ISPIT IZ SUJEVERJA I PRAZNOVERJA

Da bi svoje prijatelje naveli da se zaustave za trenutak i pomisle o mentalnoj klopki na koju ih je navelo hrišćanstvo, komunizam i druga propaganda,  pripremili smo grupu ključnih pitanja. Ta pitanja su ključna ne samo da bi se obelodanilo praznoverje ispitanih nego da bi shvatili koliko je njihov um pretrpan prastarim sujeverjem. Prosto rečeno, ovaj ispit trebalo bi da posluži kao početni lek u dugom postupku oslobađanja psihe od otrova dugogodišnjih otpadaka i smeća nataloženih U LjUDSKI UM kroz propagandu.

Evo nekih korisnih pitanja:

1. Da li si nekada verovao u Božić Batu?

a. Gde si prvo poverovao u to?
b. Koliko se taj koncept provlači u tvojoj sredini?
v. Da li je Božić Bata stvarnost ili samo deo
fantazije?
g. Kada si prestao da veruješ u Božić Batu?
d. Šta je uzrok da si promenio mišljenje?
đ. Da li si bio ljut na čoveka koji ti je otvorio oči?
e. Da li je bilo ispravno ako si se naljutio?

2. Da li si nekada verovao u uskršnja jaja?

a. Odakle si čuo za tu priču?
b. Da li još veruješ u tu priču?
v. Kao odrasla osoba koja misli, zar ne misliš da je to detinjasto praznoverje da uporno veruješ u takve fantazije kada su činjenice realnog sveta odavno odbacile takve bajke?
g. Kao dete da li si bio lakoveran da veruješ u takve bajke?
d. Šta misliš, da li je dobro da odrastao čovek ostane lakoveran i praznoveran kao malo dete?

3.Da li veruješ u duhove i vampire?

a. Ako veruješ, gde si dobio prvo znanje o njima?
b.Da li si ikada video, čuo, osetio, pomirisao nekog vampira ili duha? Da li znaš nekoga ko jeste?
v. Da li možeš da tačno opišeš šta je duh, vampir, šta radi, gde živi itd.?

4.Da li veruješ u zle duhove, demone, đavole, satane?

a. Ako veruješ, da li si ikada video, čuo, osetio, pomirisao bar jednog? Da li znaš nekoga ko jeste?
b. Ako veruješ u zle duhove, ko ti je prvi dao ideju o njima?

5.Da li veruješ u svete duhove, duše, anđele itd.?

a. Ako veruješ, gde su oni?
b. Ako veruješ, da li si ikada video, čuo, osetio, pomirisao bar jednog? Da li znaš nekoga ko jeste?
v. Ako je odgovor: „Ne“, kako znaš da oni postoje?

6. U Indiji stotine miliona ljudi veruju da su krave svete ili pacovi sveti ili zmije ili majmuni da su sveti.

a. Da li veruješ da postoje dokazi koji potvrđuju ispravnost tih verovanja?
b. Ako ne, kako objašnjavaš uporno verovanje tih ljudi hiljadama godina u takvu besmislicu.

v. Da li veruješ da su takva praznoverja i sujeverja korisna ili štetna za rešavanje stvarnih problema društva?
g. Da li bi rekao da su ti ljudi lakoverni i sujeverni kada veruju u takve besmislice?

7. Da li veruješ da postoje bogovi i duhovi koji ti stoje iza leđa određujući tvoju sudbinu?

a. Ako veruješ, da li si ikada video, čuo, osetio, pomirisao bar jednog? Da li znaš nekoga ko jeste?
b. Da li veruješ da oni vode spisak svakog tvog postupka, svake tvoje reči?
v. Da li veruješ da će te oni baciti u vatreno sumporno jezero i mučiti te večna vremena ako ih prevariš?

8. Stotine miliona muslimana tvrde da je njihov Kuran sveta knjiga koju je napisao Alah preko svog proroka Muhameda.

a.Da li veruješ da je to istina?
b. Da li veruješ da je to velika prevara?
v. Ako je to drugo, kako objašnjavaš da stotine miliona muslimana veruju u takvu prevaru?
g. Da li veruješ da su oni možda lakoverni?
d. Da li je moguće da su milioni ljudi u zabludama hiljadama godina?

9.Nekoliko miliona Mormona veruju da je njihova knjiga, „Knjiga Mormona“, sveta knjiga koju je pisao Bog preko svog proroka Josipa Smita.

a. Da li veruješ da je „Knjiga Mormona“ istinita?
b. Da li veruješ da je sveta?
v. Da li veruješ da je to samo velika prevara?
g. Kako objašnjavaš to što milioni Mormona veruju u nju?
d. Da li je moguće da su milioni Mormona zavedeni i u zabludama više od sto godina?

10.Da li veruješ da je hrišćanska Biblija sveta?

a. Da li znaš ko ju je napisao?
b. Otkud znaš?
v. Šta znaš o čestitosti ljudi za koje se smatra da su je napisali?
g. Da li je moguće da su hrišćani zavedeni i zaluđeni o svojoj svetoj knjizi kao i Muslimani i Mormoni o svojim?

