ARCANUM 5 – HEH ה; DEO 1.

Peto slovo hebrejskog alfabeta je h (Heh, Hei ili He) čije je brojčano značenje 5, a njegovo kabalističko značenje takođe 5. Postoji mnogo načina predstavljanja ovog slova/znaka, od kojih su neki korišćeni u starom svetu, Evo nekoliko primera: 

 

 

 
Sledeće informacije su iz 3 knjige: Priručnik praktične magije, Ezoterijski kurs kabale i Inicijalni put u arkanama Tarota i Kabale, sve od Samaela Aun Veora. Neki od podataka se ponavljaju, ali su predstavljeni ovde tako da postoji jedno mesto za pronalaženje svih relevantnih materijala.

 ARKANUM № 5

Arcanum № 5: To je pokazatelj, demonstracija, poučavanje, karmičko pravo, filozofija, nauka, umetnost. To je zakon, Rigor.

KABALISTIČKI SEPHIROTH: „GEBURAH“.

HEBREJSKO SLOVO: „HEH“.

TRANSCENDENTALNI AKSIOM: „ČUO SAM VAS UŠIMA, ALI MOJE OČI VAS VIDIMO I MOJE SRCE VAS OSEĆA.“

-Iz pogl. 91 Inicijalnog puta u arkanama Tarota i Kabale, autor Samael Aun Veor

HIJERARHIJA (HEH)

Bogorodica Morska

1. Velika boginja postoji, i ona je Bogorodica.

2. Bogorodica je ISIS, Adonia, Astarte, Mari.

3. Priroda nije nesvesna.

4. Priroda je velikodušna i stroga Majka.

5. Kada prizovemo veliku MAJKU u Unutrašnjim svetovima, Priroda nam odgovara zastrašujućim metalnim zvukom, zbog čega se čitav Univerzum trese.

6. Zaista, Priroda je telo Guru-Deve.

7. Da je Guru-Deva obožavan u svim religijama.

8. Da je Guru-Deva dobila ime ISIS, ADONIA, Isoberta, Mari, Maia, Persephone itd.

9. Kada je HRISTOS trebao da se reinkarnira da bi spasio svet, tada je taj Guru-Deva rođen na planini Karmel i kršten je imenom Marija, Bogorodica Karmenska.

10. Ona je Devica mora, Blažena Boginja MAJKA sveta.

11. Svako ko želi da bude mađioničar i ima magijske moći, mora da postane učenik Bogorodice Morske.

12. Raspadajuća Sfinga koju vidimo u pustinji Egipta je slika inteligentnog stvorenja koje postoji u Unutrašnjim svetovima.

13. To stvorenje je elementarna sfinga prirode.

14. Elementarna sfinga prirode ima svu Mudrost elementarne magije prirode.

15. Ta Sfinga je Elementarna zastupnica Blažene Boginje MAJKE sveta.

16. Sfinga poštuje sve naredbe Bogorodice Morske.

17. Sve sile zemlje dolaze iz mora.

18. Svako ko želi da bude moćni mađioničar mora da postane učenik Device Marije.

19. Svako ko želi da postane učenik Device Marije mora prvo da nauči da izađe u astralnom telu.

20. Ko god prizove Bogorodicu Morsku u Unutrašnjim svetovima, primiće od nje sva njena učenja.

21. Moramo lično zatražiti od Bogorodice Morske sve vrste Magijskih moći.

22. Postoje mađioničari koji nose sliku Bogorodice od Karmena tetoviranu preko svog srca kako bi sprečili neprijateljske metke da im nanesu štetu.

23. Moramo da naučimo da izađemo u astralno telo da bismo razgovarali sa Bogorodicom.

-Parafraza iz poglavlja 5 Priručnika praktične magije, Samael Aun Veor,-dostupno u Magiji, Alhemiji i Velikom delu

Peti arkanum: ARKANUM 5

Draga braćo moje duše, sada ćemo proučavati Peti arkanum Tarota. Ovaj Arkanum je PLAMENI PENTAGRAM, Plamteća zvezda, znak Božanske Svemoći. Ovo je neizrecivi simbol glagola napravljenog od mesa, zastrašujuće zvezde Magova.Kada Pentagram podigne svoja dva niža zraka prema nebu, on predstavlja Sotonu. Kada Pentagram postane lagan, podiže samo jedan od svojih zraka prema nebu; ovo predstavlja Unutrašnjeg Hrista svakog ljudskog bića koje dolazi na ovaj svet. Ljudsko biće sa raširenim nogama i rukama desno i levo je Zvezda pet tačaka.

