JEVREJSKO POREKLO SRBA-DEO 8.

Jevrejske (hebrejske) reči u crkvenim liturgijama Autori judeohrišćanskog Novog zaveta su u njegovom tekstu, pa samim tim i cela judeohrišćanska crkva (pr. Srpska pravo slavna crkva) u svojim molitvama i crkvenim liturgijama, preuzeli su nekoliko potpuno izvornih i lingvistički neprormenjenih jevrejskih (hebrejskih) molitvenih reči. One, kao i kod Jevreja u Starom zavetu i samim molitvama,…

Више