoj aroganciji da njihove apstraktne, neprirodne i intelektualne ideje mogu da promene ono što oni vide kao “ljudsku narav” – oni veruju da ako se pruži dovoljno “obrazovanja” (čitaj “ispiranje…

Више

ZAŠTO JE RAT NEOPHODAN?

DEO 1. Rat je neophodan jer on osigurava zdravlje naroda i on ohrabruje one ratničke vrline koje su osnovne za civilizaciju. Kada narod, nacija ili rasa budu decenijama bez ikakvog učešća u ratu koji angažuje sve ili bar većinu zajednice takvog naroda, nacije ili rase, onda takav narod, nacija ili rasa kreću ka dekadenciji sa…

Више