Mozak i seks žive u večnoj borbi. Mozak mora da kontroliše seks. Kada seks nadvlada mozak, tada Zvezda od pet tačaka (čovek) pada u ambis sa stopalima usmerenim nagore i glavom usmerenom nadole. Ovo je obrnuta zvezda, mužjak koze Mendesa. Ljudska figura sa glavom usmerenom nadole i stopalima usmerenim prema gore prirodno predstavlja demona.

Celokupna nauka o gnozi nalazi se sažeto u Plamenoj zvezdi.

Mnoge BODHISATTVAS (Ljudske duše majstora) pale su obrnuto, poput petokrake zvezde, sa superiornim zrakom usmerenim nadole, a dva inferiorna zraka usmerenim nagore. Kad se bilo koji od ovih BODHISATTVAS -a ponovo podigne, kada se ova duša vrati na Put, kada ta duša rekapitulira inicijacije, tada se braća začude i kažu: „Ovaj momak je tek početnik u ovim studijama, a već se hvali da je Inicirani“.

Zaista, mnogo puta studenti sude „apriori“ jer ignorišu Velike misterije. Stoga moramo znati razlikovati dušu koja je tek započela ove studije i palu Bodhisatvu. U Otkrivenju svetog Jovana [Otk. 8:10], Pentagram (petokraka zvezda) pada sa Neba na Zemlju i ljudske vode su postale gorke, postale su pelin.

U Isaiji 14:12, prorok je rekao: „Kako si pao s neba, o Lucifere, sine jutra!“

Ipak, luciferova zvezda (pala duša) će jednog dana zasijati kao jutarnja zvezda u desnoj ruci glagola. Mnogo puta muškarac ili žena u potrazi za Božanskom bakljom istine stižu u bilo koji Gnostički Lumisijal. Očigledno je da je novopridošli sada početnik.

> Braća ignorišu ono što Duša tog čoveka može biti Bodhisattva (Duša Učitelja) koji želi da se vrati svom Ocu koji prebiva u tajnosti. Braća postaju preplavljena kada se očiglednom početniku dogodi nešto superiorno, pa kažu: „Mi, koji smo stariji u ovim studijama, ne prolazimo kroz ono što ovaj početnik sada prolazi“, pa se pitaju: „Kako je moguće da se ta osoba koja je tek započela hvali da je inicirana? „

„Ne sudite da vam ne bude suđeno. Jer kakvim sudom sudite, biće vam suđeno; i kakvom merom merite, vama će se opet meriti. “ [Matej 7: 1-2]

Moramo biti skromni da bismo stekli mudrost, a nakon sticanja moramo biti još skromniji. Bodisatve padaju zbog seksa, a takođe se podižu zbog seksa. Seks je filozofski kamen.

Odsecanje glave MEDUSE (Sotone koje nosimo u sebi) bilo bi nemoguće bez dragocene riznice Filozofskog kamena. Zapamtite da je Meduza Devica zla. (Psihološko „ja“), čija je glava prekrivena siktavim zmijama. Sjedinjenje Sofijskog Merkura sa Sofičkim sumporom rezultira Svetim filozofskim kamenom. Ens Seminis je Merkur. Sumpor je sveta vatra ljubavi.

Sada živimo u specifičnom dobu Samaela. Živimo u petoj eri. Život je započeo svoj povratak ka Velikoj Svetlosti i u ovim trenucima moramo da se definišemo postajući orlovi ili gmizavci, anđeli ili demoni. Nalazimo se pred filozofskom dilemom „Biti ili ne biti“.

Arkanumsku peticu Tarota predstavlja Hijerofant. Peta sfera je konačna jer ovde ljudsko biće drži u rukama uzde svoje sudbine i postaje anđeo ili demon.

Veliki Hijerofant Tarota takođe se nalazi između dve kolone Hrama čineći znak ezoterizma.

Broj pet je veličanstven, uzvišen je. Zapamtite da je čovek takođe zvezda pet tačaka. Ova Zvezda se mora stalno čistiti sa Pet parfema.