11. Da li veruješ da su Jevreji narod izabran od Boga kako Biblija kaže?

a. Ako je to tačno, kako objašnjavaš činjenicu da Jevreji ne veruju u Isusa Hrista, niti u Novi zavet,  niti su u to verovali osamdeset generacija niti u to veruju danas?
b. Kako objašnjavaš suprotne tvrdnje u Novom i Starom zavetu da su Jevreji bogom izabrani narod i da smo svi jednaki pred bogom?

12. Da li veruješ u pakao?

a. Ako veruješ, zar to nije najužasniji i najčudovišniji koncept koji je ikada stvorio ili čovek ili duh?
b. Da li znaš nekoga ko je ikada bio tamo da donese nazad izveštaj o paklu?
v. Ako ne znaš, otkud znaš da postoji pakao?
g. Ako veruješ da pakao postoji, gde se nalazi? Otkud znaš?

13. Zar ne misliš da je ideja o paljenju, pečenju, kuvanju ljudi čitavu večnost najnakazniji, najperverzniji, najsvirepiji, najumobolniji i najidiotskiji koncept koji su ikada zli i nakazni
umovi izmislili?

a. Da li bi ti kaznio svoju decu paklenim mukama ako ne veruju u bajke o Božić Bati kad odrastu i budu razumniji?
b. Zar ne misliš da bi bilo kakva utvara na nebu, sveta ili obična bila izuzetno surova i sadistična i idiotska da prinudi na takvu
užasnu kaznu „svoju decu“ zato što ne veruju u gomilu trabunjanja bez ikakvih činjenica?

14. Da li misliš da i ti kao i mormoni, muslimani, hrišćani, bramani, jevreji i hiljade drugih postojećih religijskih kultova možeš biti zaveden, prevaren, zaluđen u lakoverno prihvatanje priče „utvarama na nebu“ o „medu i mleku na nebu“ posle tvoje smrti ili „roštilju na nebu“ posle tvoje smrti?

15.Razlog za ovaj ispit je prvo da izazove čitaoca da misli:

Na osnovu iste logike i razmišljanja kojom uspešni ljudi vode svoje domaćinstvo, zanimanja, investicije, način učenja, i vođenja ostalih poslova korišćenjem istih metoda i odluka da prihvatiš takvu ideologiju:

a. Da li bi uložio tvoj teško zarađeni novac u bilo kakvu investiciju, projekt, posao koji se bazira samo na takve zaključke kao religija, sujeverje, kultovi i magije? Milioni to rade. Šta misliš o tome?
b. Da li bi ti kao odrastao čovek, koji je dostigao zrelost razvoja i zdrav razum i inteligenciju, koristeći obrazovanje koje si
dostigao, uvalio sebe u bilo koju poznatu religiju, kult ili magiju? Milioni to rade.

16. Kada si shvatio i definisao religiju, kult i magiju da li možeš da vidiš isti uticaj, prilaz i način zavođenja koje sve priznate religije, kultovi i magije imaju zajednički: bez upotrebe ikakvog
dokaza.
17.Pošto su skoro sva religijska verovanja nametnuta ljudima u ranom detinjstvu, obično pre ikakvog procesa učenja matematike, nauke, literature, umetnosti i filozofije, da li bi ti mogao i hteo da preporučiš da se bilo ko navede na takva
verovanja na osnovu ničega drugog izuzev takozvane „vere“ koja navodi na lakomost i praznoverje?
18.Koliko priča roditelji, prijatelji, socijalni radnici čuju od mladih trudnih žena koje su iznenađene i zaprepašćenje i negiraju pravi uzrok svoje trudnoće?

a. Da li bi ti verovao u takve priče danas?

19. Odakle potiče izraz „Nevino začeće“ ?

a. Ko nameće izraz „Nevino začeće“ ?
b. Da li to piše u Bibliji, bilo gde u Bibliji?
Ne, nigde u Bibliji.

v. Da li veruješ da je to moguće ili istina?

20. Sada proračunaj svoje odgovore na sva pitanja iz
ovog ispita.

Ako nisi potpuno zadovoljan svojim odgovorima, vrati se na pitanja i udubi se u suštinu ispita. Ako ne možeš da doneseš zaključke na bazi ovog ispita, možda ćeš doneti zaključak da ti je potrebno spasenje ili osećaš da ti je potrebna molitva i možda želiš da sebe podvrgneš pod učenje, brigu i nadzor neke od popularnih religija, kultova i magija? Ako je to tvoj
izbor i stvarno tvoj mi ti iz nužde želimo sreću…ZATO ŠTO ĆE TI ONA MNOGO TREBATI.

Identitet pisca nije važan ali pitanja sa tvojim odgovorima jesu.
Nikome nije potrebno da zna tvoje odgovore.

ALI AKO POŠTENO REŠIŠ SVAKO OD OVIH PITANjA I ODGOVORIŠ NA NjIH ZA SVOJE SOPSTVENO DOBRO, ONO ŠTO JE VAŽNO RAZVIĆE SE NA ZADIVLjUJUĆI NAČIN.