JEVREJSKO POREKLO SRBA-DEO 9.

Institucija prezbitera u judaizmu (jevrejskoj veri) i judeohrišćanstvu Reč „prezbiter“ (ili prezviter) dolazi od grčke reči koja znači „stariji, starešina“. Rana organizacija judeohrišćanske crkve u Jerusalimu bila je slična jevrejskoj versko-sudskoj organizaciji koju je predstavljalo Veliko veće staraca ili Sanhedrin. Naziv Sanhedrin dolazi iz hebrejsko-aramejskog jezika i u izvornom izgovoru ime mu je bilo Sanhedrin…

Више