Ako možemo napraviti metalni pentagram i posvetiti ga, možemo se posvetiti i istim obredima i parfemima koje koristimo za osvećenje našeg metalnog pentagrama. To je zato što je čovek zvezda pet tačaka.

Oni koji osećaju da su zagađeni larvama ili u bedi, moraju da se namažu sa pet parfema kako bi postali čisti. Ovo mora biti izvedeno zajedno sa gaženjem putem Savršene Čistote.

U Lumisijalima bi trebalo uspostaviti ovaj običaj čišćenja braće i sestara prepunih larvi. Tako će oni primiti korist u svojoj duši i u svom telu.

-Iz poglavlja 5 ezoterijskog kursa kabale autorke Samael Aun Veor

Opis karte petog arkana: „HIERARH“

Na ovoj karti zatičemo Jerarha koji nosi oklop s lančanom poštom, koji u desnoj ruci podržava Štap moći.

On koristi masku šakala samo dok služi, kako bi izvršio Pravdu; simbolizuje Vrhovnu pobožnost i vrhovnu nečistoću Zakona.

U Vodama života možete pronaći LJESTVE PRAVDE, što ukazuje na to da su pokreti, radnje i reakcije Fizičkog tela zasnovani na Energiji.

-Iz pogl.5 Inicijalnog puta u arkanama Tarota i Kabale-autor Samael Aun Veor

EZOTERIČKI ZNAČAJ Arkanuma 5

Broj 5 je grandiozan i uzvišen, to je broj strogosti Zakona, to je broj Marsa i rata. Arkanum 5 Tarota označava: NASTAVU, Karmu i OBJAŠNJENJE.Simbolizuje 5. ciklus, 5. rasu, 5. sunce, 5 Tattva, 5 prstiju, 5 jevanđelja, 5 čula, 5 ćelija velikog mozga i jajnika i 5 ASPEKATA BOŽANSKE MAJKE.

KARTICA № 5 TAROTA JE INICIJACIJA, DEMONSTRACIJA, NASTAVA, KARMSKO PRAVO, FILOZOFIJA, NAUKA I UMETNOST.

Živimo u doba Samaela, 5. od 7; pokrenut je povratak Velikoj Svetlosti. Život je počeo da teče od spoljašnjeg prema unutra; suočeni smo sa dilemom biti ili ne biti, moramo se definisati kao anđeli ili demoni, kao orlovi ili kao gmizavci i suočiti se sa sopstvenom sudbinom.

Arkanum 5 je Hijerofant, Zakon, Strogost, to je PLAMENI PENTAGRAM, Plamena zvezda, znak Božanske svemoći; ovo je neizrecivi simbol glagola napravljenog od mesa, strašne zvezde magova.

Pentagram predstavlja čoveka, mikrokosmičkog čoveka, koji je raširenih ruku i nogu zvezda pet tačaka. PENTAGRAM sa dve tačke okrenute nagore predstavlja Sotonu i koristi se u Crnoj magiji za pozivanje na izdržljivo.

Kada je gornji ugao okrenut nagore, on predstavlja Unutrašnjeg Hrista svakog čoveka koji dolazi na ovaj svet; simbolizuje božansko i koristi se u Beloj magiji za nazivanje božanskim bićima. Kada se postave na vrata sa dve noge okrenute prema spolja, žilavi entiteti neće ući, naprotiv, obrnuti pentagram, sa stopalima okrenutim prema unutra, omogućava tenebrousu da uđe.

EZOTERIČKI PENTAGRAM

U gornjem uglu PENTAGRAMA nalazimo Oči Duha i znak Jupitera, SVETI OTAC BOGOVI. Na rukama je znak Marsa, simbol Snage. Na stopalima je znak Saturna, simbol magije.

U centru je simbol okultne filozofije, Kaducej Merkurov i znak Venere. Kaducej Merkurov predstavlja Leđnu kičmu, a dva krila predstavljaju uspon Svete vatre duž leđne kičme, otvarajući tako 7 Crkava Otkrivenja Svetog Jovana (7 čakri) pomoću Naučne Čednosti.

Pehar, simbol ženskog Ionija, takođe predstavlja kristalizovani um, koji sadrži Vino Svetlosti koje semenizuje mozak. Mač je muški falus. Takođe nalazimo Solomonov ključ i pentakl. Tetragrammaton je mantram ogromne svešteničke moći.

Prema Transfinite matematici: INFINITI + INFINITI = PENTALFA. ∞ + ∞ = 5

Učenici mogu proizvesti Electrum kako bi se zaštitili od žilavosti, u okultizmu Pentagram napravljen od 7 metala 7 planeta nazivamo Electrum.

SREBRNI – MESEC

MERKUR – MERKUR

BAKAR – VENERA

ZLATO – SUNCE

GVOŽĐE – MARS

LIMER – JUPITER

VODI – SATURN

Jedan pravi pentagram i posvećuje ga sa 4 elementa: VATRA, VAZDUH, ZEMLJA I VODA, i miriše ga sa 5 parfema: tamjan, miro, aloja, sumpor i kamfor; ovih 5 supstanci služe za posvećenje pentagrama, prve 3 koje prizivaju Belo bratstvo, sumpor za odbijanje čvrstih entiteta, a kamfor za mirišljanje i privlačenje uspeha, mora se naučiti rukovati ovim supstancama.

Četiri slova, Iod-Heh-Vau-Heh [yhwh], moraju se postaviti na Pentagram i nositi ih na vratu, pružajući nam tako izuzetnu zaštitu. Tokom posvećenja jedan udahne 5 udaha na njega, pojavljuje se pravo hristonsko biće unutrašnjeg gospodara za posvećenje Pentalfe, i priziva se 5 arhanđela: Gavrilo, Rafael, Samael, Anael i Orifiel.

Ako smo u stanju da pripremimo metalni Pentagram i da ga posvetimo, možemo se i Posvetiti istim obredima i parfemima koje smo koristili za naš metalni Pentagram, jer je čovek Zvezda od 5 tačaka. Svi oni koji se osećaju nečistima, sa larvama ili u bedi, moraju da koriste 5 parfema da bi se parfimisali, pod uslovom da slede Put savršene čistoće.

U Gnostic Lumisials treba uspostaviti običaj čišćenja braće koja se osećaju prekrivena ličinkama. Na ovaj način njihove duše i njihova tela će dobiti beneficije.

U „Knjizi mrtvih“, poglavlju 59, trijumfalna NU kaže:

„Ja sam Šakal šakala i dobijam vazduh u prisustvu Boga Svetlosti i prenosim ga do granica nebeskog svoda, do granica Zemlje i do granica krajnjih granica leta ptica NEVEH. Tako se tim mladim Božanskim Bićima može dati vazduh. „

Hijerarh Arkana 5, Šakal šakala je poglavar arhonata sudbine, on je ANUBIS, Bog sa glavom šakala. Anubisov hram je hram gospodara Karme. Anubis kontroliše knjige Karme u podzemnom svetu. Svako ljudsko biće ima svoju knjigu računa.

Oni koji nauče da kontrolišu svoje KA (astralno telo), ​​mogu posetiti Hram šakala šakala kako bi se konsultovali u njihovoj knjizi i vodili pregovore. Gospodari Karme takođe mogu tražiti kredit. Svi krediti moraju biti plaćeni radom u Velikom delu Očevom ili trpljenjem neizrecivog.Kada mi je Logos Sunčevog sistema dao tuniku i plašt Hijerofanta velikih misterija, rekao mi je: „Ovde vam plaćam ono što vam dugujem za prakse koje ste naučili.“ Onaj ko želi Svetlost mora dati Svetlost da bi primio njihovu uplatu.

Šakal šakala vodi Svetlost do samih granica nebeskog svoda, dopirući čak i do granica ptice NEVEH, ogromne Zmije, jedne od 42 sudije Maata u tribunalu. Ovaj Veliki Sudija je Logos Sunčevog sistema. Šakal šakala radi pod komandom ovog velikog sudije. Ova mlada božanska bića koja rade sa Anubisom su GOSPODARI KARME.

Alhemičar mora da nauči da upravlja svojim KA da bi posetio hram šakala i sredio svoje račune. U našem radu sa Blaženim kamenom neophodno je svesno upravljati našim poslovima. Niko ne može izbeći Pravdu zbog postojanja u dubini naše savesti KAOM -a, Policije Karme, koja nastaje svaki put kada registruje pozitivnu ili negativnu radnju.

-Iz pogl.5 Inicijalnog puta u arkanama Tarota i Kabale, autor Samael Aun Veor

INICIJATIVNI ZNAČAJ Arkanuma 5

Arkanum 5 Tarota je PLAMENI PENTAGRAM, Plamena zvezda. Pentagram predstavlja čoveka iz Mikrokosmosa. Sa ezoterijskog gledišta vidimo da postoji bitka između Mozga i Seksa, ako SEKS OSVAJA MOZAK, Zvezda od 5 tačaka (Čovek) pada u Bezdan nogama nagore i glavom nadole; pretvarajući ljudsko biće u entitet Tame. Ovo je obrnuta zvezda, ovo je jarac Mendeza. Mužjak koze predstavlja Crnu magiju.Ljudska figura sa glavom okrenutom nadole i stopalima na gore, predstavlja, naravno, demona. Sva magična moć nalazi se u Zvezdi pet tačaka. Cela nauka o gnozi sažeta je u Plamenoj zvezdi. Mnoge Bodisatve (Ljudske duše majstora) pale su poput Zvezde od pet tačaka, okrenute, sa gornjim ekstremitetima prema dole i sa dve donje tačke prema gore.

Čovek mora imati potpunu svest o tome šta je Bodhisattva. Vrhunska Trijada svakog Besmrtnog Duha, svake osobe sastoji se od Atmana [4], Buddhija [5] i Manasa [6].

1st. ATMAN: Biće; Božanska besmrtna iskra ima dve duše, koje se u ezoteriji nazivaju Buddhi i Manas.

2nd. BUDDHI: Osnovni princip, ženska duhovna duša, vrhunska svest bića.

3rd. MANAS: Muška muška duša.Učitelj je sam po sebi Atman (Biće), Buddhi i Manas. Kada majstor dođe na svet, potrebno je da uzme telo; Atman komanduje Manasu (njegovoj ljudskoj duši) i čini se da, živeći u Fizičkom svetu, to je ono što se zove Bodhisattva i on shvata šta mora da shvati. Osim toga, Buddhi se može smestiti u unutrašnjost i on čini ono što mora učiniti.

Tako imamo slučaj majstora JEHOVE koji je poslao svoju bodisatvu u Čile. Trenutno je on mladić koji radi gluposti, a Učitelj jednostavno čeka da njegova Bodhisattva sazri kako bi ušao u njega. Jehova je regent drevnog Meseca, on je Veliki majstor koji je namerno pomešan sa Jahveom, načelnikom Crne lože, koji je iskušao Isusa nudeći mu sva blaga ovog sveta; Isus je odgovorio: „Sotono, sotono, ne iskušavaj Gospoda Boga svojega“. Jahve može biti predstavljen zvezdom od pet tačaka, sa stopalima usmerenim nagore.

Bodhisattva koji sebi dozvoljava da padne postaje crni mađioničar i ako se ne uzdigne, dolazi do inkarnacije koja je mnogo teža, gorča; strašno pati, ako na kraju raznih inkarnacija, svaka teža, ne uzdigne sebe, šalje se u paklene svetove, optužen za tri zločina:

1.: UBIJANjE BUDE.

2.: BLAĆENJE BOGOVA.

3.: RAZNA DRUGA MANJE VAŽNA DELA.

Madam Blavatski je dala vrlo dobro objašnjenje šta je Bodhisattva, ali njeni sledbenici to nisu razumeli.

U ovoj epohi velika većina bodisatva je pala i prelazi iz života u život.

„POTREBNO JE BITI SKROMAN DA SE DOBILA MUDROST, A NAKON TOGA BITI JOŠ SKROMNIJI.“

Bodisatve padaju zbog Seksa i uzdižu se kroz Seks. Seks je filozofski kamen. Bilo bi nemoguće odseći glavu Meduzi (Sotoni koju nosimo u sebi), bez dragocenog blaga Filozofskog kamena. Zapamtite da je Meduza Devojčica zla (psihološko „ja“) čija je glava prekrivena zmijama koje šište.

U okultnoj nauci se kaže da sjedinjenje Sofijskog Merkura i Sofičkog sumpora kao rezultat daje Sveti filozofski kamen. Ens Seminis je Merkur, sumpor je sveta vatra ljubavi. APOLON I DIANA, ČOVEK I ŽENA, moraju raditi u Magna Obra, odrubiti glavu Meduzi, savladati Zmiju primamljivu, ubiti Nemejskog lava, oduzeti Paklenog psa, Raka, iz Tartara. Moraju raditi u Velikom delu, ostvarujući dvanaest Herkulovih trudova.

Nastaviće se…